Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan prezentacji: Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5 Konkursy ogłoszone w 2008 r. Harmonogram konkursów na 2008 r. Planowane Działania Wyzwania w procesie wdrażania PO KL

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjności – projekty systemowe

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. PODDZIAŁANIE 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego PODSUMOWANIE KONKURSU PILOTAŻOWEGO z 2007 r. - DZIAŁANIE 9.5

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. OBSZARY WSPARCIA: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 419 wniosków I miejsce w kraju pod względem największej liczby złożonych wniosków

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Skąd wpłynęły wnioski? woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków spoza województwa – 49 wniosków spoza województwa – 49 wniosków Kto wnioskował? gminy, gminy, centra kultury, centra kultury, fundacje, fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia, kluby sportowe, kluby sportowe, szkoły, szkoły, firmy konsultingowe, firmy konsultingowe, biblioteki. biblioteki.

9 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 164 wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W wyniku oceny formalnej

11 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najczęstsze błędy: nieprawidłowo potwierdzone załączniki; partner nieupoważniony do podpisania listu intencyjnego i współrealizacji projektu; brak pliku XML/PDF lub plik źle zapisany na nośniku; brak wymaganych załączników finansowych; nie uzupełnione wszystkie wymagane pola wniosku; wnioskodawca nieupoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego; wniosek nie został podpisany przez osobę upoważnioną (brak podpisu lub wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną);

12 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najczęstsze błędy c.d.: projekt skierowany do niewłaściwej grupy docelowej; brak tożsamej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej wniosku; projekt nie stanowi odpowiedzi na konkurs (projekt innowacyjny bądź ponadnarodowy); brak drugiego egzemplarza wniosku aplikacyjnego; przekroczona górna granica wartości finansowej projektu; brak listu intencyjnego; okres realizacji dłuższy niż 12 miesięcy; wniosek złożony na niewłaściwym formularzu.

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konkurs pilotażowy 9.5 Zestawienie: Status wnioskuLiczba wniosków Wnioski złożone RAZEM419 Odrzucone po ocenie formalnej255 Protesty po formalnej60 Przekazane do oceny merytorycznej 164 Pozytywna ocena merytoryczna113 Odrzucone po ocenie merytorycznej 51 Protesty po merytorycznej 1 Podpisane umowy 0

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konkursy ogłoszone w 2008 r.: Stan na 28.04.2008 r. Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Ilość Wniosków na KOP Wartość wniosków na KOP 9.1.1513717 290 810,52 PLN 9.1.2193w trakcie oceny formalnej 9.227w trakcie oceny formalnej 9.316w trakcie oceny formalnej 9.4w trakcie naboru do 8 maja

15 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram konkursów na 2008 r.: Nazwa konkursuAlokacjaOgłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 5.937.829,70 PLN20 maj27 maj27 czerwiec 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 9.608.913,46 PLN5-9 maj12-16 maj16-20 czerwiec 9.1.2 Wyrównanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduk. oraz zmniejszenie różnic w jakości usług eduk. 15.826.445,75 PLN19-23 maj26-30 maj30 czerwiec-3 lipiec 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 18.071.896,24 PLN28-31 lipiec4-7 sierpień8-11 wrzesień 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 7.340.184,44 PLN14-18 sierpień21-25 sierpień25-26 wrzesień 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2.716.007,55 PLN7-11 lipiec14-18 lipiec18-22 sierpień 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 3.544.986,41 PLN14-18 lipiec21-25 lipiec25-29 sierpień

16 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania informacyjno – promocyjne: 11 Październik 2007 r. – odbyła się Konferencja otwierająca PO KL, w której uczestniczyło ok. 400 osób; Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono cykl konferencji we wszystkich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, informujących i promujących PO KL, a w szczególności Działanie 9.5. Łącznie wzięło w nich udział ok. 1200 osób; Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach (prasa, TV, radio); Maj – czerwiec 2008 r. – zaplanowano wydanie 1 numeru Biuletynu informacyjnego dotyczącego PO KL oraz materiały reklamowe.

17 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lokalny System Informatyczny Założenia – obsługa całego cyklu życia wniosku aplikacyjnego Pełny monitoring poszczególnych etapów wdrażania wniosku, automatyczna zmiana statusu po upływie ustalonego terminu, identyfikacja wąskich gardeł, generowanie pism do Beneficjentów Integracja z Krajowym Systemem Informatycznym oraz Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i Płatniczych (eksport/import) Zakończenie wdrożenia LSI – do 31 sierpnia 2008 r. Wykonawca – OMEGA SOFTWARE Sp. z. o. o.

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google