Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse 110630-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse 110630-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW."— Zapis prezentacji:

1 Finanse Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW

2 Finanse Na początek Materiały dostępne na: Kontakt: Konsultacje: Po umówieniu mailowym

3 Finanse Warunki zaliczenia przedmiotu Test wielokrotnego wyboru Zakres egzaminu- tematy objęte sylabusem dostępne na stronie

4 Finanse Ogólny zarys wykładu Finanse publiczne Finanse przedsiębiorstw Finanse międzynarodowe Finanse behawioralne

5 Finanse Literatura podstawowa Podstawy finansów, pod red. K. Mareckiego, PWE, Warszawa 2008 A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006

6 Finanse Pojęcie finansów Finanse- część nauki ekonomii dotycząca przepływów pieniężnych Finanse jako proces związany z przepływami pieniężnymi

7 Finanse Zjawiska finansowe a zjawiska pieniężne Zjawiska finansowe- związane z przepływem środków pieniężnych pomiędzy poszczególnymi podmiotami Każde zjawisko finansowe jest zjawiskiem pieniężnym, nie każde zjawisko pieniężne jest zjawiskiem finansowym

8 Pojęcie finansów Istnienie pieniądza powstanie stosunków finansowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami w gospodarce Funkcje pieniądza- alokacyjna, środka wymiany, miernika wartości Finanse

9 Przykłady zjawisk finansowych i pienięznych Zjawisko finansowe- gromadzenie oszczędności, transakcje Zjawisko pieniężne- pieniądz jako miernik wartości

10 Finanse Klasyfikacja zjawisk finansowych Klasyfikacja podmiotowa Klasyfikacja przedmiotowa

11 Finanse Klasyfikacja podmiotowa Strumienie pieniężne między: Gospodarstwami domowymi Jednostkami publicznymi Instytucjami ubezpieczeniowymi Bankami i niebankowymi instytucjami kredytowymi Przedsiębiorstwami

12 Finanse Klasyfikacja przedmiotowa Strumienie pieniężne rynkowe Strumienie pieniężne redystrybucyjne albo transfery Dochody pieniężne kredytowe Oszczędności

13 Finanse System finansowy (1) Zespół norm prawnych, zasad oraz instytucji, które są wykorzystywane przy realizacji funkcji finansów i regulowaniu przez władze państwowe i samorządowe zjawisk finansowych

14 Finanse System finansowy (2) Normy prawne- przepisy z zakresu prawa gospodarczego i finansowego Zasady organizacyjne- wypracowane w praktyce oraz teorii naukowej np. zasad równowagi budżetowej Instytucje- zajmujące się działalnością finansową np. ministerstwa finansów, banki

15 Finanse Podsystemy systemu finansowego System budżetowy System bankowy System ubezpieczeniowy System finansów przedsiębiorstw System finansów gospodarstw domowych

16 Finanse System budżetowy Budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych Bardzo szczegółowa regulacja dochodów i wydatków Redystrybucja dochodu narodowego poprzez system budżetowy

17 Finanse System bankowy Przychody i wydatki kredytowe Kreacja pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego Regulacja i kontrola kreacji pieniądza Rola banku centralnego- prowadzenie polityki pieniężnej, wyłączność na kreowanie pieniądza gotówkowego Rola banków komercyjnych- kreacja pieniądza bezgotówkowego

18 Finanse System ubezpieczeń System składkowy Działalność instytucji regulowana prawem ubezpieczeniowym Ubezpieczenia społeczne- obowiązkowe Ubezpieczenia indywidualne

19 Finanse System finansów przedsiębiorstw Pozyskiwanie i gromadzenie środków umożliwiających działalność przedsiębiorstw Wydatkowanie środków oraz tworzenie ich zasobów Regulacje zależne od formy prawnej przedsiębiorstwa wpływ na możliwość pozyskania funduszy

20 Finanse System finansów gospodarstw domowych Przychody i wydatki obywateli Wynagrodzenia, emerytury, stypendia Brak regulacji

21 Finanse Polityka finansowa Część polityki gospodarczej państwa Polityka fiskalna- zarzadzanie dochodami i wydatkami państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych Polityka pieniężna- stabilizacja siły nabywczej pieniądza krajowego

22 Finanse Finanse w wymiarze międzynarodowym Funkcje finansów wypełniane również w wymiarze międzynarodowym Instytucje: publiczne np. EBC, przedsiębiorstwa prywatne działające na skalę międzynarodową, banki, gospodarstwa domowe działające na międzynarodowych rynkach finansowych

23 Finanse Finanse w wymiarze międzynarodowym Kwestia regulacji działalności podmiotów finansowych w wymiarze międzynarodowym Regulacje krajowe, regulacje organizacji międzynarodowych (UE), wytyczne instytucji międzynarodowych (Komitet Bazylejski)

24 Finanse Pieniądz międzynarodowy L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, PWN, Warszawa Obrót prywatnyObrót oficjalnyFunkcja Notowania cenWaluta referencyjna Miernik wartości Waluta transakcyjna Waluta interwencyjna Środek płatniczy Waluta inwestycyjnaWaluta rezerwowa Środek akumulacji

25 Finanse Literatura A. Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 Podstawy finansów, pod red. K. Mareckiego, PWE, Warszawa 2008


Pobierz ppt "Finanse 110630-1165 Dr Katarzyna Sum Katedra Finansów Międzynarodowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie POJĘCIE I FUNKCJE FINANSÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google