Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowa analiza rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowa analiza rynku"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowa analiza rynku
Wprowadzenie do ekonomii Wykład 4 J. Wilkin - Ekonomia

2 Co kryje się za pojęciem: rynek?
Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania uczestników wymiany towarów, usług, kapitału itp. Miejsce, gdzie kształtują się ceny Mechanizm regulacji i koordynacji gospodarki J. Wilkin - Ekonomia

3 Modele rynków Rynek doskonałej konkurencji (rynek wolnokonkurencyjny)
Rynek oligopolistyczny (rynek zdominowany przez kilku producentów) Rynek monopolistyczny (rynek kontrolowany przez jednego producenta) Monopson (monopol po stronie popytu, rynek kontrolowany przez jednego kupującego) J. Wilkin - Ekonomia

4 Inna klasyfikacja rynków (w zależności od tego, co jest przedmiotem obrotu)
Rynek produktów i usług Rynek czynników produkcji (siły roboczej, ziemi itp.) Rynek finansowy Pieniężny Kapitałowy J. Wilkin - Ekonomia

5 Popytowa strona rynku Potrzeby ludzkie a popyt – różnice i relacje
Czynniki kształtujące popyt: dochody ludności ceny dobra substytucyjne i komplementarne gusty, moda i inne subiektywne czynniki Krzywa popytu i prawo popytu Dochodowa i cenowa elastyczność popytu J. Wilkin - Ekonomia

6 Podażowa strona rynku Produkcja a podaż, elastyczność produkcji a elastyczność podaży Czynniki kształtujące podaż: dostępność zasobów produkcyjnych postęp techniczny Ceny Krzywa podaży i prawo podaży Wpływ postępu technicznego na przesunięcia krzywej podaży J. Wilkin - Ekonomia

7 Rola cen w gospodarce Cena jako rynkowy wyraz wartości towaru
Cena a wartość towaru, marksistowska koncepcja wartości Cena równowagi Cena jako: informacja czynnik kształtowania dochodu narzędzie dystrybucji bodziec narzędzie rachunku ekonomicznego J. Wilkin - Ekonomia

8 Nierównowaga na rynku Zjawisko nadprodukcji – podaż większa od popytu. Kryzysy nadprodukcji w gospodarce kapitalistycznej Zjawisko niedoboru – popyt większy od podaży. Powszechny niedobór towarów w gospodarce centralnie planowanej Sposoby przywracania równowagi rynkowej – przykład polskiej gospodarki w latach J. Wilkin - Ekonomia

9 Funkcjonowanie rynku na przykładzie produktów żywnościowych
Popytowa strona rynku żywności: wpływ dochodów i cen na popyt, dochodowa i cenowa elastyczność popytu przyczyny zróżnicowania dochodowej i cenowej elastyczności popytu, w zależności od produktów dlaczego na niektóre produkty popyt jest sztywny i nie reaguje na zmiany ceny czy dochodu? dobra Veblena i dobra Giffena Prawo Engla: wraz ze wzrostem dochodów, udział wydatków na żywność w całości wydatków gospodarstw domowych ma tendencję malejącą J. Wilkin - Ekonomia

10 Funkcjonowanie rynku żywności (2)
Podażowa strona rynku żywności: produkcja a podaż produktów żywnościowych – różnice produkcja naturalna – nietowarowa na przykładzie polskiego rolnictwa elastyczność podaży a elastyczność produkcji w rolnictwie – kwestia cykli produkcyjnych i ograniczonej mobilności czynników produkcji regulacje rynku rolnego przez państwo i Unię Europejską wpływ protekcjonizmu handlowego na ceny żywności J. Wilkin - Ekonomia


Pobierz ppt "Podstawowa analiza rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google