Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW"— Zapis prezentacji:

1 POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW
Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW Finanse

2 Materiały dostępne na:
Na początek Materiały dostępne na: Kontakt: Konsultacje: Po umówieniu mailowym Finanse

3 Warunki zaliczenia przedmiotu
Test wielokrotnego wyboru Zakres egzaminu- tematy objęte sylabusem dostępne na stronie Finanse

4 Ogólny zarys wykładu Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe Finanse behawioralne Finanse

5 Literatura podstawowa
Podstawy finansów, pod red. K. Mareckiego, PWE, Warszawa 2008 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 Finanse

6 Pojęcie finansów Finanse- część nauki ekonomii dotycząca przepływów pieniężnych Finanse jako proces związany z przepływami pieniężnymi Finanse

7 Zjawiska finansowe a zjawiska pieniężne
Zjawiska finansowe- związane z przepływem środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami „Każde zjawisko finansowe jest zjawiskiem pieniężnym, nie każde zjawisko pieniężne jest zjawiskiem finansowym” Finanse

8 Pojęcie finansów Istnienie pieniądza  powstanie stosunków finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami w gospodarce Funkcje pieniądza- alokacyjna, środka wymiany, miernika wartości Finanse

9 Przykłady zjawisk finansowych i pienięznych
Zjawisko finansowe- gromadzenie oszczędności, transakcje Zjawisko pieniężne- pieniądz jako miernik wartości Finanse

10 Klasyfikacja zjawisk finansowych
Klasyfikacja podmiotowa Klasyfikacja przedmiotowa Finanse

11 Klasyfikacja podmiotowa
Strumienie pieniężne między: Gospodarstwami domowymi Jednostkami publicznymi Instytucjami ubezpieczeniowymi Bankami i niebankowymi instytucjami kredytowymi Przedsiębiorstwami Finanse

12 Klasyfikacja przedmiotowa
Strumienie pieniężne rynkowe Strumienie pieniężne redystrybucyjne albo transfery Dochody pieniężne kredytowe Oszczędności Finanse

13 System finansowy (1) „Zespół norm prawnych, zasad oraz instytucji, które są wykorzystywane przy realizacji funkcji finansów i regulowaniu przez władze państwowe i samorządowe zjawisk finansowych” Finanse

14 System finansowy (2) Normy prawne- przepisy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego Zasady organizacyjne- wypracowane w praktyce oraz teorii naukowej np. zasad równowagi budżetowej Instytucje- zajmujące się działalnością finansową np. ministerstwa finansów, banki Finanse

15 Podsystemy systemu finansowego
System budżetowy System bankowy System ubezpieczeniowy System finansów przedsiębiorstw System finansów gospodarstw domowych Finanse

16 System budżetowy Budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych
Bardzo szczegółowa regulacja dochodów i wydatków Redystrybucja dochodu narodowego poprzez system budżetowy Finanse

17 System bankowy Przychody i wydatki kredytowe
Kreacja pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego Regulacja i kontrola kreacji pieniądza Rola banku centralnego- prowadzenie polityki pieniężnej, wyłączność na kreowanie pieniądza gotówkowego Rola banków komercyjnych- kreacja pieniądza bezgotówkowego Finanse

18 System ubezpieczeń System składkowy
Działalność instytucji regulowana prawem ubezpieczeniowym Ubezpieczenia społeczne- obowiązkowe Ubezpieczenia indywidualne Finanse

19 System finansów przedsiębiorstw
Pozyskiwanie i gromadzenie środków umożliwiających działalność przedsiębiorstw Wydatkowanie środków oraz tworzenie ich zasobów Regulacje zależne od formy prawnej przedsiębiorstwa  wpływ na możliwość pozyskania funduszy Finanse

20 System finansów gospodarstw domowych
Przychody i wydatki obywateli Wynagrodzenia, emerytury, stypendia Brak regulacji Finanse

21 Polityka finansowa Część polityki gospodarczej państwa
Polityka fiskalna- zarzadzanie dochodami i wydatkami państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych Polityka pieniężna- stabilizacja siły nabywczej pieniądza krajowego Finanse

22 Finanse w wymiarze międzynarodowym
Funkcje finansów wypełniane również w wymiarze międzynarodowym Instytucje: publiczne np. EBC, przedsiębiorstwa prywatne działające na skalę międzynarodową, banki, gospodarstwa domowe działające na międzynarodowych rynkach finansowych Finanse

23 Finanse w wymiarze międzynarodowym
Kwestia regulacji działalności podmiotów finansowych w wymiarze międzynarodowym Regulacje krajowe, regulacje organizacji międzynarodowych (UE), wytyczne instytucji międzynarodowych (Komitet Bazylejski) Finanse

24 Pieniądz międzynarodowy
Obrót prywatny Obrót oficjalny Funkcja Notowania cen Waluta referencyjna Miernik wartości Waluta transakcyjna Waluta interwencyjna Środek płatniczy Waluta inwestycyjna Waluta rezerwowa Środek akumulacji L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, PWN, Warszawa 2002. Finanse

25 Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006
Podstawy finansów, pod red. K. Mareckiego, PWE, Warszawa 2008 Finanse


Pobierz ppt "POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google