Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

2 JEST ELEMENTEM STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA MISJA POWIAT ŚREDZKI OBSZAREM SKUTECZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PODEJMOWANYCH W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERAJĄCY RODZINĘ ORAZ AKTYWNĄ INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

3 Ustawa z dnia r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej -obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich Gmina: Programu wspierania rodziny Powiat :Programu rozwoju pieczy zastępczej

4 I.Rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych oraz innych form rodzinnej pieczy zastępczej Wspieranie istniejących rodzin zastępczych w zakresie pełnienia ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społ. Cele Programu:

5 Rok 2012 Rodziny zastępcze zawodowe -1 Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego-1 Rok 2013 Rodziny zawodowe specjalistyczne-1 Rodziny zawodowe -1 Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego-1 Rok 2014 Rodziny zawodowe specjalistyczne-1 Rodziny zastępcze zawodowe-1

6 II.Wsparcie rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej III.Wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, IV. Utrzymanie poziomu świadczonych usług w ramach instytucjonalnej Pieczy zastępczej IV. Utrzymanie poziomu świadczonych usług w ramach instytucjonalnej Pieczy zastępczej Praca z rodzina biologiczną dziecka Praca z rodzina biologiczna dziecka –szybki powrót do rodziny naturalnej Praca z rodzina biologiczną dziecka mająca na celu szybki powrót dziecka do rodziny

7 Zakładane rezultaty Wzmocnienie i rozwój systemu pieczy zastępczej w powiecie średzkim. Zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych. Zmniejszenie liczby dzieci w wieku poniżej 10 roku życia przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zapewnienie kompleksowej pomocy usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. Zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. Rozwój wolontariatu na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w powiecie średzkim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

8 Realizator. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI DZIAŁAJACYMI W OBSZARZE WSPARCIA DZIECKA I RODZINY Zapraszamy do współpracy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

9


Pobierz ppt "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google