Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model firmy społecznej i możliwości legislacyjne związane z tym narzędziem aktywizacji zawodowej w kontekście Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model firmy społecznej i możliwości legislacyjne związane z tym narzędziem aktywizacji zawodowej w kontekście Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr."— Zapis prezentacji:

1 Model firmy społecznej i możliwości legislacyjne związane z tym narzędziem aktywizacji zawodowej w kontekście Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr Stronkowski Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź, 16 luty 2006 r.

2 Tematy EQUAL Temat A - Promowanie rynku pracy otwartego dla wszystkich Temat D - Gospodarka społeczna Temat F - Przystosowanie do zmian strukturalnych Temat G - Godzenie życia rodzinnego i zawodowego Temat I - Integracja społeczna i zawodowa osób ubiegających się o status uchodźcy

3 Temat D - Mainstreaming Działanie 1: 27 Partnerstw na rzecz Rozwoju Działanie 2: 24 Partnerstwa Działanie 3: 18 Partnerstw Działanie 3: Upowszechnianie i włączanie rezultatów EQUAL do głównego nurtu polityki krajowej Zadania na różnych poziomach: Partnerstwa, Krajowa Sieć Tematyczna Tematu D, Krajowa Struktura Wsparcia, Instytucja Zarządzająca (Grupa Strategiczna EQUAL)

4 Temat D - zagadnienia - testowanie różnych form prawnych działania firm społecznych oraz różnych grup beneficjentów ostatecznych - badania dotyczące potrzeb i wymagań klientów w zakresie usług świadczonych przez firmy społ. - wizyty studyjne w firmach społecznych za granicą – testowanie dobrych praktyk w Polsce - wsparcie systemowe: np.. Studia podyplomowe zarządzania gospodarką społeczną - dyskusja nad PP-S oraz ustawie o przedsiębiorstwie społecznym

5 Strategia tematyczna D Cel I: STWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH BUDOWIE I ROZWOJOWI GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 1.1. Stworzenie warunków prawnych - Propozycje uregulowań prawnych form aktywności społeczno-ekonomicznej - katalog form prawnych przedsiębiorczości społecznej - prawne uporządkowanie terminów z zakresu gospodarki społecznej - Propozycje spójnego systemu prawnego sprzyjającego zatrudnianiu w gospodarce społecznej - propozycje rozwiązań prawnych służących włączeniu podmiotów gospodarki społecznej w rynek pracy - propozycje nowych form integracji społeczno-zawodowej - propozycje zmian prawnych w zakresie zatrudniania osób szczególnie narażonych na marginalizację (np. osoby ubezwłasnowolnione) - Propozycje spójnego systemu prawnego w zakresie wspomagania podmiotów gospodarki społecznej - propozycje zmian podatkowych - propozycje zmian w zakresie zamówień publicznych - propozycje zmian w zakresie stosowania pomocy publicznej

6 Gospodarka społeczna 07-13 Priorytet VII POKL (regionalny): Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Zakres wsparcia: realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), realizacja programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób nie pozostających w zatrudnieniu (bezrobotnych lub poszukujących pracy), realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacja programów na rzecz integracji społecznej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym. wzmocnienie potencjału instytucji rynku pracy i pomocy społecznej działających na poziomie regionalnym.

7 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.equal.org.pl


Pobierz ppt "Model firmy społecznej i możliwości legislacyjne związane z tym narzędziem aktywizacji zawodowej w kontekście Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google