Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTA CZAS PRZEŁOMU JANUSZ SZEWCZUK Czerwiec 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTA CZAS PRZEŁOMU JANUSZ SZEWCZUK Czerwiec 2006."— Zapis prezentacji:

1 MIASTA CZAS PRZEŁOMU JANUSZ SZEWCZUK Czerwiec 2006

2 CZAS PRZEŁOMU – Dwa lata w Unii Europejskiej – Koniec czwartej kadencji samorządu

3 MIASTA POLSKIE CZAS PRZEŁOMU

4 Negatywne zmiany demograficzne i społeczne spadek przyrostu naturalnego odpływ ludzi młodych i przedsiębiorczych zmiana struktury wiekowej społeczności lokalnych wzrost liczby ludzi nie posiadających stałych dochodów z pracy lub działalności gospodarczej

5

6

7

8

9

10 Miasta weszły w nową fazę transformacji gospodarczej wyczerpały się możliwości rozwoju miasta w oparciu o tradycyjne rodzaje i formy aktywności gospodarczej słabość lokalnej infrastruktury instytucjonalnej wspomagającej rozwój siły roboczej i wzrost konkurencyjności firm

11 Ograniczenia finansowe ludzi firm i samorządów spadek dochodów firm spadek ilości miejsc pracy w gospodarce spadek dochodów ludności kurczące się możliwości finansowania programów rozwoju przez samorządy

12 LICZBA PODATNIKÓW Koszalin

13 DOCHODY

14 DOCHÓD NA PODATNIKA

15 CZAS PRZEŁOMU – Zmiany kulturowe – Nowe technologie – Transformacja ustrojowa – Transformacje społeczno-gospodarcze

16 ZMIANY KULTUROWE W KRAJACH ROZWINIĘTYCH – Zmiana modelu rodziny – Zmniejszenie gospodarstw domowych – Spadek liczby małżeństw – Wzrost liczby rozwodów – Spadek przyrostu naturalnego – Tylko Albania w Europie ma przyrost naturalny pozwalający na wzrost demograficzny bez imigracji – Liczba mieszkańców Europy spadnie z 728 mln w 2000r. do 600 nlm w 2050r. – Zwrot koncentracji z czynników wytwarzania na pozyskanie odbiorców wytworzonych dóbr i usług

17 ZMIANY USTROJOWE Regulowany rozdział dóbr, ludzi, idei Swobodny przepływ dóbr, ludzi, idei

18 TRANSFORMACJA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA – Zmiany technologii, organizacji i lokalizacji produkcji – Zmiana kwalifikacji i wynagradzania pracowników – Zmiana nośnika kapitału i podziału dochodów

19 POLACY W IRLANDII - 120 tyś imigrantów z Polski - 34% posiada własne mieszkanie lub dom - Planowana imigracja 1 mln do 2020 r - Zarobki - 3,3 tyś Euro średnio miesięcznie

20 POLACY W ANGLII - 200 tyś Polaków wg danych brytyjskiego MSW - 400 tyś wg. Michała Garapicha - 80 % nowych emigrantów w Anglii jest poniżej 32 roku życia - 97 % pracuje na cały etat - Zarobki - 4-5 tyś zł średnio miesięcznie

21 Przepływ towarów The Economics of Cities. Edward L. Glaeser Harvard University

22 CZYNNIKI ZMIAN W GOSPODARCE USA KLASTERYZMIANA ZATRUDNIENI A 1975-95 (%) ZMIANA WARTOŚCI DODANEJ NA ZATRUDNIONEGO (%) ZMIANA WYNAGRODZENIA 1975-95 (%) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE (TYS. $) USŁUGII WYKONYWANE OSOBIŚCIE 163-321633,39 USŁUGI MEDYCZNE132-291330,38 TURYSTYKA I ROZRYWKA11513-214,47 USŁUGI FINANSOWE61163441,01 BUDOWNICTWO490-930,73 PRODUKTY MEDYCZNE45661643,95 TRANSPORT I SPEDYCJA4140-1632,09 DOSTAWY DLA PRZEMYSŁU 3162236,42 PRZEMYSŁ WYDAWNICZY233133,20 TELEKOMUNIKACJA151451440,32 ŚRODKI TRANSPORTU764841,54 ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE 260332,10

23 CZYNNIKI ZMIAN W GOSPODARCE USA KLASTERYZMIANA ZATRUDNIENIA 1975-95 (%) ZMIANA WARTOŚCI DODANEJ NA ZATRUDNIONEGO (%) ZMIANA WYNAGRODZENIA 1975-95 (%) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE (TYS. $) ZAOPATRZENIE MATERIAŁOWE 260332,10 PRZEMYSŁ OBRONNY I LOTNICZY -11541044,11 ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO -17751824,44 WYDOBYCIE SUROWCÓW -1877943,07 PRZEMYSŁ MASZYNOWY -2086-538,39 TOWARY KONSUMPCYJNE -23791237,79 PRZEMYSŁ TEKSTYLNO WŁOKIENNICZY -28117020,75

24 SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST Firmy przenoszą działalność lub bankrutują Firmy zwalniają pracowników o najniższych kwalifikacjach Rośnie trwałe bezrobocie i ubóstwo, patologie najniżej wykwalifikowanych mieszkańców Wykwalifikowani mieszkańcy opuszczają miasta podążając za miejscami pracy

25 SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST 8 z 15 największych miast USA z 1950 traciło mieszkańców w każdej dekadzie 12 miast ma dziś mniej mieszkańców niż w 1950 Spadek liczby mieszkańców osiągnął 33% Wzrost ubóstwa

26 SKUTKI ZMIAN STRUKTURALNYCH GOSPODARKI DLA MIAST PRZYKŁAD DETROIT Spadek liczby miejsc pracy w przemyśle 338 tyś miejsc pracy w 1963 62 tyś - w 1992 Spadek dochodów mieszkańców, mediana dochodów gospodarstwa domowego - 62% poziomu USA Spadek wartości nieruchomości wartość 80 % domów i 30 % mieszkań spada poniżej 70 % kosztu budowy nowych

27

28

29

30

31 ZMIANY SYTUACJI MIAST W OSTATNICH DEKADACH ( USA) Dekady kryzysu lata 70 i 80 te Wzrost ubóstwa i spadek liczby mieszkańców Wzrost przestępczości i kryzys systemu edukacji Spadek tempa zrostu i tworzenia miejsc pracy w porównaniu z przedmieściami ( 3 krotna różnica)

32 ZMIANY LATA 90-te PIERWSZY FEDERALNY PROGRAM ROZWOJU MIAST Sytuacja miast poprawia się ale wyzwania pozostają aktualne Dysproporcje powstawania miejsc pracy pomiędzy miastami i przedmieściami ( 87% miejsc pracy nie wymagających wysokich kwalifikacji powstało na przedmieściach) " Biedna Ameryka" społecznie i ekonomicznie izolowana, geograficznie skoncentrowana Migracja klasy średniej do przedmieść trwa.

33 ZMIANY LATA 90 TE - PIERWSZY FEDERALNY PROGRAM ROZWOJU MIAST Sytuacja miast się poprawia Najniższe od 25 lat bezrobocie poniżej 5 % Wzrost gospodarczy ponad 5 % Wzrost liczby mieszkańców

34 ZMIANY Pierwsza dekada 2000 - rozkwit miast i obszarów metropolitalnych 80% ludności 87% wzrostu gospodarczego 85% dochodów mieszkańców i wzrostu liczby miejsc pracy 93% wzrostu eksportu i rozwoju technologii 48 obszarów metropolitalnych wchodzi do listy 100 największych gospodarek świata

35 PIERWSZA DEKADA 2000 - ROZKWIT MIAST WYZWANIA Nowe miejsca pracy oferują wynagrodzenie 15% niższe niż zlikwidowane miejsca pracy

36 Kryzys lat siedemdziesiątych Zmniejszającej się ilości mieszkańców z 788000 w latach 1930 do 560 000 w roku 1980 ( spadek w rankingu miast amerykańskich pod względem ilości mieszkańców z 9 na 20 pozycję) Bardzo złe wskaźniki gospodarcze Regres gospodarczy doprowadził do spadku atrakcyjności miejsca, a tym samym do spadku cen na rynku nieruchomości ( 75% domów kosztowało mniej niż nowobudowane domy w Cleveland lub Filadelfii) Boston

37 Rozwój demograficzny Bostonu The Economics of Cities. Edward L. Glaeser Harvard University

38 LATA 80 -te PRZYNOSZĄ POLEPSZENIE SYTUACJI Powoli zwiększała się ilość mieszkańców Następuje silny rozwój gospodarczy Zaczęły podnosić się ceny nieruchomości Boston

39 POPRAWA SYTUACJI GOSPODARZEJ BOSTONU OD 1980 W 1980 dochód per capita w obszarze metropolitalnym Bostonu wynosił 7 547$, co plasowało miasto na 61 pozycji w skali kraju pod względem dochodów mieszkańców W 1994 dochód per capita wynosił 26 093 $ - miejsce 10 W 1996 średnia płaca wynosiła już 34 383$ - miejsce 6 Boston

40 WYKRES The Economics of Cities. Edward L. Glaeser Harvard University Boston

41 CZYNNIKI ROZWOJU MIAST Dostępność dróg transportowych Dostępność czynników produkcji (skilled city) Dostępność konsumentów (consumer city) Decyduje czynnik który jest dobrem bardziej rzadkim, mniej dostępnym

42 ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE – Centra innowacji zaawansowanych technologii, usług i informacji – Centra edukacji badań i medycyny – Centra kultury, rekreacji, sportu, rozrywki, turystyki – Centra handlu i węzły transportowe – Centra rozwoju technologii i lekkich przemysłów – Centra siły roboczej i rynek pracy

43 ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE Formy transformacji centrów nowej gospodarki (USA) – Nowe centra wzrostu (Austin, Charlotte, Atlanta) – Mega miasta (New York, Los Angeles, Miami) – Miasta przechodzące strukturalne zmiany (Detroit, Portland, Boston, Philadelphia)

44 ROLA MIAST I OBSZARÓW METROPOLITALNYCH W NOWEJ GOSPODARCE Udział w gospodarce obszarów zurbanizowanych jest proporcjonalnie wyższy od udziału mieszkańców w liczbie ludności kraju Miasta fundamentem zamożności i jakości życia dla kraju, społeczności lokalnych i rodzin Miejski Paradoks: – Koncentracja ubóstwa – Centra rozwoju gospodarczego

45 WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTAMI - nowa gospodarka - ograniczone zdolności dochodowe - migracje ludzi i firm - suburbanizacja - potrzeba nowej edukacji - zmiana roli administracji samorządowej

46 CZYNNIKI ZMIAN W GOSPODARCE TRADYCYJNA GOSPODARKANOWA GOSPODARKA Lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie energii i surowców Lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie wiedzy Wymiana i konkurencja wewnątrz gospodarek narodowych Wymiana i konkurencja globalna Protekcjonizm, regulowanie importu, strategie krajowe Wolny handel i produkowanie na globalne rynki, strategie lokalne Miasta przemysłowe z powiązaniami sektorowymi Metropolitalne i regionalne klastery uzupełniających się firm i sektorów gospodarki

47 ZMIANA TRENDÓW W ROZWOJU GOSPODARCZYM (działalność gospodarcza a polityka gospodarcza) STARY MODELNOWY MODEL Rząd kierował gospodarką przez decyzje polityczne, ulgi. Rozwój gospodarczy jest procesem współpracy angażującym różne poziomy rządu, firmy, instytucje edukacyjne i badawcze.

48 FILARY ROZWOJU W DOBIE NOWEJ GOSPODARKI rozpoznanie roli w globalnej gospodarce kreowanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej inwestowanie w infrastrukturę dla innowacji poprawa jakości życia pielęgnowanie klimatu dla innowacyjnej gospodarki zdefiniowanie na nowo roli i form działania administracji samorządowej

49

50

51 WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTAMI BRYTYJSKIMI Wzmocnienie konkurencyjności i gospodarki opartej na wiedzy Miasta przyjazne dla różnych grup społecznych, etnicznych, kulturowych Przezwyciężanie polaryzacji społecznej Kreowanie wysokiej jakości życia w środowisku równoważącym funkcje pracy i wypoczynku Włączanie różnych poziomów rządu w współpracę wokół celów rozwoju miast

52 ENGLISH CORE CITIES Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastel, Nothingham, Shaffield

53 PROBLEM GŁÓWNYCH MIAST ANGIELSKICH Pozostają w tyle za Londynem Nie wspierają gospodarki kraju, tak jak porównywalne miasta na kontynencie

54 KRYZYS MIAST ANGIELSKICH PKB Poziom innowacyjności Poziom edukacji Dostępność Spójność społeczna Jakość życia Jakość zarządzania i współdziałanie miast z otoczeniem

55 PRZYCZYNY ZMIAN W MIASTACH Globalizacja gospodarki Strukturalne zmiany ekonomiczne Konkurencja między miastami Reforma państwa dobrobytu " Walfare state"

56 MIASTA W WIELKIEJ BRYTANII Lata 70 i 80 dekady kryzysu gospodarczego i demograficznego Lata 90 - wzrost zrozumienia roli miast dla gospodarki narodowej 2000 - miasta priorytetem polityki brytyjskiej

57 PRIORYTETY PROGRAMU CORE CITIES Pozyskanie konkurencyjnych firm międzynarodowych Wzrost wydatków na badania i rozwój Otwarcie, połączenie miast z rynkami krajowymi i międzynarodowymi Wzmocnienie udziału edukacji i kwalifikacji w budowie konkurencyjności miast Wzrost profesjonalizmu, planowania rozwoju ( renesansu) miast Wykorzystanie roli sportu i kultury we wzmocnieniu konkurencyjności Wzmocnienie miast jako kreatora konkurencyjności regionów Analizy i modelowania konkurencyjnego miasta regionalnego

58 DZIAŁANIA PROGRAMU " GŁÓWNE MIASTA" Przegląd i analizy dokumentów nt. zmian w miastach i programów rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym Przegląd i analizy dokumentów nt. konkurencyjności miast Analiza danych porównawczych miast w Europie Zebranie opinii specjalistów i decydentów na poziomie miast, rządów, komisji

59 CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI MIAST BRYTYJSKICH ( TRADYCYJNE) Dostępność transportowa i telekomunikacyjna z zewnętrznymi rynkami i wewnątrz obszaru Centrum miasta rozpoznawalne w wymiarze europejskim Rozpoznawalne w kraju i poza granicami obiekty spotkań ( kultura, biznes, sport) Reputacja ośrodka badań i wdrożeń innowacji Reputacja dobrze zarządzanego miasta i wysokiej jakości usług Atrakcyjna infrastruktura, oferta kulturalna i usługi Szeroka oferta wysokiej jakości miejsc zamieszkania Reputacja doskonałego środowiska i poszanowanie dla środowiska naturalnego Zróżnicowana i otwarta społeczność Wysoko wykwalifikowana siła robocza

60 CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI (NOWE) Wizja, przywództwo, zdolności podejmowania decyzji strategicznych Innowacyjność w firmach, organizacjach i funkcjonowaniu miasta Ulgi fiskalne dla miast

61 KRYTYCZNE CZYNNIKI Innowacyjność firm i organizacji Wykwalifikowana siła robocza Dostępność zewnętrzna i wewnętrzna Zróżnicowanie gospodarki Zdolność podejmowania strategicznych decyzji

62 AMBITNE CZYNNIKI Miejsce spotkań Rozpoznawalne centrum miasta Obiekty kulturalne Wysokiej jakości mieszkania Ulgi fiskalne i polityka krajowa Reputacja doskonałego środowiska Reputacja dobrze zarządzanego miasta i wysokiej jakości usług

63 KONKURENCJNOŚĆ MIAST ( CORE CITIES UK) Zdywersyfikowana gospodarka Wykwalifikowana siła robocza Zdolność wdrażania długoterminowych strategii Innowacyjność firm i organizacji Jakość życia

64 KLUCZOWY PROBLEM Konkurencyjność miasta wobec: - Mieszkańców dobre miejsca pracy, jakość życia, edukacja - Pracodawców wykwalifikowana siła robocza, kooperanci, usługi biznesowe, infrastruktura, przestrzeń, regulacje - Odwiedzających atrakcyjne usługi

65 KONKURENCYJNOŚĆ MIASTA Konkurencyjność miasta określa produktywność z jaką miasto wykorzystuje zasoby ludzkie, kapitał, zasoby naturalne. Produktywność jest wyznacznikiem poziomu płac, zysków, podatków. Miasta i regiony konkurują oferując bardziej produktywne środowisko. Partnerzy publiczni i prywatni odgrywają różne ale powiązane role w kreowaniu bardziej produktywnego środowiska.

66 Ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 71 - 332 Szczecin www.srgg.org.pl office@srgg.org.pl Tel/ fax 091 4874480


Pobierz ppt "MIASTA CZAS PRZEŁOMU JANUSZ SZEWCZUK Czerwiec 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google