Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śniadanie prasowe Polskie Forum HR – istotny głos na rynku pracy Warszawa, dn. 13 października 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śniadanie prasowe Polskie Forum HR – istotny głos na rynku pracy Warszawa, dn. 13 października 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Śniadanie prasowe Polskie Forum HR – istotny głos na rynku pracy Warszawa, dn. 13 października 2010 r.

2 AGENDA SPOTKANIA Polskie Forum HR – konsolidacja na rynku agencji zatrudnienia Rozwój rynku agencji zatrudnienia Rozwój rynku pracy tymczasowej Pracownicy tymczasowi Crossboarding Poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w Polsce i innych krajach UE Wpływ pracy tymczasowej na rynek pracy Nowelizacja ustawy a wzrost na rynku pracy tymczasowej Cele i zadania Polskiego Forum HR

3 POLSKIE FORUM HR Polskie Forum HR wcześniej Związek Agencji Pracy Tymczasowej jednoczy rynek agencji zatrudnienia w Polsce, reprezentując interesy sektora na arenie krajowej i międzynarodowej.

4 POLSKIE FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 18 agencji reprezentując tym samym około 40 % rynku pracy tymczasowej* W pierwszym półroczu 2010 obroty agencji członkowskich wyniosły: w zakresie pracy tymczasowej wyniosły ok. 704 mln PLN w zakresie rekrutacji i doradztwa personalnego ok. 13 mln PLN w zakresie crossboardingu ok. 26 mln PLN *Według danych dotyczących liczby pracowników tymczasowych zatrudnionych w 2009r. (Raport MPiPS)

5 * prognoza ROZWÓJ NA RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA

6 * aby analiza była wiarygodna porównujemy tylko dane tych agencji, które należały do ZAPT i przesyłały dane zarówno w 2009 jak i w pierwszym półroczu 2010 roku

7

8 Udział w wewnętrznym rynku Polskiego Forum HR

9 Rozwój rynku pracy tymczasowej (obroty w mln) * aby analiza była wiarygodna porównujemy tylko dane tych agencji, które należały do ZAPT i przesyłały dane zarówno w 2009 jak i w pierwszym półroczu 2010 roku

10 Rozwój rynku pracy tymczasowej 53% wzrostu w pierwszym półroczu 2010 w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku 10% wzrostu w drugim kwartale 2010 w porównaniu z pierwszym kwartałem tego samego roku

11 Rozwój rynku pracy tymczasowej 37 mln godzin zostało przepracowanych przez pracowników tymczasowych w pierwszym półroczu 2010 89% godzin zostało przepracowanych w oparciu o umowę o pracę

12 Rozwój pracy tymczasowej 36 911 – tyle wyniosło FTE (full time equivalent – liczba pełnych etatów przepracowanych przez pracowników tymczasowych) w pierwszym półroczu 2010 roku, w 2009 wielkość ta wyniosła 26 192 2 327 pracodawców zatrudniało pracowników tymczasowych w pierwszym półroczu 2010, w 2009 było ich 3 709

13 PRACOWNICY TYMCZASOWI 70% wszystkich pracowników tymczasowych zatrudnionych jest na stanowiskach produkcyjnych Najpopularniejsze sektory to: Przemysł samochodowy Przemysł lekki Przemysł maszynowy Przemysł spożywczy i tytoniowy Transport i logistyka Farmacja Gdzie najczęściej pracują pracownicy tymczasowi

14 Kim są pracownicy tymczasowi mężczyźni 62% kobiety 38% PRACOWNICY TYMCZASOWI

15

16 Crossboarding (obrót w mln)

17 Crossboarding Spadek 16% w pierwszym półroczu 2010 w porównaniu z tym samym okresem 2009 roku Wzrost 17% w drugim kwartale 2010 w porównaniu z pierwszym kwartałem tego samego roku

18 Crossboarding Otwarcie niemieckiego rynku pracy rynek atrakcyjny szczególnie dla mieszkańców zachodniej części Polski mimo braku określonej płacy minimalnej (oprócz tych sektorów, w których definiuje to postanowienia układu zbiorowego), atrakcyjny system ubezpieczeń społecznych może być motywatorem dla pracowników z Polski duże zapotrzebowanie na rynku niemieckim na inżynierów, opiekunów/opiekunki oraz pracowników w sektorze budowlanym

19 Poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w krajach UE *na podstawie raportu Ciett 2010 (dane za 2008) średnia europejska 1,7 %

20 Poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych w krajach UE na podstawie raportu Ciett 2008 1,7% - tyle wynosi średnia europejska udziału pracowników tymczasowych w ogólnej liczbie zatrudnionych najwyższy wskaźnik występuje w Wielkiej Brytanii, aż 4,9% w Polsce odsetek ten jest na poziomie 0,6 % (jeden z najniższych w Europie)

21 Wpływ pracy tymczasowej na rynek pracy na całym świecie dzięki pracy tymczasowej 9,5 mln osób codziennie może pracować w pełnym wymiarze godzin (dane Ciett za 2008 rok) w Polsce w 2009 roku prawie 72 tys. osób mogło pracować codziennie dzięki tej formie zatrudnienia ok. 20% pracowników tymczasowych zostaje zatrudnionych na stałe u pracodawcy użytkownika

22 Wpływ pracy tymczasowej na rynek pracy 20032006 Między 2003 a 2006 rokiem stworzono 668 tys. miejsc pracy netto w całej Europie Jak wynika z badań Eurociett 80% z nich (535 tys.) nie powstałaby bez usług dostarczonych przez agencje pracy tymczasowej

23 Wpływ pracy tymczasowej na rynek pracy do 2030 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym według prognoz GUS wzrośnie do 9,6 mln (z blisko 6 mln w roku 2006) Jednym z głównych wyzwań zdefiniowanych w raporcie POLSKA 2030 jest WYSOKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA ORAZ ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW LUDZKICH PRACA TYMCZASOWA jest jednym z najważniejszych elementów modelu flexicurity, pozwalającym na budowę elastycznego i bezpiecznego rynku pracy

24 Wpływ pracy tymczasowej na rynek pracy sposób na utrzymanie się w czasie nauki możliwość pogodzenia nauki ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego Student zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego podnoszenie umiejętności i zdobycie nowych kwalifikacji możliwość zdobycia stałego zatrudnienia Wchodzący na rynek pracy możliwość uzyskania dodatkowych przychodów i podniesienia komfortu życia elastyczna forma zatrudnienia pozwalająca na pogodzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym Doświadczony pracownik ułatwienie przejścia z jednej pracy do drugiej możliwość zdobycia nowych kwalifikacji a nawet nowego zawodu Zwalniany pracownik zapewnienie dodatkowych przychodów finansowych przedłużenie kariery zawodowej wzmaga aktywność osób starszych, tym samym poprawiając ich kondycję psychiczną Emeryt

25 Nowelizacja ustawy a wzrost na rynku pracy tymczasowej Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych wprowadziła trzy zasadnicze zmiany mające ogromny wpływ na rozwój rynku pracy tymczasowej: wydłużenie maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe zwiększenie szans na stałe zatrudnienie korzystanie ze zdobytych już doświadczeń w danym przedsiębiorstwie (nie ma potrzeby przyuczania i sprawdzania nowej osoby) więcej swobody działania dla przedsiębiorstw (zachowanie elastyczności kosztów zatrudnienia, zwłaszcza w dobie około kryzysowej)

26 Nowelizacja ustawy a wzrost na rynku pracy tymczasowej znaczne zmniejszenie niepotrzebnej biurokracji i ułatwienie zarówno dla agencji zatrudnienia jak i pracowników tymczasowych oszczędność czasu, energii,papieru i nakładów finansowych możliwość wydawania zbiorczego świadectwa pracy raz na 12 miesięcy lub na każde żądanie pracownika tymczasowego

27 Cele i zadania Polskiego Forum HR LOBBING BUDOWANIE WARTOŚCI DODANEJ DLA AGENCJI CZŁONKOWSKICH I CAŁEGO SEKTORA AGENCJI ZATRUDNIENIA DIALOG SPOŁECZNY BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA

28 LOBBING W ZAKRESIE ZNOSZENIA BARIER PRAWNYCH konieczność powtarzania badań lekarskich i szkoleń BHP przez pracownika tymczasowego, kiedy przerwa w zatrudnieniu trwała choć jeden dzień obowiązek przechowywania akt personalnych pracowników tymczasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez 50 lat przepisy prawa w zakresie zasiłków chorobowych pracowników tymczasowych

29 BUDOWANIE WARTOŚCI DODANEJ DLA AGENCJI CZŁONKOWSKICH I CAŁEGO SEKTORA AGENCJI ZATRUDNIENIA Certyfikacja konsultantów Rozbudowany program szkoleniowy Audyty Tworzenie grup eksperckich Pomoc prawna Analiza danych

30 DIALOG SPOŁECZNY Budowanie pozytywnych relacji z partnerami społecznymi: przedstawicielami pracodawców ( PKPP Lewiatan, Ciett) związkami zawodowymi przedstawicielami rządu publicznymi służbami zatrudnienia

31 BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA propagowanie korzyści wynikających ze współpracy z agencjami zatrudniania (zarówno w zakresie pracy tymczasowej jaki i rekrutacji stałe) promocja elastycznych form zatrudnienia oraz modelu flexicurity prezentowanie dobrych praktyk

32 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Śniadanie prasowe Polskie Forum HR – istotny głos na rynku pracy Warszawa, dn. 13 października 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google