Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH Polityka ubezpieczeniowa a ochrona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH Polityka ubezpieczeniowa a ochrona."— Zapis prezentacji:

1

2 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH Polityka ubezpieczeniowa a ochrona interesu konsumenta

3 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Ryzyko Działanie w warunkach ryzyka, które dotyczy: życia gospodarczego (przedsiębiorstw) życia prywatnego (gospodarstw domowych) życia społecznego (stosunków społecznych) czyje ryzyko? przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego kto zarządza? także państwo jak zarządza? metoda ubezpieczenia Polityka ubezpieczeniowa

4 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Polityka ubezpieczeniowa jako działalność praktyczna – oddziaływania instytucjonalne i nieinstytucjonalne wpływające na organizację i funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego mające na celu kształtowanie warunków oferowania ochrony ubezpieczeniowej i korzystania z usług ubezpieczeniowych.

5 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... PAŃSTWO PODAŻPOPYT ODDZIAŁYWANIA NIEINSTYTUCJONALNE RYNEK UBEZPIECZENIOWY

6 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Polityka ubezpieczeniowa = udział państwa w instytucjonalnym kształtowaniu podaży na rynku ubezpieczeniowym

7 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Polityka ubezpieczeniowa = udział państwa w stymulowaniu zarządzania ryzykiem metodą ubezpieczeniową

8 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów...

9 Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium podmiotowe - inne znaczenie ochrony przedsiębiorstwa - inne znaczenie ochrony gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe jako konsument = zdecydowanie słabszy podmiot na rynku ubezpieczeń.

10 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium przedmiotowe Inne znaczenie ubezpieczeń osobowych = doubezpieczenie do systemu zabezpieczenia społecznego; inne znaczenie ubezpieczeń majątkowych = kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej gospodarstw domowych.

11 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium przystąpienia Niewielkie znaczenie ubezpieczeń obowiązkowych w stosunku do ubezpieczeń dobrowolnych (oc posiadacza psa?) w ochronie gospodarstw domowych.

12 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium zysku Znaczenie wspólnot ryzyka w formie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych. Mała szansa zwiększenia roli TUW-ów w ochronie gospodarstw domowych.

13 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Spojrzenie na ochronę konsumenta: kryterium inicjatywy Znaczenie dla konsumenta rynku ubezpieczeń prywatnych. Znaczenie rozwiązań ubezpieczeniowych publiczno- prywatnych.

14 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Znaczenie dla konsumenta rynku ubezpieczeń prywatnych = problem zaufania do firm ubezpieczeniowych. Dane: Życie: 2003 – 39%; 2005 – 43%; 2007 – 49% Majątek: 2003 – 27%; 2005 – 28%; 2007 – 34% Znaczenie rozwiązań ubezpieczeniowych publiczno- prywatnych = pobudzanie przezorności ubezpieczeniowej.

15 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Zobowiązanie państwa do ochrony konsumenta wynikające ze stosowania przymusu ubezpieczenia. Ochrona konsumenta jako przesłanka pobudzania przezorności ubezpieczeniowej.

16 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Krytyczne komentarze dotyczące: kształtowania świadomości ubezpieczeniowej kształtowania przezorności ubezpieczeniowej kształtowania strony popytowej rynku ochrony konsumenta na rynku ubezpieczeniowym Pokutuje stwierdzenie: Ubezpieczeń się nie kupuje, ubezpieczenia się sprzedaje. Brak zaangażowania zakładów ubezpieczeń w te procesy. Walka o udział w rynku, a nie o rozwój rynku. Negatywny stosunek do polubownego rozstrzygania sporów z klientami.

17 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Czy możliwa jest zmiana polityki ubezpieczeniowej?

18 T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... Warunki systemowe (powszechne zachęty do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej): jakie preferencje dla ubezpieczających? System podatkowy dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego dotyczący rozwiązań publiczno-prywatnych (doubezpieczenie społeczne)


Pobierz ppt "T.Szumlicz, konferencja RzU: Ochrona konsumentów... prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH Polityka ubezpieczeniowa a ochrona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google