Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd m.st. Warszawy 22.08.2005 1 Park technologiczny dla Miasta Warszawy ważny krok w kierunku rozwoju nauki i gospodarki Park technologiczny dla Miasta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd m.st. Warszawy 22.08.2005 1 Park technologiczny dla Miasta Warszawy ważny krok w kierunku rozwoju nauki i gospodarki Park technologiczny dla Miasta."— Zapis prezentacji:

1 Urząd m.st. Warszawy Park technologiczny dla Miasta Warszawy ważny krok w kierunku rozwoju nauki i gospodarki Park technologiczny dla Miasta Warszawy ważny krok w kierunku rozwoju nauki i gospodarki Maxymilian Bylicki Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Warszawskiego Parku Technologicznego

2 Urząd m.st. Warszawy Strategia rozwoju Warszawy do 2020r. Program Utworzenie parków naukowych i technologicznych umożliwiających transfer wiedzy z nauki do praktyki i działalności gospodarczej. Program Pobudzanie rozwoju sektorów gospodarki związanych z zaawansowanymi technologiami. Cel strategiczny 4: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych CEL OPERACYJNY 4.1. Wykorzystanie potencjału naukowego Warszawy do rozwoju gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach

3 Urząd m.st. Warszawy Dlaczego w Warszawie? realizacja wizji Warszawy XXI wieku, świadomość konieczności wykorzystania potencjału naukowego dla rozwoju Warszawy, rozwinięta sieć szkolnictwa wyższego, największa w kraju koncentracja pracowników naukowych (ponad 20 tys.) oraz studentów (ponad 296 tys.), szeroki zakres prowadzonych prac badawczo-rozwojowych z wyższym od przeciętnego w kraju poziomem nakładów.

4 Urząd m.st. Warszawy Potencjał naukowy i edukacyjny Warszawy Liczba instytucji naukowych: w Polsce: 925 w Warszawie: 234 (25,3%) na Mazowszu: 275 (29,7%) Liczba szkół wyższych: w Polsce: 427 w Warszawie: 80 (18,7%) - Liczba pracowników naukowo- badawczych: w Polsce: w Warszawie: (21,5%) na Mazowszu: (25%) Pracownicy naukowo- badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo: w Polsce: 3,4 na Mazowszu: 7,3 źródło: GUS, OPI

5 Urząd m.st. Warszawy Potencjał naukowy Warszawy źródło: OPI

6 Urząd m.st. Warszawy Instytucje naukowe źródło: OPI

7 Urząd m.st. Warszawy Dlaczego w Warszawie? Potencjał ekonomiczny: ponad 260 tys. podmiotów gospodarczych o zróżnicowanym profilu działalności, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, rozwinięty sektor usługowy, największa w kraju koncentracja inwestorów zagranicznych, aktywność przedsiębiorców we wprowadzaniu nowych produktów i usług, wyższe od przeciętnych w kraju dochody ludności. źródło: GUS

8 Potencjał edukacyjny Warszawy 78 szkół wyższych, nauczycieli akademickich (16,7%) studentów (20%) w tym na studiach dziennych (18%) Uniwersytet Warszawski – nr 1 w rankingu szkół wyższych studentów, największa uczelnia w Polsce Politechnika Warszawska – nr 3 w ogólnym rankingu, nr 1 wśród politechnik studentów

9 Potencjał innowacyjny Warszawy zatrudnionych w sektorze B+R (34%) 1,73 mld PLN - $432 mln – 43,1% wydatków z budżetu w skali kraju 2,78 mld PLN - $700 mln – 23,3% wydatków ze sfery produkcyjnej na cele B+R

10 OTOCZENIE B+R UW PW AM SGH SGGWSGSPoż. Uczenie wyższe IPPT ITWL ITMEWIŁWZE WIHE IL Instytuty naukowe WAT

11 Urząd m.st. Warszawy Warszawski Park Technologiczny – podstawy formalne Narodowy Plan Rozwoju Priorytet: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu - wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw (m.in. parki technologiczne), - wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Projekt Narodowego Planu Rozwoju Priorytet: Przedsiębiorczość i innowacyjność - wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, - podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw - powiązanie strefy B+R z gospodarką, - wspieranie rozwoju instytucjonalnego otoczenia przedsiębiorstw ukierunkowanego na transfer nowych technologii do gospodarki.

12 Urząd m.st. Warszawy Warszawski Park Technologiczny - cele Stworzenie nowych miejsc pracy i warunków rozwoju dla absolwentów wyższych uczelni z Warszawy i innych ośrodków akademickich w Polsce, Intensywny rozwój technologiczny wybranych gałęzi gospodarki, komercjalizacja wyników badań naukowych, Transfer technologii z wiodących światowych firm oraz polskich centrów naukowych, naukowo-badawczych i naukowo-produkcyjnych, Przepływ wiedzy i nowych technologii między światem nauki i gospodarki, Stworzenie warunków do powstania nowych małych i średnich przedsiębiorstw, produkujących nowoczesne wyroby i stosujących nowoczesne technologie.

13 Urząd m.st. Warszawy Warszawski Park Technologiczny (WPT) to: Kilkanaście tysięcy miejsc pracy w dziedzinach nowych technologii (BIO-TECHNO-INFO) dla zdolnych naukowców, inżynierów i menedżerów, którzy czują się zmuszeni do wyjazdu za granicę, aby tam pracować, doskonalić się i realizować swoje pomysły (patenty). Obszar działania nowoczesnych firmy z kraju i zagranicy, mających dostęp do doskonałej infrastruktury, wysokiego potencjału intelektualnego pracowników oraz przyjaznego otoczenia, przy umiarkowanych kosztach działania.

14 Urząd m.st. Warszawy Warszawski Park Technologiczny – założenia Koncepcja: kompleks naukowo-przemysłowo-usługowy, centrum innowacji i nowych technologii wprowadzanych do gospodarki, finansowanie: środki prywatne i publiczne, programy ramowe UE, fundusze strukturalne UE, offset, dogodna lokalizacja o dużej powierzchni, wykorzystanie wieloletnich światowych doświadczeń w funkcjonowaniu parków technologicznych.

15 Urząd m.st. Warszawy Preferowane obszary działalności: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia i medycyna, nanotechnologie i nowe materiały, mechatronika, optoelektronika, odnawialne źródła energii, bankowość i ubezpieczenia, logistyka i transport, bezpieczeństwo państwa i obywateli. Warszawski Park Technologiczny – założenia

16 Urząd m.st. Warszawy Warszawski Park Technologiczny Oferta dla przedsiębiorców: korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej parku, dostęp do laboratoriów i nowoczesnej aparatury badawczej, transfer najnowszych technologii oraz wykorzystywanie rezultatów badań naukowych i prac rozwojowych w tworzeniu nowych produktów, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, młoda, wykształcona kadra naukowa, usługi doradcze, inwestycyjne, księgowe, biurowe, usługi towarzyszące (bankowe, informatyczne, medyczne, handlowe, socjalne) o wysokim standardzie.

17 Urząd m.st. Warszawy Oferta dla uczonych: możliwości prowadzenia prac badawczych wspólnie z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, komercjalizacja rezultatów badań naukowych, rozwój zawodowy i atrakcyjne warunki zatrudnienia dla młodych uczonych oraz studentów, kompleksowa promocja osiągnięć naukowych, integracja środowiska naukowego podczas realizacji ambitnych projektów, usługi doradcze, inwestycyjne, księgowe, biurowe, usługi towarzyszące (bankowe, informatyczne, medyczne, handlowe, socjalne) o wysokim standardzie. Warszawski Park Technologiczny

18 Urząd m.st. Warszawy Założenia utworzenia WPT Miasto Warszawa Zapewnia teren Udostępnia infrastrukturę Tworzy spółkę WPT, która obsługuje realizację projektu Uruchamia szybką ścieżkę realizacji inwestycji Współpracuje z Konsorcjum Naukowym Minister Nauki Wspiera utworzenie Konsorcjum Naukowego Inicjuje wieloletni program rządowy – finansowanie obiektów i ich wyposażenia Wspiera realizację wdrożeń nowych technologii i ich promocję

19 Urząd m.st. Warszawy Położenie WPT blisko Centrum - 6,2 km od iglicy Pałacu Kultury 0,5 h jazdy od najważniejszych uczelni blisko terenów rekreacyjnych

20 Urząd m.st. Warszawy Powiązania komunikacyjne przy Trasie Siekierkowskiej blisko planowanej linii tramwajowej dobre połączenie z lotniskiem

21 Urząd m.st. Warszawy Otoczenie WPT Trasa Siekierkowska Wał Wiślany Starorzecze Wisły Zabytkowy Fort Augustówka Osada Siekierki Nieużytki rolne

22 Urząd m.st. Warszawy Tereny WPT – widok obecny

23 Urząd m.st. Warszawy Tereny WPT – widok obecny

24 Urząd m.st. Warszawy Tereny WPT – widok obecny

25 Urząd m.st. Warszawy Program użytkowy WPT 40 ha terenu, z czego 25 ha to obszar zabudowy, a 15 ha to teren rekreacyjny. Na 25 ha, w zabudowie parkowej, powstanie ok. 300 tys. m 2 powierzchni użytkowej, obejmującej: laboratoria powierzchnię produkcyjną powierzchnię biurową wspólne funkcje (sale konferencyjne, wyżywienie, infrastruktura techniczna, korytarze, parkingi itp.) towarzyszącą powierzchnię usługową

26 Urząd m.st. Warszawy Etapy realizacji WPT Etap wstępny do końca 2005 r. Utworzenie spółki przez m.st. Warszawa, Utworzenie Konsorcjum Naukowego Uzyskanie warunków zabudowy terenu Przygotowanie szczegółowego planu inwestycji Uzyskanie dofinansowania do budowy inkubatora Etap I Zagospodarowanie całego terenu Budowa i uruchomienie 2 inkubatorów (5 tys. m 2 ) Budowa pierwszych obiektów (20 tys. m 2 ) Pozyskanie partnerów do realizacji projektu Przygotowanie wniosków do funduszy UE Etap II Stopniowa zabudowa całej planowanej powierzchni Uruchomienie towarzyszących funkcji usługowych (zależnie od potrzeb)

27 Urząd m.st. Warszawy Etap I - Inkubator technologiczny Jest to wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która wspiera innowacyjność poprzez: zapewnienie początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii oferowanie przedsiębiorcom powierzchni użytkowej wraz z infrastrukturą na warunkach preferencyjnych wspieranie przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, co skutkuje zmniejszaniem bezrobocia Inkubator technologiczny jako zalążek rozwoju parku technologicznego

28 Urząd m.st. Warszawy Początek tworzenia Parku Technologicznego w Warszawie – budowa Inkubatora Technologicznego (etap I)

29 Urząd m.st. Warszawy

30 Urząd m.st. Warszawy Wariant planu zabudowy WPT BUDYNKI BIUROWE LUB PRODUKCYJNE BUDYNKI BIUROWE LUB USŁUGOWE

31 Urząd m.st. Warszawy Źródła finansowania projektu Rządowy wieloletni program inwestycyjny. Dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji dla jednostek naukowych prowadzących działalność w ramach WPT (środki na: działalność statutową, projekty zamawiane, celowe i inwestycyjne). Środki z Unii Europejskiej: 7 Program Ramowy UE – dofinansowanie projektów badawczych realizowanych w WPT, fundusze strukturalne UE – środki na inwestycje budowlane i aparaturowe, a także na realizację projektów badawczych. Środki z samorządu województwa Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Marszałkowski) przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne i inwestycje w budynki użyteczności publicznej. Środki m.st. Warszawy (nieruchomość, inwestycje w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej).

32 Urząd m.st. Warszawy Źródła finansowania projektu (2) Działalność gospodarcza spółki WPT Sp. z o.o. zarządzającej terenem Parku (przychody z usług dla użytkowników Parku, działalności szkoleniowej, doradczej, realizacji projektów UE itp.). Środki pochodzące od jednostek wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego (inwestycje, wnoszenie aportem urządzeń i projektów badawczych). Środki pochodzące od przedsiębiorców i inwestorów prywatnych.

33 Urząd m.st. Warszawy Korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu Funkcjonowanie Parku przyczynia się do dynamicznego wzrostu przedsiębiorczości, a w konsekwencji do rozwoju regionalnego Park technologiczny dostarcza miejsc pracy i kreuje proinnowacyjną świadomość w społeczeństwie Dzięki skupieniu w jednym miejscu pracowników nauki i przedsiębiorców z firm technologicznych powstaje środowisko innowacyjne, w którym bezpośrednie kontakty naukowców i przedsiębiorców generują efekt synergii Następuje większe wykorzystanie osiągnięć polskich i wynalazców

34 Urząd m.st. Warszawy Efekty powstania WPT przyspieszenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, uruchomienie skutecznych mechanizmów transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki (komercjalizacja rezultatów badań naukowych), powstanie nowych miejsc pracy dla absolwentów uczelni i młodych uczonych, efekt synergii, kreowanie nowego wizerunku Warszawy jako centrum rozwoju nowych technologii, miasta ludzi kreatywnych i przedsiębiorczych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki.

35 Urząd m.st. Warszawy Bezpośrednie korzyści dla Warszawy Rozwój ważnego rejonu miasta Wzrost udziału inwestycji ze środków prywatnych Utrzymanie w Warszawie wysokokwalifikowanych kadr naukowych Wzrost liczby miejsc pracy – zmniejszenie bezrobocia oraz zwiększone wpływy do budżetu z tytułu podatków Wzrost wartości gruntów, na których zostanie utworzony Park Technologiczny Możliwość pozyskania dużych środków spoza budżetu miasta do współfinansowania projektu


Pobierz ppt "Urząd m.st. Warszawy 22.08.2005 1 Park technologiczny dla Miasta Warszawy ważny krok w kierunku rozwoju nauki i gospodarki Park technologiczny dla Miasta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google