Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena programów i projektów rewitalizacji Aspekty praktyczne i metodyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena programów i projektów rewitalizacji Aspekty praktyczne i metodyczne."— Zapis prezentacji:

1 Ocena programów i projektów rewitalizacji Aspekty praktyczne i metodyczne

2 Rewitalizacja... działania, które prowadzą do rozwiązania problemów miast i próbują wnieść trwałą zmianę w uwarunkowania ekonomiczne, fizyczne, społeczne i środowiskowe obszarów objętych programami... ożywienie działalności gospodarczej uzdrowienie funkcji społecznych na obszarach dysfunkcjonalnych, inkluzja tam, gdzie pojawia się wykluczenie; przywrócenie jakości środowiska i równowagi ekologicznej

3 Rewitalizacja PROGRAMY PROJEKTY społecznegospodarczetechniczne PODEJŚCIE ZINTEGROWANE ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TRWAŁOŚĆ ZMIAN PARTYCYPACJA BOTTOM-UP UCZESTNICTWO SEKTORA PUBLICZNEGO KOMPLEKSOWOŚĆ

4 Soziale Stadt jakość życia mieszkańców jakość warunków mieszkaniowych jakość środowiska struktura społeczna dostępność miejsc pracy poziom wykształcenia mieszkańców wyposażenie w infrastrukturę społeczną i kulturalną

5 Działania zintegrowane Soziale Stadt zatrudnienie edukacja, kształcenie zawodowe infrastruktura społeczna zdrowie transport i środowisko aktywność kulturalna w dzielnicy sport i rekreacja integracja różnych grup społecznych i etnicznych rynek mieszkań, problemy mieszkaniowe środowisko zamieszkania i przestrzeń publiczna poprawa wizerunku dzielnicy życie społeczności lokalnej

6 Ocena / Ewaluacja opinia o wartości interwencji publicznej w kontekście przyjętych kryteriów oraz standardów oceny kompleksowa, systematyczna, informacje użyteczność, skuteczność, adekwatność, efektywność uzasadnienie, kontrola zdefiniować oczekiwania !

7 3 dobre powody aby oceniać 1. racja bytu publicznych interwencji 2. poprawa jakości interwencji 3. odpowiedzialność, wiarygodność i transparentność działań publicznych

8 sens ewaluacji Jaki jest problem obszaru objętego rewitalizacją? Co chcemy osiągnąć poprzez projekt rewitalizacji? Czy zamierzone działania rzeczywiście przyczynią się do osiągnięcia celów? Na ile planowany projekt rewitalizacji wpisuje się w strategię rozwoju miasta? Co udało się zdziałać? Na ile cele zostały zrealizowane? Jak należy to zmierzyć?

9 Regulacje ewaluacja obowiązkowa (przepisy unijne) Rozp. Rady WE nr 1083/2006 Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju 3 dobre powody

10 Typy ewaluacji czas WDRAŻANIE PROGRAMU ETAP IETAP II PLANOWANIE INTERWENCJI EWALUACJA EX-POST EWALUACJA EX-ANTE Zakończenie programu / projektu EWALUACJA MID-TERM EWALUACJA ON-GOING

11 Kryteria oceny trafność (relevance) skuteczność (effectiveness) wydajność (efficiency) użyteczność (utility) trwałość (sustainability) oraz nadrzędne kryterium spójności (coherence)

12 1)Ocena jest konieczna, zawsze! 2)Ocena to wsparcie 3)Ocena na różnych etapach programu 4)Zakres i szczegółowość oceny 5)Interpretacja wyników oceny

13 6)Dobór wskaźników i ich elastyczność 7)Bezstronność ewaluacji i niezależność oceniających 8)Upublicznienie wyników oceny 9)Określenie faktycznych potrzeb rozwojowych obszar 10)Trwałość efektów 11)odsunięcie zmian w czasie


Pobierz ppt "Ocena programów i projektów rewitalizacji Aspekty praktyczne i metodyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google