Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Renata Gogulska Doświadczenia tutorskie z moimi uczniami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Renata Gogulska Doświadczenia tutorskie z moimi uczniami."— Zapis prezentacji:

1 Renata Gogulska Doświadczenia tutorskie z moimi uczniami

2 Realizacja projektu Koordynator szkolny- pan Arkadiusz Uczestnicy tutoringu-12 uczniów klas I- VI. ( Amelia, Nikola, Kacper, Kamil, Monika, Klaudia, Kacper, Daniel, Natalia, Kacper, Marcin, Bartek.) Tutorzy szkolni- p. Grażyna, p. Ania, p. Renata

3 Cel ogólny projektu Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych Cele szczegółowe zajęć: Motywowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji i analizowania danych Przyswajanie przez uczniów języka matematycznego Kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania oraz wykorzystywania wskazówek Przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji

4 Znaczenie wsparcia -rozwijanie cech podstawowych – poczucia własnej wartości (wiary w siebie, świadomości siebie), ciekawości oraz niezależności emocjonalnej -stymulowanie szeroko pojętego rozwoju w obszarach takich, jak komunikowanie się, wyobraźnię i kreatywność, zdolności rozumowania, rozwiązywanie problemów, samodzielność, umiejętność zabawy i pracy, umiejętność poszukiwania -przyswajanie konkretnej wiedzy i umiejętności, które służą szeroko pojętemu rozwojowi i budowaniu świadomości siebie

5 Założenia Prowadzenie spotkań z uczniami pamiętając, że uczymy się z zapałem, jeśli mamy możliwość wyboru celu i sposobów nauki. Pogłębienie umiejętności diagnozowania zdolności uczniów i organizowania im środowiska wychowawczego. Poinformowanie rodziców dzieci o istocie wielokierunkowego rozwoju zdolności człowieka, wyposażenie ich w wiedzę na temat rozwoju potrzeb i zainteresowań dziecka.

6 Zakładane rezultaty Indywidualne programy rozwojowe uczniów Wdrożenie elementów programów rozwojowych w trakcie trwania projektu, co może przyczynić się do: Wzrostu efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych Poprawy wyników nauczania Wzrostu aspiracji edukacyjnych uczniów, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych Zmniejszenia niepowodzeń szkolnych Wzrostu udziału uczniów w zajęciach kół zainteresowań Wzrost poczucia własnej wartości

7 Diagnozowanie Na podstawie obserwacji projektować sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia wartości- otworzyło się, bez lęku, na obszary, w których jest słabe. Ponieważ tylko ta kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

8 Diagnozowanie Proces diagnozowania sięga do oceny dotychczasowego procesu wychowawczego z uwzględnieniem zakłóceń przebiegu wpływów wychowawczych. ( tj. historia życia, styl wychowania)

9 Analiza wytworów dzieci 1. Wytwory materialne -pozycja dziecka w rodzinie, w grupie -emocjach dziecka -wiedzy o samym sobie, świecie -rozwoju intelektualnym -sprawności manualnej -ogólnym nastroju -pomysłowości, oryginalności, otwartości. 2. Wytwory niematerialne

10 Prace dzieci

11 Efekty pracy Lepsze poznanie dziecka, jego umiejętności i możliwości, mocnych i słabych stron. Nabycie nowych doświadczeń. Zdobycie zaufania dziecka. Stwarzanie innego, lepszego wizerunku dziecka Satysfakcja z pracy.

12 Ruch to drzwi do nauki Zdolności ruchowe dzieci należy wykorzystywać do doskonalenia umiejętności kluczowych.


Pobierz ppt "Renata Gogulska Doświadczenia tutorskie z moimi uczniami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google