Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NewMAN w środowisku sieci BYDMAN AGENDA 1.Słowo wstępne 2.Zakres funkcjonalności projektu 3.Stan aktualny sieci BYDMAN 4.BYDMAN w sieci PIONIER 5.Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NewMAN w środowisku sieci BYDMAN AGENDA 1.Słowo wstępne 2.Zakres funkcjonalności projektu 3.Stan aktualny sieci BYDMAN 4.BYDMAN w sieci PIONIER 5.Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 NewMAN w środowisku sieci BYDMAN

3 AGENDA 1.Słowo wstępne 2.Zakres funkcjonalności projektu 3.Stan aktualny sieci BYDMAN 4.BYDMAN w sieci PIONIER 5.Projekt NewMAN dla BYDMANa 6.Koncepcja lokalizacji przełączników szkieletowych 7.Efekty projektu dla sieci BYDMAN

4 Projekt o tytule Rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - NewMAN (dalej zwany w skrócie NewMAN) jest realizowany przez jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu z dnia roku. Celem ogólnym projektu jest rozwój istniejących akademickich miejskich sieci naukowych obsługujących środowiska naukowe i akademickie, tworzących wraz z siecią PIONIER krajowa infrastrukturę teleinformatyczną nauki, poprzez rozbudowę urządzeń sieciowych wykorzystywanych do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki.

5 Zakres funkcjonalności projektu 1.Wprowadzenie technologii przełączania o wydajności rzędu Tbps we wszystkich rdzeniach sieciach MAN w Polsce 2.Wprowadzenie powszechne protokołu MPLS dla IPv4 i IPv6 3.Rozpowszechnienie portów optycznych o przepustowościach 10Gbps 4.Wprowadzenie narzędzi informatycznych do zarządzania urządzeniami sieciowymi MPLS oraz zarządzania jakością usług

6 Sieć krajowa PIONIER Stan aktualny sieci MAN w Bydgoszczy Inwestycja budowy sieci MAN po roku 2000 kontynuowana ze środków własnych Budowa własnej infrastruktury kablowej (o długości ponad 56km) Inwestycje modernizacyjne realizowane ze środków uzyskanych z opłat za użytkowanie urządzenia ( ) Rozwój platformy usługowej dla lokalnego środowiska naukowego z projektu PLATON (2009) Zaprojektowany rozwój rdzenia sieci BYDMAN z projektu NewMAN (2011) Modernizacja sieci UTP wg projektu IPv6 ( )

7 Łączy 22 ośrodki akademickie 5000km własnych światłowodów Przepustowość 20Gbps (duplex) Własne łącza zagraniczne, w tym do punktu wymiany w Hamburgu i Amsterdamie BYDMAN w sieci PIONIER

8 Projekt NewMAN dla BYDMANa

9 Lokalizacja przełączników szkieletowych 1.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, Bydgoszcz 2.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 6/8, Bydgoszcz 3.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz 4.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul. Mazowiecka 28, Bydgoszcz 5.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (RCI PK1), ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz 6.Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (2.2), ul. Kaliskiego 7, Bydgoszcz

10 Efekty projektu dla sieci BYDMAN Doposażenie sprzętowe sieci miejskiej BYDMAN zapewni utrzymanie najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskiej BYDMAN i Centrów KDM na terenie całego kraju (MPLS, IPv6). Rozwój infrastruktury sieciowej poszerzy możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci BYDMAN i krajowych centrów KDM. Infrastruktura projektowanej sieci umożliwi podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości 1GE i 10GE oraz wyższych parametrach QoS. Dzięki technologii MPLS możliwe będzie zestawianie łączy o gwarantowanej jakości QoS end-to-end w skali sieci PIONIER jak i jednostki MAN. Wybrane lokalizacje węzłów szkieletowych zapewniają właściwe warunki ochrony fizycznej, zasilania, bliskości głównych odbiorców oraz dostęp do redundantnej infrastruktury kablowej.

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NewMAN w środowisku sieci BYDMAN AGENDA 1.Słowo wstępne 2.Zakres funkcjonalności projektu 3.Stan aktualny sieci BYDMAN 4.BYDMAN w sieci PIONIER 5.Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google