Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport Adapting to Change. Przygotowany przez: Ciett – międzynarodowa organizacja reprezentująca rynek agencji zatrudnienia Boston Consulting Group –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport Adapting to Change. Przygotowany przez: Ciett – międzynarodowa organizacja reprezentująca rynek agencji zatrudnienia Boston Consulting Group –"— Zapis prezentacji:

1 Raport Adapting to Change

2 Przygotowany przez: Ciett – międzynarodowa organizacja reprezentująca rynek agencji zatrudnienia Boston Consulting Group – firma konsultingowa, światowy lider w doradztwie biznesowym Największe badanie tak wnikliwie analizujące branżę agencji zatrudnienia na świecie Przygotowanie raportu trwało ponad pół roku Raport opiera się na danych z 46 krajów ze wszystkich kontynentów Analizuję wpływ pracy tymczasowej na wszystkie sektory gospodarki

3 Główne wyzwania rynku pracy Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany otoczenia gospodarczego Wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych oraz 50+ Problem demograficzny Rosnące niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy Wysoki odsetek szarej strefy na rynku pracy (w Polsce 9,5%*) *Źródło: Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe

4 Rola agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia pozwalają dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wszelkich wahań koniunktury Redukują zarówno strukturalne jak i frykcyjne bezrobocie. Tworzą miejsca pracy Pomagają w znalezieniu zatrudnieniaPrzyczyniają się do lepszego dopasowania kwalifikacji to potrzeb rynku pracyDostarczają godną prace Dobrze funkcjonujący rynek agencji zatrudnienia zwiększa efektywność rynku pracy, a co za tym idzie również konkurencyjność gospodarki 1 2 3 4 5 6

5 1. Agencje zatrudnienia pozwalają dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wszelkich wahań koniunktury.

6 Firmy korzystające z pracy tymczasowej szybciej wychodzą z kryzysu Niemcy: wyższy wzrost przychodów przy korzystaniu z pracy tymczasowej 1. Łącznie z budownictwem i innymi sektorami Źródło: IW Consult GmbH study "Zeitarbeit in Deutschland" 2011 6% Wzrost przychodów 2009 – 2010 (%) Mała <50 pracowników PrzemysłŚrednia i duża >50 pracowników 0 13% 6% 11% 20 Usługi 1 Z działalnością eksportową 15 >5% dochodu OGÓŁEM Bez budżetów B+R <5% dochodu 5 Bez działalności eksportowej 10 10% 16% 5% 8% 15% 5% 7% 5% 10% 7% 6% 10% 13% 11% Nie wykorzystując pracy tymczasowej Korzystając z usług pracy tymczasowej Wielkość firmySektor Działalność eksportowa Wydatki na B + R Zdolność do reagowania na rosnące zapotrzebowanie przekłada się na szybszy wzrost przychodów 1

7 Głównym powodem korzystania z pracy tymczasowej jest możliwość szybkiego dostosowania się do zmian na rynku (%) 806040200 Inne 4% Niepewna sytuacja dotycząca wysokości ubezpieczeń medycznych 4% Niepewna sytuacja dotycząca opodatkowania wynagrodzeń 9% Zachowanie niższych kosztów stałych35% Sprawdzenie pracowników, którzy mogą zostać zatrudnieni na stałe 52% Potrzeba większej elastyczności 65% Możliwość szybkiej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby 76% Poza głównym powodem, jakim jest zachowanie większej elastyczności pracodawcy traktują prace tymczasową jako rodzaj okresu próbnego, poprzedzającego zatrudnienie na stałe. Źródło: Morgan Stanley Research (interviews with 200 HR managers in the US and Europe) 1

8 2. Agencje zatrudnienia redukują zarówno strukturalne jak i frykcyjne bezrobocie. Tworzą miejsca pracy.

9 Praca tymczasowa oraz bezrobocie odzwierciedlają odwrotną zależność 2008 15 % 2004 % 2010 00.0 20062002200019981996 5 10 1.5 0.5 1.0 WłochyBelgiaDania % 200620042002200019981996 0 20102008 % 5 103 2 1 0 0.4 0.2 % 2 4 6 0 20102008200620042002200019981996 0.88 0.6 0.0 % 0 20102008200620042002200019981996 3 1 15 10 5 2 0 % FrancjaNiemcyIrlandia 2.0 % 0.0 % 0.5 1.0 1.5 0 20102008200620042002200019981996 5 10 15 1.0 0.5 % 2.0 0 20102008200620042002200019981996 1.5 5 10 15 0.0 % Stopa penetracjiStopa bezrobocia Żródło: Ciett, OECD 2

10 Agencje zatrudnienia tworzą miejsca pracy Większość firm nie stworzyłaby dodatkowych miejsc pracy gdyby nie możliwość skorzystania z pracy tymczasowej Alernatywy dla pracy tymczasowej Żródło: ankieta wśród pracodawców użytkowników, analiza BCG Nie wykonanie pracy 12% 60 20 Inne zewnętrzne rozwiązania elastyczne 54% 100% 40 Wewnętrzne elastyczne rozwiązania 26% Zatrudnienie pracownika na stałe OGÓŁEM 8% 0 % odpowiedzi (suma= 101) 80 100 Brak nowych miejsc pracy (62%) Stale zatrudnienie nie jest aternatywą (74%) Wnioski 74% przedsiębiorstw nie rozpatruje zwiększenia stałego zatrudnienia jako alterntaywy dla innych rozwiązań W 62% przypadków nie stworzono by nowych miejsc pracy: firmy wybrałyby wewnętrzną elastyczność (np. nadgodziny) lub nie wykonanie pracy 2

11 3. Pomagają w znalezieniu zatrudnienia.

12 Kim są pracownicy tymczasowi? Studenci (możliwość sfinansowania studiów lub/i praca wakacyjna) Pracownicy powracający na rynek pracy (możliwość zatrudnienie po długim okresie bezrobocia/ urlopie macierzyńskim) Szukający stałego zatrudnienia (praca tymczasowa furtką do pracy stałej) Wchodzący na rynek pracy (wejście na rynek pracy i zdobycie doświadczenia) Wolne zawody (nie szukają stałego zatrudnienia) Pracownicy 50+ (pozostanie zatrudnionym, dodatkowe dochody) 3

13 Agencje zatrudnienia pomagają w znalezieniu zatrudnienia Poprzez pomoc w znalezieniu zatrudnienia agencje przyczyniają się do zmniejszenia segmentacji na rynku pracy (%) 100 50 0 Zatrudniony na czas nieokreślony Zatrudniony na czas określony Pracownik tymczasowy Bierny zawodowo Student Bezrobotny Inni CzechyFrancjaHolandia 1 NorwegiaSzwecja 1 Szwajcaria Komentarz: dane za 2010 (jeśli nie podano inaczej) 1. Dane za 2009 Źródło: Ciett national reports 2009, 2010 65% 45% Po zatrudnieniu za pośrednictwem agencji Sytuacja przed zatrudnieniem za pośrednictwem agencji 50% 70% 11% 66%59%68% 16% 65% 34% 85% 47% 71% 3

14 Agencje zatrudnienia pomagają w znalezieniu zatrudnienia % odpowiedzi zgadzających się ze stwierdzeniem, 2010 100% 80% 60% 40% 20% 0% IT 40% DE 43% ES 52% FR 61% BE 69% PL 77% NL 78% UK 90% 85% BE 86% UK 92% % odpowiedzi zgadzających się ze stwierdzeniem, 2010 100% 80% 60% 40% 20% 0% DE 59% IT 71% NL 80% ES 82% FR 84% PL Czy praca tymczasowa pozwala na znalezienie pierwszej pracy? Czy praca tymczasowa powala na znalezienie pełnoetatowej pracy? Źródło: Regards croisés sur lintérim, lObservatoire des Métiers et de lEmploi, July 2010 3

15 4. Agencje zatrudnienia przyczyniają się do lepszego dopasowania kwalifikacji to potrzeb rynku pracy.

16 Rosnące niedopasowanie na rynku pracy Źródło: WEF 2011, Global Talent Risk - Seven Responses, CEDEFOP, Eurostat, European Council 4 Nadwyżki siły roboczej w wielu krajach półkuli południowej oraz rosnący niedobór talentów na półkuli północnej 45 mln młodych ludzi wchodzi rocznie na rynek pracy W większości krajów G7 oraz we wszystkich krajach BRIC wskaźnik obciążenia demograficznego osobami starszymi podwoi się do 2050 roku Aby wypełnić luki w zatrudnieniu Europa do 2050 roku potrzebuje 35 mln pracowników

17 33% pracowników tymczasowych przeniosło się z branży przemysłowej do rolnictwa, budownictwa i usług Macierz przepływu między sektorami Żródło: BVA RolnictwoBudownictwoPrzemysłUsługi Zatrudnienie wg sektorów, marzec 2009 Rolnictwo Budownictwo Przemysł Usługi 24% – 2% – 22% 70% 7% 6% 29% 17% 67% 24% 25% 12% 24% 70% Zatrudnienie wg sektorów, listopad, 2010 4

18 5. Agencje zatrudnienie dostarczają godną prace.

19 Pracownicy tymczasowi w ogóle zatrudnionych (%) 5 4 3 2 1 0 Szara strefa (% PKB) 1 252015105 Wielka Brytania U.S.A. Szwajcaria Szwecja Hiszpania Portugalia Norwegia Holandia Japonia Włochy Irlandia Grecja Niemcy Francja Finlandia Dania Belgia Austria Praca tymczasowa wpływa na zmniejszenie szarej strefy Kraje z wysoką stopą udziału pracowników tymczasowych w ogóle zatrudnionych odnotowują niższy poziom szarej strefy w gospodarce Źródło: Prof. Dr. Friedrich Schneider, Department of Economics, Johannes Kepler University of Linz, 2010 5

20 Dlaczego praca tymczasowa? We Francji tylko 40% pracowników wybiera pracę tymczasową bo nie ma innego wyboru Co jest głównym powodem podjęcia pracy tymczasowej? Źródło: Regards croisés sur lintérim, lObservatoire des Métiers et de lEmploi, April 2011 50 Wypełnienie wolnego czasu % wszystkich odpowiedzi 70 55 60 40 30 9 22 28 Pracuję kiedy chcę 13 10 20 21 23 Zdobycie doświadczenia zawodowego 28 22 Bral innych perspektyw 40 37 34 35 Szybsze znalezienie pracy 60 50 54 +38% +40% 10 25 12 Stała praca u pracodawcy użytkownika Zdobycie różnorodnego doświadczenia przed podjęciem decyzji o kierunku kariery 11 20 14 8 24 +14% 11 20 0 17 2006201120102008 Najszybciej wzrosła motywacja związana ze stylem życia Jedyny przypadek kiedy praca tymczasowa nie stanowi wartości dodanej 5

21 W wielu krajach praca tymczasowa jest postrzegana jako wybór sposobu życia 0% 20% % odpowiedzi zgadzających się za stwierdzeniem, 2010 80% 60% 40% DE 42% ES 49% IT 55% NL 62% FR 69% BE 74% PL 76% UK 83% 100% % odpowiedzi zgadzających się za stwierdzeniem, 2010 80% 60% 40% 20% 0% DE 35% ES 35% IT 38% FR 46% BE 52% NL 58% PL 60% UK 66% 100% Poleciłbyś pracę tymczasową? Czy praca tymczasowa pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? Źródło: Regards croisés sur lintérim, lObservatoire des Métiers et de lEmploi, July 2010 Poziom satysfakcji z pracy tymczasowej w wielu krajach jest bardzo wysoki 5

22 Satysfakcja z pracy tymczasowej Jak bardzo zadowolony jesteś z pracy tymczasowej biorąc pod uwagę... 20 …wynagrodzenie 81% 89% 91% 93% … przerwy między umowami …zachowanie równowagi z życiem prywatnym … jakość współpracy z agencją zatrudnienia …rodzaj wykonywanej pracy 79% 0 100 80 60 40 Bardzo zadowolonyNie wiemRaczej zadowolonyNiezbyt zadowolonyNie zadowolony Źródło: Regards croisés sur lintérim, lObservatoire des Métiers et de lEmploi, April 2011 5

23 6. Dobrze funkcjonujący rynek agencji zatrudnienia zwiększa efektywność rynku pracy, a co za tym idzie również konkurencyjność gospodarki.

24 Sześć rodzajów otoczenia w których funkcjonuje praca tymczasowa Rodzaje rynków Oparte na regulacjach rynkowych Europa Poza Europą Zachodnia Europa Oparte na dialogu społecznym Skandynawia Azja Oparte na aktach legislacyjnych Zachodnia Europa Śródziemno- morskie Rynki wschodzące Wschodnia Europa Ameryka Łac. Azja Kraje Wielka Brytania USA, Australia, Nowa Zelandia Holandia Szwajcaria, Austria, Niemcy Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania Japonia Francja, Belgia, Luksemburg Włochy, Grecja, Hiszpania, Portugalia Europa Wschodnia Ameryka Łacińska Indie, Chiny 1 2 3 4 5 6 Główne charakterystyki Szybki rozwój PT, z odczuwalnym spadkiem w czasie kryzysu Elastyczne regulacje prawne z ograniczoną liczbą restrykcji Liberalna gospodarka sprzyja elastyczności w zakresie bezpieczeństwa Wysoki stopień penetracji rynku Umiarkowane regulacje, różne poziomy elastyczności i bezpieczeństwa Rynek pracy regulowany w oparciu o układy zbiorowe zawarte między partnerami społecznymi Historycznie niska stopa penetracji oraz wolny rozwój sektora Skandynawski system społeczno - ekonomiczny Gospodarka w dużej mierze zliberalizowana, ale z wysokim poziomem zabezpieczeń i akceptacji społecznej Stopa penetracji w zależności od poziomu rozwoju branży Wysoce uregulowana, przewaga bezpieczeństwa nad elastycznością Historycznie rynki z wysokim poziomem bezrobocia w porównaniu to tych regulowanych na bazie dialogu społecznego Młody rynek pracy tymczasowej, prawnie rozpoznany od niedawna Regulacje prawne w fazie rozwoju Polityka ekonomiczna i dynamika rynku wciąż na etapie rozwoju 6

25 -0.8 Polska -0.6 Francja -0.6 Luksemburg -0.4 Grecja -0.4 Portugalia -0.2 Słowenia -0.2 Meksyk -0.1 Czechy -0.1 Niemcy 0.1 Finlandia 0.1 USA 0.2 Austria 0.3 Wielka Brytania 0.4 Szwecja 0.5 Japonia 0.5 Kanada 0.5 Holandia 0.7 Australia 0.7 Dania 0.8 Norwegia 0.8 Nowa Zelandia 0.9 Szwajcaria 1.3 Indeks efektywności rynku pracy 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 Węgry Chile -0.9 Hiszpania -0.9 Włochy -0.9 Słowacja -0.9 Belgia Wydajność rynku pracy jest związana z rodzajem grupy do której zalicza się dany kraj Średnia Źródło: OECD, Eurostat Oparty na zasadach rynkowych Oparty na dialogu społecznym Oparty na dialogu społecznym - Skandynawia Oparty na aktach legislacyjnych Rynek wschodzący 6

26 Zadania agencji zatrudnienia w Polsce Współpraca z partnerami społecznymi w celu wypracowania optymalnych regulacji rynku Współpraca z publicznymi służbami zatrudnieniaWsparcie dla wszystkich poszukujących pracyDziałania na rzecz podniesienia jakości i standardów etycznych branżyWalka z nielegalnymi praktykami na rynkuZwiększenie roli jako pośrednika mającego wpływ na kształt rynku pracy 1 2 3 4 5 6

27 Misja agencji zatrudnienia w Polsce ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ RYNKU PRACY POPRZEZ PROMOCJĘ NAJWYŻSZYCH EUROPEJSKICH STANDARDÓW ZATRUDNIENIA


Pobierz ppt "Raport Adapting to Change. Przygotowany przez: Ciett – międzynarodowa organizacja reprezentująca rynek agencji zatrudnienia Boston Consulting Group –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google