Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działanie Support for Cities w ramach programu Unii Europejskiej URBACT w Chorzowie Urząd Miasta Chorzów Hanna Pompa -Obońska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działanie Support for Cities w ramach programu Unii Europejskiej URBACT w Chorzowie Urząd Miasta Chorzów Hanna Pompa -Obońska."— Zapis prezentacji:

1 1 Działanie Support for Cities w ramach programu Unii Europejskiej URBACT w Chorzowie Urząd Miasta Chorzów Hanna Pompa -Obońska

2 Support for Cities 2 W 2007 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz 4 miasta Aglomeracji Górnośląskiej: Bytom, Chorzów, Ruda Śląska i Świętochłowice brały udział w działaniu Support for Cities Support for Cities było działaniem uruchomionym przez Sekretariat URBACT w Paryżu w 2006 r., a konkurs rozstrzygnięto w 2007 r.

3 Support for Cities 3 Support for Cities polegało na skierowaniu eksperta do zdefiniowanego w aplikacji miejskiego obszaru problemowego. Celem misji było zdiagnozowanie obszaru miejskiego oraz zaproponowanie wizji jego rewitalizacji i rozwoju.

4 Grupa Robocza ds. Polityki Miejskiej 4 Udział w działaniu Support for Cities (SfC) był elementem szerszego planu działania - funkcjonowania w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Grupy Roboczej ds. Polityki Miejskiej Członkowie Grupy Roboczej byli także beneficjentami działania Support for Cities

5 Support for Cities w woj. śląskim 5 Aglomeracja Górnośląska jako teren na którym przebiegała operacja SfC w woj. śląskim Skala problemów, gęstość zaludnienia, duża liczba graniczących ze sobą miast (organizm urbanistyczny, w którym zamieszkuje ponad 2 mln mieszkańców) Ostateczny kształt operacji: 3 ekspertów - 4 miasta - 5 dzielnic

6 Bezpośredni Uczestnicy projektu 6 1. Ruda Śląska – Orzegów 2. Świętochłowice – Lipiny, Chropaczów 4.Bytom – Szombierki 5.Chorzów – Chorzów II

7 Dlaczego te dzielnice? 7 Położenie w środku Aglomeracji Górnośląskiej Teren o jednej z najwyższych w skali aglomeracji koncentracji różnorodnych słabości i problemów rozwojowych Dzielnice sąsiadujące ze sobą Olbrzymie i liczne niezagospodarowane tereny poprzemysłowe

8 Dlaczego te dzielnice? 8 Utrata licznych miejsc pracy na skutek upadku licznych przedsiębiorstw przemysłowych (zwłaszcza górnictwa i hutnictwa) Znaczne natężenie patologii społecznych Problemy demograficzne (migracje i starzenie się mieszkańców) Relatywnie dobre skomunikowanie

9

10 Aktualny stan działań 10 Nigdy dotąd nie podjęto konkretnych działań na rzecz kompleksowej rewitalizacji gospodarczej, społecznej, przestrzennej oraz środowiskowej w skali tego obszaru

11 Eksperci 11 3 ekspertów w następujących dziedzinach: rewitalizacja terenów poprzemysłowych i miejskich planowanie przestrzenne rozwój gospodarczy i społeczny

12 Ogólne refleksje 12 Świeże spojrzenie na strategiczne problemy ważnego obszaru w centrum Aglomeracji Konkretne propozycje merytoryczne i organizacyjne Przykłady dobrych praktyk w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich, rewitalizacji i zarządzania obszarami metropolitalnymi

13 Natychmiastowe efekty SfC 13 W ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 miasta uczestniczące w projekcie uzyskały szansę na dofinansowanie na Centra Inicjatyw Społecznych w ramach 4 projektów o łącznej wartość 1,77 mln Euro

14 14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Działanie Support for Cities w ramach programu Unii Europejskiej URBACT w Chorzowie Urząd Miasta Chorzów Hanna Pompa -Obońska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google