Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD Komisja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD Komisja."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Komisja Kultury, Edukacji i Nauki Doraźna Komisja ds. Młodzieży

2 Na wniosek Komisji Europejskiej jesienią 2009 Rada UE ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. Wolontariat jest jednym z kluczowych wymiarów aktywności obywatelskiej i demokracji, gdyż pozwala realizować w praktyce takie wartości europejskie, jak solidarność i niedyskryminacja, a także przyczynia się do harmonijnego rozwoju społeczeństw europejskich. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku

3 Aktywność obywatelska, w swoim wymiarze międzynarodowym, narodowym, regionalnym czy lokalnym, jest istotnym elementem pracy wielu sektorów: – ochrony zdrowia, – edukacji, – ochrony środowiska, – sportu. Wsparcie wolontariuszy/ek pozwala zaspokoić potrzeby ludzkie i środowiskowe. Dla samych wolontariuszy i wolontariuszek jest wartościowym doświadczeniem edukacyjnym i społecznym lub po prostu konstruktywnym i przyjemnym spędzaniem wolnego czasu. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r.

4 Jednym z celów Europejskiego Roku Wolontariatu jest stworzenie odpowiedniego otoczenia dla wolontariatu poprzez wzmocnienie pozycji organizacji oferujących wolontariat. Szpitale, organizacje pozarządowe czy kluby sportowe powinny otrzymać rzetelną informację na temat możliwości i korzyści płynących z rekrutacji wolontariuszy oraz sposobów ich motywowania i wspierania w ich pracy. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku

5 . Europejski Rok Wolontariatu, poprzez tworzone platformy komunikacji, ma umożliwić wymianę pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych przez podobne organizacje w innych krajach UE. Pracodawców zaś ma przekonać, że wolontariat nie jest jedynie pracą za darmo, lecz istotną formą zdobywania umiejętności i kompetencji zawodowych Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku

6 Dolny Śląsk leży w południowo-zachodniej części Polski, w której według raportu "Wolontariat, filantropia i 1% " Stowarzyszenia Klon/Jawor mieszkańcy najrzadziej angażują się w wolontariat. Jak wynika z doświadczeń oferentów indywidualne organizowanie wolontariatu przez wiele organizacji pozarządowych wprowadza duże rozproszenie informacji w tym obszarze. Potencjalni kandydaci na wolontariuszy miewają ogromne trudności w odnalezieniu miejsca, gdzie mogliby podjąć działania zgodne z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Również po stronie podmiotów korzystających z wolontariatu obserwowane jest duże zapotrzebowanie na praktyczne informacje dotyczące związanych z nim zagadnień. Pomimo 9 lat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie interpretacja prawna jej przepisów jest dla wielu na tyle skomplikowana i trudna, że angażują wolontariuszy w sposób nieformalny, bądź też rezygnują z tej ważnej formy aktywności obywatelskiej. Także współpraca z wolontariuszami (pozyskiwanie, motywowanie, duża rotacja itp.) sprawia wielu organizacjom pozarządowym wiele problemów, często niemożliwych do pokonania bez zewnętrznego wsparcia. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r.

7 Dolnośląskie środowisko wolontariatu potrzebuje silnego wsparcia promocyjnego oraz integracji wewnętrznej. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku Obszary działalności organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku (2010 r.)

8 Finansowanie działań organizacji pozarządowych

9 CEL: – wypracowanie przez SWD trwałych systemowych narzędzi komunikacyjnych w obszarze wolontariatu, – budowanie w społeczeństwie dolnośląskim pozytywnego wizerunku wolontariusza, – kreowanie wolontariatu jako modnego, ciekawego i atrakcyjnego zajęcia, – informowanie o wydarzeniach związanych z obchodami ERW 2011 na terenie Dolnego Śląska, – podniesienie świadomości społeczeństwa na temat wolontariatu, – wsparcie dolnośląskich organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu i współpracy z wolontariatem, – podniesienie kompetencji dolnośląskich podmiotów korzystających z wolontariatu i ich wolontariuszy, – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, – promowanie standardów współpracy z wolontariuszami, – rozpowszechnianie informacji dotyczących wolontariatu na Dolnym Śląsku, – integracja środowiska wolontariatu dolnośląskiego, Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku

10 DZIAŁANIA: 1/ Konferencja otwierająca, 2/ Wolontariat po Europejsku – cykl i emisja w TVP Wrocław filmów promujących, 3/ Doradztwo w Dolnośląskim Centrum Wolontariatu, 4/ Serwis internetowy, 5/ Akademia Terenowych Animatorów Wolontariatu, 6/ Warsztaty i szkolenia, 7/ Wystawa, 8/ Opracowanie i wydanie poradników, 9/ Opracowanie i udostępnienie bazy danych nt. wolontariatu, 10/ Konferencje młodzieżowe w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, 11/ Konferencja o wolontariacie potrzebującym, 12/ Konkurs Dolnośląski Wolontariusz Roku. Wrocław, dn. 20 maja 2011 r.

11 11

12 Dziękuję Wioletta Matysek-Szumilas Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wrocław, dn. 20 maja 2011 r.


Pobierz ppt "Wrocław, dn. 20 maja 2011 r. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 na Dolnym Śląsku Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD Komisja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google