Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 www.patamat.wz.cz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 www.patamat.wz.cz."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 www.patamat.wz.cz PREZENTACJA PROJEKTU GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA TAK JAK PAT I MAT – PROMOWANIE SĄSIEDZKICH WZORCÓW I TRADYCJI KULTUROWYCH ORAZ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH TERENU POGRANICZA W KONTEKŚCIE 15-LECIA PARTNERSTWA MIASTA BROUMOV I NOWA RUDA.

2 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 KRÓTKI OPIS PROJEKTU Konstrukcja projektu została oparta wokół idei zacieśniania stosunków dobro "Sąsiedzkich" miast partnerskich Nowa Ruda i Broumova, poprzez wypracowanie wspólnych sposobów (Noworudzki Punkt Kontaktowy) prezentacji nowych usług turystycznych oraz nowych produktów turystycznych, które łączyć będą Nową Rudę i Broumov jako obszary o wspólnym dziedzictwie kulturowym i naturalnym. Projekt zakłada silną promocję Nowej Rudy i Broumova, poprzez budowę wspólnego dla Sąsiadów systemu informacji wizualnej, organizację imprez o charakterze kulturalnym i rozrywkowym, co przyczyni się do zwiększenia roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym obszaru pogranicza.

3 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE 2.1 Rozwój turystykiNr i nazwa działania Nase mesto, nas domov – projekt realizowany z programu INTERREG III A przez Materską skolę w Broumovie. Komplementarność projektu 38 750,00 PLN (25%)Wkład własny 116 250,00 PLN (75%)w tym EFRR 155 000,00 PLNCałkowity budżet Gmina Nowa Ruda Gmina Radków Lokalizacja projektu 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza Nr i nazwa priorytetu Gmina Miejska Nowa RudaWnioskodawca: www.patamat.wz.cz

4 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 PARTNERZY www.patamat.wz.cz Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu Collegium Glacense Gmina Radków Miasto Broumov Zakladni umelecka skola Broumov Materska skola Broumov

5 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 CELE REALIZACJI PROJEKTU podniesienie konkurencyjności miast Sąsiadów oraz najbliższego rejonu pogranicza polsko-czeskiego zwiększenie roli lokalnych i regionalnych atrakcji turystycznych w rozwoju gospodarczym miast zwiększenie liczby turystów zagranicznych i krajowych w rejonie miast Sąsiadów oraz na obszarze pogranicza poprzez podniesienie jakości oferty turystycznej i promocję poprawa dostępu do infrastruktury kulturalnej i turystycznej miast Sąsiadów poprzez rozwój kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej

6 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU MIESZKAŃCY NOWEJ RUDY I BROUMOVA, W TYM OSOBY BEZROBOTNE ORAZ MIEJSCOWI PRZEDSIĘBIORCY TURYŚCI DZIECI I MŁODZIEŻ

7 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Planowany termin rozpoczęcia projektu – 1.03.2006 r. Planowany termin zakończenia projektu – 31.12.2007 r. Data podpisania umowy: wrzesień-październik 2006 r. Przewidziane do realizacji działania zostały pogrupowane w 8 etapów.

8 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 0 - PRZYGOTOWANIE Opracowanie, wraz z partnerami, założeń do projektu i jego koncepcji. Przygotowanie wniosku.

9 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 1 – ROZPOCZĘCIE REALIZACJI Powołanie wspólnej, składającej się z przedstawicieli wszystkich partnerów, grupy monitorującej projekt, ustalenie jej składu i zasad współpracy. Opracowanie przez grupę monitorującą szczegółowego harmonogramu działań w projekcie.

10 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 2 – NOWORUDZKI PUNKT KONTAKTOWY Utworzenie Noworudzkiego Punktu Kontaktowego pełniącego rolę ośrodka koordynacji działań i promocji projektu.

11 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 3 – GRANICA SZANSĄ ROZWOJU Rozpoczęcie cyklu konferencji naukowych prowadzonych we współpracy z Polsko-Czeską Wyższą Szkołą Biznesu i Sportu Collegium Glacense. Organizacja i pierwsza prezentacja wystawy lokalnych artystów rejonu miast Sąsiadów

12 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 4 – POLSKA I CZESKA SZKOŁA FILMOWA Przygotowanie, organizacja i realizacja cyklu wykładów i pokazów filmowych dotyczących twórczości znanych postaci kina czeskiego i polskiego.

13 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 5 – TRĄBA SĄSIADA Przygotowanie, organizacja i realizacja pierwszego przeglądu czeskich i polskich orkiestr dętych oraz pokazów regionalnej sztuki kulinarnej.

14 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 6 – I FESTYN U SĄSIADA Przygotowanie, organizacja i realizacja festynu, mającego za zadanie promocję twórców rzemiosła z terenu miast Sąsiadów, promocję aktywnego wypoczynku i wspólnego produktu turystycznego.

15 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 7 – PROMOCJA PROJEKTU Opracowanie i sukcesywne wydawanie materiałów promocyjnych związanych z projektem: wydanie folderu promującego projekt w 4 wersjach językowych przygotowanie prezentacji multimedialnej przygotowanie gadżetów promocyjnych

16 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 ETAP 8 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI Podsumowanie realizacji projektu przez grupę roboczą, jego ocena, analiza oraz skonstruowanie założeń dla realizacji następnych edycji działań ujętych w projekcie.

17 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 WSKAŹNIKI LICZBA UCZESTNIKÓW IMPREZ PROMOCYJNYCH – 25 000 OSÓB LICZBA TURYSTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NOWYCH PRODUKTÓW – 45 000 OSÓB REZULTATY LICZBA STWORZONYCH PRODUKTÓW/USŁUG TURYSTYCZNYCH – 2 SZT. LICZBA PRZEPROWADZONYCH AKCJI PROMOCYJNYCH – 5 SZT. LICZBA PUBLIKACJI O CHARAKTERZE PROMOCYJNYM – 2 SZT. LICZBA ZAWARTYCH POROZUMIEŃ W ZAKRESIE TURYSTYKI – 3 SZT. PRODUKTY

18 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 MIKROPROJEKTY Poprawa konkurencyjności Broumova i Nowej Rudy – utworzenie multimedialnej bazy danych obiektów i atrakcji turystycznych oraz publikacje promocyjne – całkowita wartość projektu: 94 000,00 PLN w tym: 70 500,00 PLN (75%) – EFRR, 9 400,00 PLN (10%) – Budżet Państwa, 14 100,00 (15%) – wkład własny. Nasze Miasto, Nasz Dom – całkowita wartość projektu: 11 000,00 PLN w tym: 8 250,00 PLN (75%) – EFRR, 1 100,00 PLN (10%) – Budżet Państwa, 1 650,00 (15%) – wkład własny.

19 UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ KONTAKT: Barbara Pawłowska Urząd Miejski w Nowej Rudzie Referat Wniosków Pomocowych Tel. (074) 872-03-07 E-mail: barbara.pawlowska@um.nowaruda.plbarbara.pawlowska@um.nowaruda.pl Wszystkie rysunki wykorzystane w niniejszej prezentacji pochodzą ze strony www.patamat.wz.czwww.patamat.wz.cz


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska 2004-2006 www.patamat.wz.cz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google