Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA PUBLICZNA DLA SAMORZĄDU MIEJSKIEGO (doświadczenia i perspektywy) Kazimierz Kruszka Urząd Statystyczny w Poznaniu Toruń, 16-18 kwietnia 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA PUBLICZNA DLA SAMORZĄDU MIEJSKIEGO (doświadczenia i perspektywy) Kazimierz Kruszka Urząd Statystyczny w Poznaniu Toruń, 16-18 kwietnia 2008."— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA PUBLICZNA DLA SAMORZĄDU MIEJSKIEGO (doświadczenia i perspektywy) Kazimierz Kruszka Urząd Statystyczny w Poznaniu Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r. Konferencja Naukowa STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

2 Proprietary and Confidential 2 Miasto, zwłaszcza duże, jest bardzo złożonym obiektem (organizmem) społeczno – gospodarczym, którego poznanie wymaga odpowiednich metod ilościowych i jakościo- wych, umożliwiających następnie kierowanie tym obiektem. Szczególnie ważne miejsce w tym kontekście zajmują metody statystyczne. STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

3 Proprietary and Confidential 3 Współpraca statystyki publicznej w Polsce z samorządami miast 1. Okres 1989 - 1995 2. Lata 1995 – 2000 3. Działania po roku 2000 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

4 Proprietary and Confidential 4 Działalność publikacyjna urzędów statystycznych 1. Publikacje ogólnokrajowe 2. Publikacje lokalne 3. Nowe formy i nośniki publikacji STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

5 Proprietary and Confidential 5 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

6 Proprietary and Confidential 6 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

7 Proprietary and Confidential 7 URBAN AUDIT (UA) 1. Główne założenia UA 2. Miasto na trzech poziomach badania 3. Polska w projekcie UA STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

8 Proprietary and Confidential 8 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

9 Proprietary and Confidential 9 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

10 Proprietary and Confidential 10 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

11 Proprietary and Confidential 11 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

12 Proprietary and Confidential 12 Lista zmiennych wymaganych w programie UA II Dział i dziedzina Liczba zmiennych Dział i dziedzina Liczba zmiennych 1. DEMOGRAFIA433. ASPEKTY GOSPODARCZE78 1.1 Ludność27 3.1 Rynek pracy48 1.2 Narodowość4 3.2 Działalność gospodarcza22 1.3 Struktura gospodarstw domowych 12 3.3 Dochody ludności, ubóstwo8 2. ASPEKTY SPOŁECZNE444. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA26 2.1 Mieszkania19 4.1 Zaangażowanie społeczne14 2.2 Zdrowie22 4.2 Administracja samorządowa12 2.3 Przestępczość3 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

13 Proprietary and Confidential 13 Lista zmiennych wymaganych w programie UA II (dok.) Dział i dziedzina Liczba zmiennych Dział i dziedzina Liczba zmiennych 5. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE 27 6.5 Użytkowanie gruntów19 5.1 Zapewnienie edukacji15 6.6 Zużycie energii8 5.2 Wykształcenie mieszkańców 127. TRANSPORT I PODRÓŻE19 6. ŚRODOWISKO58 8. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 19 6.1 Klimat59. KULTURA I REKREACJA19 6.2 Jakość powietrza i hałas13 9.1 Kultura i rekreacja12 6.3 Woda7 9.2 Turystyka7 6.4 Zarządzanie odpadami6 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

14 Proprietary and Confidential 14 WYNIKI PROGRAMU UA WWW.URBANAUDIT.ORG STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

15 Proprietary and Confidential 15 DELIMITACJE 1. Dojazdy do pracy 2. Obszary metropolitarne 3. Aglomeracje miejskie i inne związki gmin STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

16 Proprietary and Confidential 16 Dojeżdżający do pracy w Poznaniu w 2004 r. (w % zatrudnionych w gminie zamieszkania) STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

17 Proprietary and Confidential 17 Dojeżdżający do pracy w Poznaniu w 2004 r. (w % zatrudnionych w gminie zamieszkania) - kartogram STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

18 Proprietary and Confidential 18 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

19 Proprietary and Confidential 19 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r. Niektóre konstatacje Miasto powinno stać się specjalnym obiektem badań i opracowań statystycznych, poddawanym obserwacji, nie tylko w związku z podziałem administracyjnym kraju czy też w kontekście NTS. Zachodzi pilna potrzeba badania miast z uwzględnieniem ich wielkości, typologii, otoczenia i struktury wewnętrznej. Potrzebny jest nie tylko statyczny opis miast, ale niezbędna jest również charakterystyka ich zmian w czasie i przestrzeni.

20 Proprietary and Confidential 20 STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r. Niektóre konstatacje Dla uzyskania lepszego stanu tzw. pokrycia informacyjnego dla miast potrzebne są nie tylko nowe metody i techniki badawcze, ale również powinny wzrosnąć nakłady (zwłaszcza finansowe) na ich wdrażanie i rozwój oraz na podniesienie kwalifikacji personelu badawczego. Zachodzi pilna potrzeba ściślejszego powiązania służb statystyki publicznej i samorządów miejskich, najlepiej w formie odpowiedniego dokumentu precyzującego stanowiska obu stron i powołującego zespół do ich uzgodnienia.

21 Proprietary and Confidential 21 Perspektywy relacji statystyka publiczna - samorząd miast 1. Konieczność wzmocnienia współpracy 2. Nowe źródła zasilania informacyjnego 3. Wdrożenie GIS (INSPIRE) STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.

22 Dziękuję za uwagę STATYSTYKA PUBLICZNA JEDNĄ Z PODSTAW SAMORZĄDNOŚCI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM Toruń, 16-18 kwietnia 2008 r.


Pobierz ppt "STATYSTYKA PUBLICZNA DLA SAMORZĄDU MIEJSKIEGO (doświadczenia i perspektywy) Kazimierz Kruszka Urząd Statystyczny w Poznaniu Toruń, 16-18 kwietnia 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google