Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania

2 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Plan prezentacji: Działania PO KL wdrażane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie konkursu pilotażowego z 2007 r. - Działanie 9.5 Konkursy ogłoszone w 2008 r. Harmonogram konkursów na 2008 r. Planowane Działania Wyzwania w procesie wdrażania PO KL

3 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.2 Transfer wiedzy PODDZIAŁANIE Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE Regionalne Strategie Innowacyjności – projekty systemowe

4 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania PO KL wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. DZIAŁANIE 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. PODDZIAŁANIE Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. PODDZIAŁANIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. PODDZIAŁANIE Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe. DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe. DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

5 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego PODSUMOWANIE KONKURSU PILOTAŻOWEGO z 2007 r. - DZIAŁANIE 9.5

6 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Nabór trwał od 19 listopada 2007 r. do 29 stycznia 2008 r. OBSZARY WSPARCIA: tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, działania informacyjno - promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

7 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 419 wniosków I miejsce w kraju pod względem największej liczby złożonych wniosków

8 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Skąd wpłynęły wnioski? woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków woj. warmińsko-mazurskie – 370 wniosków spoza województwa – 49 wniosków spoza województwa – 49 wniosków Kto wnioskował? gminy, gminy, centra kultury, centra kultury, fundacje, fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia, kluby sportowe, kluby sportowe, szkoły, szkoły, firmy konsultingowe, firmy konsultingowe, biblioteki. biblioteki.

9 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 164 wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. W wyniku oceny formalnej

11 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najczęstsze błędy: nieprawidłowo potwierdzone załączniki; partner nieupoważniony do podpisania listu intencyjnego i współrealizacji projektu; brak pliku XML/PDF lub plik źle zapisany na nośniku; brak wymaganych załączników finansowych; nie uzupełnione wszystkie wymagane pola wniosku; wnioskodawca nieupoważniony do złożenia wniosku aplikacyjnego; wniosek nie został podpisany przez osobę upoważnioną (brak podpisu lub wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną);

12 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Najczęstsze błędy c.d.: projekt skierowany do niewłaściwej grupy docelowej; brak tożsamej sumy kontrolnej wersji papierowej i elektronicznej wniosku; projekt nie stanowi odpowiedzi na konkurs (projekt innowacyjny bądź ponadnarodowy); brak drugiego egzemplarza wniosku aplikacyjnego; przekroczona górna granica wartości finansowej projektu; brak listu intencyjnego; okres realizacji dłuższy niż 12 miesięcy; wniosek złożony na niewłaściwym formularzu.

13 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konkurs pilotażowy 9.5 Zestawienie: Status wnioskuLiczba wniosków Wnioski złożone RAZEM419 Odrzucone po ocenie formalnej255 Protesty po formalnej60 Przekazane do oceny merytorycznej 164 Pozytywna ocena merytoryczna113 Odrzucone po ocenie merytorycznej 51 Protesty po merytorycznej 1 Podpisane umowy 0

14 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Konkursy ogłoszone w 2008 r.: Stan na r. Priorytet/Działanie/ Poddziałanie Liczba złożonych wniosków w odpowiedzi na konkurs Ilość Wniosków na KOP Wartość wniosków na KOP ,52 PLN w trakcie oceny formalnej 9.227w trakcie oceny formalnej 9.316w trakcie oceny formalnej 9.4w trakcie naboru do 8 maja

15 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Harmonogram konkursów na 2008 r.: Nazwa konkursuAlokacjaOgłoszenie konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw ,70 PLN20 maj27 maj27 czerwiec Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ,46 PLN5-9 maj12-16 maj16-20 czerwiec Wyrównanie szans eduk. uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduk. oraz zmniejszenie różnic w jakości usług eduk ,75 PLN19-23 maj26-30 maj30 czerwiec-3 lipiec 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ,24 PLN28-31 lipiec4-7 sierpień8-11 wrzesień 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego ,44 PLN14-18 sierpień21-25 sierpień25-26 wrzesień 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ,55 PLN7-11 lipiec14-18 lipiec18-22 sierpień 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ,41 PLN14-18 lipiec21-25 lipiec25-29 sierpień

16 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działania informacyjno – promocyjne: 11 Październik 2007 r. – odbyła się Konferencja otwierająca PO KL, w której uczestniczyło ok. 400 osób; Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono cykl konferencji we wszystkich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, informujących i promujących PO KL, a w szczególności Działanie 9.5. Łącznie wzięło w nich udział ok osób; Listopad – grudzień 2007 r. – przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach (prasa, TV, radio); Maj – czerwiec 2008 r. – zaplanowano wydanie 1 numeru Biuletynu informacyjnego dotyczącego PO KL oraz materiały reklamowe.

17 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Lokalny System Informatyczny Założenia – obsługa całego cyklu życia wniosku aplikacyjnego Pełny monitoring poszczególnych etapów wdrażania wniosku, automatyczna zmiana statusu po upływie ustalonego terminu, identyfikacja wąskich gardeł, generowanie pism do Beneficjentów Integracja z Krajowym Systemem Informatycznym oraz Generatorem Wniosków Aplikacyjnych i Płatniczych (eksport/import) Zakończenie wdrożenia LSI – do 31 sierpnia 2008 r. Wykonawca – OMEGA SOFTWARE Sp. z. o. o.

18 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI stan wdrażania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google