Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń 2008 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń 2008 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika."— Zapis prezentacji:

1 Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń 2008 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Toruń 2008 Ludosław Drelichowski Katedra Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Małgorzata Stawicka Dyrektor Biura Spółki Wodnej Kapuściska Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe

3 Struktura prezentacji 1. Inspiracje 3. Koncepcja zastosowania sieci migrujących i hurtowni danych z przedsiębiorstw komunalnych do potrzeb analizy jakości i efektywności usług komunalnych 2. Problem tworzenia systemu informacyjnego dla doskonalenia analizy działalności firm komunalnych przez organa Samorządu terytorialne Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe 4. Charakterystyka usług komunalnych w aglomeracjach Toruń 2008

4 1. Inspiracje Toruń 2008 Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe I.PROJEKT PR 6 TOWORDS II.ZARZĄDZANIE WIEDZĄ III. PROJEKT CELOWY NR 8T11C 01197C/3287 REALIZOWANY W LATACH 1998-2002 IV. DOŚWIADCZENIE WSPÓŁAUTORA W BUDOWANIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W KPEC I W ZARZĄDZANIU

5 Metodologia sieci migrujących, której podstawy teoretyczne powstawały w procesie rozwoju wykorzystania sieci lokalnych przedsiębiorstw, rozwoju więzi branżowych z dostawcami oraz poszukiwaniu form zastosowania technologii sieciowych dla doskonalenia jakości obsługi klienta. Punktem wyjścia stawały się systemy zintegrowane klasy ERP np. SAP R-3 zaprezentowane w pracy Al-Mashari and Zairis (2000). Inne podejście zastosował Kinder T. (2007) w przedsiębiorstwach gospodarki żywnościowej, w których dokonywano usprawnień systemu zarządzania łańcuchem dostaw. Toruń 2008 Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe

6 Toruń 2008 Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe

7

8

9

10

11

12

13

14 Toruń 2008 2. Problem tworzenia systemu informacyjnego dla doskonalenia analizy działalności firm komunalnych przez organa Samorządu terytorialnego Systemy informacyjne zarządzania niezbędne dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwami komunalnymi są praktycznie problemem rozwiązanym. Analiza komputerowego wspomagania pracy organów samorządowych stanowi niezwykle trudny problem, którego rozwiązanie musi przyjmować jako punkt wyjścia zasoby informacyjne wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwami komunalnymi.

15 Priorytetowy cel systemu stanowić musi doskonalenie jakości i ekonomicznej efektywności realizacji usług komunalnych przez przedsiębiorstwa komunalne regionu. Środek do realizacji tego celu musi stanowić nowoczesny system informacyjny adresowany do władz samorządowych, który umożliwi sprawowanie funkcji nadzoru tych firm przez przedstawicieli mieszkańców, którymi są władze samorządowe. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

16 Rozwój możliwości technicznych sprzętu komputerowego oraz technologii oprogramowania przyczyniają się do powszechnego rozwoju interface (automatycznej konwersji zbiorów danych) z systemów lokalnych do specjalnych hurtowni danych tworzonych dla potrzeb partnerów. 3. Koncepcja zastosowania sieci migrujących i hurtowni danych z przedsiębiorstw komunalnych do potrzeb analizy jakości i efektywności usług komunalnych Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

17 Właśnie taki model ewolucji konwersji niezbędnych danych z przedsiębiorstw komunalnych do hurtowni danych tworzonych dla potrzeb samorządów terytorialnych, pozwolą w miarę kolejnych lat użytkowania utworzyć bazę wiedzy dotyczącą sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych. Tylko bowiem taki rodzaj zasileń informacyjnych, które pochodzą z systemów informacyjnych przedsiębiorstw, pozwoli nadzorować efektywność świadczenia usług komunalnych realizowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, zwłaszcza w odniesieniu do analizy stanu tych organizacji w dużych aglomeracjach miejskich. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

18 Dobór różnego typu względnych jednostkowych porównywalnych jednostek energii, wymiana pomiędzy samorządami różnych miast parametrów eksploatacyjno - ekonomicznych działających na ich terenie przedsiębiorstw komunalnych, stanowi podstawę do próby zastosowania technik benchmarkingowych. Wdrożenie proponowanych wyżej sekwencji działań wymaga rozpropagowania faktu, iż stałe serwisy danych udostępniane członkom władz samorządowych łączy się z możliwością wykonywania przez nich funkcji nadzoru nad kluczowymi dla mieszkańców usługami realizowanymi przez przedsiębiorstwa komunalne, co stanowi jedną z głównych przesłanek rozwoju technologii sieci migrujących. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

19 Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest kluczowym przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku. Satelitarnym bądź partnerskim przedsiębiorstwem dla komunalnego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego jest oczyszczalnia, bądź system oczyszczalni ścieków (np. w Bydgoszczy Kapuściska i Osowa Góra). System powiązań i rozliczeń oczyszczalni ścieków z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym może stanowić źródło konfliktów lub przyczynę nie dość precyzyjnie identyfikowanej przyczyny wzrostu kosztów tych usług. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008 4. Charakterystyka usług komunalnych w aglomeracjach

20 Przedsiębiorstwo ciepłownicze jest producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i systemów klimatyzacji. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom miasta czystego, niezawodnego bezpiecznego źródła ciepła stanowi podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa usług ciepłowniczych. Przedsiębiorstwa dystrybucji gazu ziemnego zapewniają usługę komunalną zapewniającą tworzenie alternatywnej – lub komplementarnej sieci zasileń energetycznych w stosunku do przedsiębiorstw ciepłowniczych. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

21 Branża komunalna obejmuje między innymi usługi zbierania i transportu odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Firmy prowadzące działalność w tej branży odbierają odpady komunalne, wielkogabarytowe, złom gruz oraz odpady niebezpieczne i płynne, przekazując je do unieszkodliwiania. Kablowa i napowietrzna sieć zasileń energetycznych, stanowi niezwykle ważny element infrastruktury dużych aglomeracji, której wydolność posiada decydujące znaczenie dla możliwości lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych. Zasilenia energetyczne są zapewnione w ramach scentralizowanego systemu dystrybucji i nadzoru energii elektrycznej. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

22 Sieć telekomunikacyjna jako element infrastruktury aglomeracji wydaję się mieć mniejsze znaczenie w dobie rozwoju bezprzewodowych sieci telefonii komórkowej, to jednak zapewnienie sprawnie i efektywnie funkcjonującej sieci telekomunikacyjnej jest niezmiernie ważne wobec wysokich wymagań stawianych przez dokonującą ekspansji sieć internetową. Funkcje logistyczne dużych aglomeracji wymagają rozwiązań sprawnych systemów komunikacji masowej, którą realizują najczęściej miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

23 Konkluzja Postęp osiągnięty we wdrażaniu sieciowej komunikacji pomiędzy różnymi organizacjami jako środka usprawniania działalności przedsiębiorstw i poprawy ich efektywności ekonomicznej uzasadnia doskonalenie stosowanych systemów informatycznych. Rozwiązania te mogą być znacznie szerzej wykorzystane w odniesieniu do przedsiębiorstw komunalnych, tym bardziej, że coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych wykorzystuje w zarządzaniu systemy zintegrowane, z których możliwe jest automatyczne tworzenie hurtowni danych stanowiących informacyjne podstawy do analizy działalności tej grupy przedsiębiorstw. Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe Toruń 2008

24 Dziękuję za uwagę Toruń 2008 Zastosowanie sieci migrujących i budowa hurtowni danych oraz baz wiedzy do oceny funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe


Pobierz ppt "Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym Toruń 2008 Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google