Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia Warszawa, 24 październik 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia Warszawa, 24 październik 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia Warszawa, 24 październik 2012 r.

2 Integracja audytu wewnętrznego z zarządzaniem Dzięki integracji z zarządzaniem audyt może być dla zarządzających optymalnym źródłem zapewnienia w istotnych kwestiach. Sposoby integracji: 1.Wykorzystanie układu zadaniowego budżetu państwa; 2.Wykorzystanie procedur kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

3 Wykorzystanie układu zadaniowego budżetu państwa W Podkarpackim UW układ zadaniowy budżetu państwa wyznacza strukturę zarządzania – planowania działalności, zarządzania ryzykiem, oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Audyt wewnętrzny wykorzystuje układ zadaniowy w planowaniu działalności i realizacji zadań audytowych.

4 Układ zadaniowy – wykorzystanie w planowaniu działalności audytu Układ zadaniowy jest strukturą według której został zorganizowany zakres działalności objętej audytem (uniwersum audytu). Prowadzi to do: –koncentracji działalności audytu na działalności podstawowej jednostki; –lepszego uwzględnienia oczekiwań kierownictwa; –zwiększenia znaczenia przysparzania wartości dla interesariuszy.

5 Układ zadaniowy – wykorzystanie w realizacji zadań W realizacji zadań zapewniających audytu wykorzystanie układu zadaniowego – w tym celów zadań budżetowych i ich mierników, powoduje: –koncentrację na funkcjonowaniu systemów zarządzania; –wielowymiarowe badanie; –koncentrację na skuteczności.

6 Wykorzystanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem Audyt wykorzystuje procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w: 1.Określaniu kryteriów audytu; 2.Definiowaniu ustaleń; 3.Klasyfikacji ustaleń.

7 Kryteria audytu i definicja ustalenia Podstawowymi kryteriami audytu – rozumianymi jako wymagane (oczekiwane) cechy procesów i wyników badanych obszarów są cele kontroli zarządczej określone w art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji ustaleniem audytu jest słabość systemu kontroli zarządczej, tj. brak adekwatności, skuteczności lub efektywności w osiąganiu celów tego systemu.

8 Klasyfikacja ustaleń zgodna ze stosowaną w zarządzaniu ryzykiem Ustalenia zadań audytowych są: –klasyfikowane ze względu na związane z nimi ryzyko w trójstopniowej skali, zgodnej ze stosowaną w zarządzaniu ryzykiem (poważne – umiarkowane – niskie); –prezentowane w sprawozdaniach z zdań zgodnie z poziomem ryzyka (malejąco).

9 Korzyści z integracji z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem Powyższe powoduje, że: –wyniki audytu są przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich pracowników jednostki; –wyniki zadań zapewniających audytu są informacją o funkcjonowaniu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w badanym obszarze; –sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego stanowi informację o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce, bezpośrednio wykorzystywaną na potrzeby składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.


Pobierz ppt "Rola audytu wewnętrznego w systemie zapewnienia Warszawa, 24 październik 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google