Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św"— Zapis prezentacji:

1 Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św
Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie. Prace konserwatorskie prowadzone przez Archidiecezję Gnieźnieńską współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz z budżetu państwa.

2 Program realizowany jest w ramach ZPORR: Priorytet rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.4 rozwój turystyki i kultury.

3 Przedsięwzięcia finansowe:
Środki ZPORR-owskie PLN Promesa Ministra Kultury PLN Wkład własny Archidiecezji PLN Całkowita wartość projektu wynosi ok. 5,5 mln. PLN

4 Harmonogram działań: Lipiec złożenie dokumentów o dofinansowanie Projektu Luty ogłoszenie wyników konkursu Lipiec podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu Listopad ogłoszenie przetargu Grudzień rozstrzygnięcie przetargu Styczeń rozpoczęcie prac konserwatorskich Kwiecień zakończenie prac objętych Projektem

5 Główne cele Projektu: ułatwienie dostępu do obiektu kulturalno – turystycznego poprzez odnowienie substancji zabytkowej wzrost znaczenia katedry gnieźnieńskiej jako lokalnego i regionalnego centrum kultury ochrona unikatowych ze względu na wartości historyczne, artystyczne i duchowe, zabytkowych elementów katedry zwiększenie ilości wydarzeń kulturalno – religijnych odbywających się w katedrze poprzez stworzenie odpowiednich warunków przygotowanie interesującej całorocznej oferty kulturalnej zarówno dla osób z regionu jak i turystów z całej Polski jak i z zagranicy

6 Przedmiot projektu: Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną obiektu a co za tym idzie całego Gniezna i regionu. Pozwoli na pełniejsze wykorzystanie katedry jako jednego z głównych centrów kulturowych i religijnych województwa w zakresie wydarzeń rangi europejskiej (np. Zjazdy Gnieźnieńskie), imprez kulturalnych (koncertów) itp. Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac konserwatorskich podejmowanych przez Archidiecezję Gnieźnieńską od połowy lat 90-tych XX w. Ich celem jest ratowanie substancji zabytkowej oraz ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego znajdującego się w katedrze i symbolizowanego poprzez katedrę.

7 Planowane w ramach działania prace obejmują konserwację i renowację następujących obiektów znajdujących się w katedrze gnieźnieńskiej: Kaplica Łubieńskich (pełna konserwacja całej kaplicy) Kaplica Potockich (pełna konserwacja całej kaplicy) Relikty romańskie w podziemiach Katedry Sklepienia naw bocznych i ambitu Portale w prezbiterium (wolnostojące), portale prowadzące do kaplic znajdujące się w nawach bocznych, ambicie i w ścianie zachodniej prowadzące do tzw. starego kapitularza.

8 Kaplica Łubieńskich

9

10

11

12 Kaplica Potockich

13

14 Relikty romańskie w podziemiach Katedry

15 Sklepienia naw bocznych i ambitu

16

17

18 Portale

19

20

21

22 Zworniki

23

24

25 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Konserwacja i renowacja zabytków Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św"

Podobne prezentacje


Reklamy Google