Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 Katowice

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 Katowice"— Zapis prezentacji:

1 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 Katowice tel.: +4832/ ,  , fax.: +4832/ , Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatów, urzędach gmin i starostwach powiatowych Projekt innowacyjny Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Prezentują: Katarzyna Topolska-Ciuruś, Mariusz Śpiewok

2 Cel projektu Podniesienie jakości usług publicznych poprzez doskonalenie zarządzania, a w tym wypracowanie narzędzi modelowych obejmujących: => zestaw wskaźników pomiaru efektywności realizacji usług świadczonych przez urzędy => metodę prowadzenia systematycznych badań benchmarkingowych uwzględniającą specyfikę urzędów => model kompetencyjny kładący nacisk na wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu procesami => narzędzie informatyczne usprawniające proces wymiany i analizy danych, oraz ich upowszechniania

3 Etapy realizacji projektu
I Etap Wypracowanie narzędzia i strategii wdrożenia => 2011 (I półr.) II Etap Przygotowania do pilotażu => 2011 (II półr) III Etap Pilotaż => 2012 IV Etap Przygotowanie do badań docelowych => 2013 V Etap Pierwsze badania docelowe => 2014 VI Etap Upowszechnianie rezultatów projektu i dobrych praktyk

4 Grupa docelowa Kadra zarządzająca urzędów miast na prawach powiatów, urzędów gmin oraz starostw powiatowych: 10 urzędów miast na prawach powiatów, 3 urzędy gmin i 2 starostwa powiatowe na etapie pilotażu co najmniej 40 urzędów na etapie badań docelowych wszyscy zainteresowani na etapie upowszechniania rezultatów projektu

5 Istota kontroli zarządczej
Definicja Ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Najważniejszy element System wyznaczania celów i zadań oraz monitorowanie stopnia ich realizacji. Projekt a mechanizmy kontroli zarządczej Projekt ukierunkowany jest na kontrolę zarządczą I stopnia, tj. zarządzanie urzędem jako jednostką sektora finansów publicznych.

6 Benchmarking a kontrola zarządcza
Wyniki benchmarkingu: => potwierdzą lub zweryfikują samoocenę zarządzających w zakresach uznanych za kluczowe, poprzez odniesienie do wyników osiąganych przez inne jednostki => pomogą ustalić realne do osiągnięcia, a zarazem ambitne cele => dostarczą informacji o sposobie realizacji procesów w jednostkach osiągających najlepsze efekty

7 Nad czym będziemy pracować?
Wypracujemy modelowy zestaw wskaźników - położymy nacisk na efektywność i adekwatność procesu monitorowania Zaproponujemy model prowadzenia benchmarkingu kładąc szczególny nacisk na zapewnie komfortu udostępniania danych Przygotujemy kadrę zarządzającą do zarządzania procesami i ich doskonalenia z wykorzystaniem benchmarkingu Przeprowadzimy pilotażowe i docelowe badania oraz upowszechnimy uśrednione wyniki i najlepsze praktyki Będziemy zabiegać o uznanie nowego narzędzia jako standardu w realizacji kontroli zarządczej I stopnia w urzędach

8 Czego nie zapewnimy? Zadania zarządzających pozostaną nadal we właściwych rękach, a więc nie zapewnimy: => systemu monitorowania wszystkich procesów… …ale z Państwa udziałem wybierzemy i zdefiniujemy te kluczowe dla samooceny funkcjonowania urzędu => wnioskowania… …ale nauczymy jak zminimalizować zagrożenie wyciągania błędnych wniosków => doskonalenia usług… …ale ułatwimy dostęp do najlepszych rozwiązań

9 ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 Katowice tel.: +4832/ ,  , fax.: +4832/ , Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj podczas konferencji lub skieruj zapytanie na adres:


Pobierz ppt "ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW ul. Stalmacha 17 Katowice"

Podobne prezentacje


Reklamy Google