Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Spotkanie jubileuszowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Spotkanie jubileuszowe."— Zapis prezentacji:

1 10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Spotkanie jubileuszowe z okazji 10 lat audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym

2 Plan prezentacji PoczątkiWdrażaniePrzyszłość

3 Audyt wewnętrzny w Komisji Europejskiej Do końca lat 90: kontrola ex-ante (DG Kontrola Finansowa) symboliczna funkcja audytu wewnętrznego rozmyta odpowiedzialność i rozliczalność Od 2002: rozliczalność DG (roczne poświadczenia) IAS (służba audytu na poziomie KE) i IAC (komórki audytu w DG i agencjach) Audit Progress Committee Nadużycia

4 Regulacje wytyczne standardy

5 Kontrola finansowa (zarządcza) a audyt wewnętrzny MONITOR OWANIE I OCENA M ECHANIZMY KONTROLI C ELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Ś RODOWISKO WEWNĘTRZNE INFORMACJA I KOMUNIKACJA AUDYT WEWNĘTRZNY

6 Wyzwania na etapie wdrażania Niezależność organizacyjna i funkcjonalna audytu wewnętrznego Upowszechnianie metodyki audytowej Zapewnienie wykwalifikowanej kadry audytorskiej Uświadomienie kierowników jsfp odnośnie do roli audytu wewnętrznego

7 Najważniejsze zmiany systemowe Od 2006 r. bezpośrednia implementacja Standardów IIA jako standardów audytu wewnętrznego dla jsfp Od 2006 r. otwarcie na nowe typy kwalifikacji i certyfikatów dla audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym Od 2006 r. poszerzenie kompetencji Ministra Finansów o możliwość zlecania audytu wewnętrznego w jednostkach Od 2010 r. zastąpienie pojęcia kontroli finansowej pojęciem kontroli zarządczej oraz nowe zdefiniowanie zadań audytu Od 2010 r. utworzenie w ministerstwach komitetów audytu Od 2010 r. możliwość prowadzenia audytu przez usługodawcę

8 jednoosobowa obsada skupienie zadań audytowych w obszarach działalności wspomagającej brak metody określania wartości dodanej nierealizowanie pełnego programu zapewnienia i poprawy jakości Jak jest?

9 Wyzwania Audyt efektywnościo wy Współpraca z innymi służbami Aktywna postawa Szersza perspekty wa

10 Koordynacyjna rola Ministra Finansów Zasoby Departamentu DA Liczba jednostek Jsfp z obowiązkiem KZ ~ 60 000 Jsfp z obowiązkiem AW w 2011 r. 1754 KA w ministerstwach 18 20 osób

11 Analizy Prawno- metodologicz ny Ocena audytu, Zlecanie audytu Edukacja, promocja, współpraca Obszary działania MF

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "10 lat audytu wewnętrznego z perspektywy podmiotu koordynującego Agnieszka Giebel Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Spotkanie jubileuszowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google