Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena programów i projektów rewitalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena programów i projektów rewitalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Ocena programów i projektów rewitalizacji
Aspekty praktyczne i metodyczne

2 Rewitalizacja ... działania, które prowadzą do rozwiązania problemów miast i próbują wnieść trwałą zmianę w uwarunkowania ekonomiczne, fizyczne, społeczne i środowiskowe obszarów objętych programami... ożywienie działalności gospodarczej uzdrowienie funkcji społecznych na obszarach dysfunkcjonalnych, inkluzja tam, gdzie pojawia się wykluczenie; przywrócenie jakości środowiska i równowagi ekologicznej

3 PODEJŚCIE ZINTEGROWANE
Rewitalizacja KOMPLEKSOWOŚĆ ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY PODEJŚCIE ZINTEGROWANE PARTYCYPACJA „BOTTOM-UP” UCZESTNICTWO SEKTORA PUBLICZNEGO TRWAŁOŚĆ ZMIAN

4 Soziale Stadt jakość życia mieszkańców jakość warunków mieszkaniowych
jakość środowiska struktura społeczna dostępność miejsc pracy poziom wykształcenia mieszkańców wyposażenie w infrastrukturę społeczną i kulturalną

5 Działania zintegrowane Soziale Stadt
zatrudnienie edukacja, kształcenie zawodowe infrastruktura społeczna zdrowie transport i środowisko aktywność kulturalna w dzielnicy sport i rekreacja integracja różnych grup społecznych i etnicznych rynek mieszkań, problemy mieszkaniowe środowisko zamieszkania i przestrzeń publiczna poprawa wizerunku dzielnicy życie społeczności lokalnej

6 Ocena / Ewaluacja opinia o wartości interwencji publicznej
kompleksowa, systematyczna, informacje opinia o wartości interwencji publicznej w kontekście przyjętych kryteriów oraz standardów oceny użyteczność, skuteczność, adekwatność, efektywność uzasadnienie, kontrola zdefiniować oczekiwania !

7 3 dobre powody aby oceniać
1. ‘racja bytu’ publicznych interwencji 2. poprawa jakości interwencji 3. odpowiedzialność, wiarygodność i transparentność działań publicznych

8 sens ewaluacji Jaki jest problem obszaru objętego rewitalizacją?
Co chcemy osiągnąć poprzez projekt rewitalizacji? Czy zamierzone działania rzeczywiście przyczynią się do osiągnięcia celów? Na ile planowany projekt rewitalizacji wpisuje się w strategię rozwoju miasta? Co udało się zdziałać? Na ile cele zostały zrealizowane? Jak należy to zmierzyć?

9 Regulacje ewaluacja obowiązkowa (przepisy unijne) „3 dobre powody”
Rozp. Rady WE nr 1083/2006 Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju „3 dobre powody”

10 PLANOWANIE INTERWENCJI
Typy ewaluacji PLANOWANIE INTERWENCJI Zakończenie programu / projektu WDRAŻANIE PROGRAMU EWALUACJA EX-ANTE EWALUACJA EX-POST EWALUACJA ON-GOING ETAP I ETAP II EWALUACJA MID-TERM czas

11 Kryteria oceny trafność (relevance) skuteczność (effectiveness)
wydajność (efficiency) użyteczność (utility) trwałość (sustainability) oraz nadrzędne kryterium spójności (coherence)

12 Ocena jest konieczna, zawsze! Ocena to wsparcie
Ocena na różnych etapach programu Zakres i szczegółowość oceny Interpretacja wyników oceny

13 Dobór wskaźników i ich elastyczność
Bezstronność ewaluacji i niezależność oceniających Upublicznienie wyników oceny Określenie faktycznych potrzeb rozwojowych obszar Trwałość efektów odsunięcie zmian w czasie


Pobierz ppt "Ocena programów i projektów rewitalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google