Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE DLA URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII NA TEMATPAKIETU HIGIENICZNEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt Bliźniaczy Wzmocnienie Administracji Weterynaryjnej Warszawa, 29 listopada 2006

2 2 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PROGRAM DZIEŃ TRZECI Rejestracja i zatwierdzanie zakładów Okresowe inspekcje w zakładach Planowanie urzędowych kontroli Pobieranie próbek: zakres odpowiedzialności, cele, techniki Dokumentacja i przechowywanie danych : raporty i listy kontrolne

3 3 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Przedsiębiorstwa sektora spożywczego wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego wyłącznie w przypadku, gdy zostały one przygotowane oraz poddane obróbce w zakładach: REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE a)spełniających odpowiednie wymogi b) zarejestrowanych przez właściwy organ lub zatwierdzonych

4 4 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego REJESTRACJA - JEŻELI ZAJMUJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE a)produkcją pierwotną; b)transportem; c)magazynowaniem produktów, które nie muszą być przechowywane w pomieszczeniach o kontrolowanej temperaturze; d) działalnością związaną z handlem detalicznym, która ogranicza się do przechowywania, transportu (specyficzne wymogi dotyczące temperatury) lub dostawy żywności pochodzenia zwierzęcego z zakładu detalicznego, realizowana wyłącznie do innych zakładów detalicznych i stanowiąca działalność drugorzędną, lokalną i ograniczoną. REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE

5 5 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego ZATWIERDZENIE: a)na podstawie prawa krajowego Państwa Członkowskiego, na terenie którego znajduje się przedsiębiorstwo b)na podstawie Rozporządzenia 853/2004 c)na podstawie decyzji przyjętej zgodnie z procedurą Komitetu MIĘSO DOMOWYCH ZWIERZĄT KOPYTNYCH, DROBIU, ZAJĘCZAKÓW, DZICZYZNY HODOWLANEJ I ZWIERZYNY ŁOWNEJ MIĘSO MIELONE, WYROBY MIĘSNE, MIĘSO ODKOSTNIONE MECHANICZNIE (MOM) ORAZ PRODUKTY NA BAZIE MIĘSA MAŁŻE DWUSKORUPOWE I PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA SUROWE MLEKO I PRZETWORZONE PRODUKTY MLECZARSKIE JAJA I PRODUKTY JAJCZARSKIE ŻABIE UDKA I ŚLIMAKI TŁUSZCZE WYTOPIONE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, SKWARKI, ŻOŁĄDKI, OBROBIONE PĘCHERZE I JELITA, ŻELATYNA I KOLAGEN REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE

6 6 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego ZAKŁADY PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU Mięso Ubojnie Zakłady rozbioru Ubojnie w zakładach (z wyjątkiem małych dostaw mięs drobiowych i króliczych) Zakłady przetwórstwa dziczyzny Zakłady produkujące mięso mielone, przetwory mięsne mięso odkostniane mechanicznie (MOM) i wyroby mięsne REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE

7 7 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Mleko i produkty pochodne Zakłady termicznej obróbki surowego mleka i wytwarzające produkty mleczarskie Zakłady uzyskujące produkty mleczarskie z innych produktów mleczarskich Mleczarnie Mięso, mleko i produkty pochodne Zakłady, w których dokonuje się powtórnego pakowania Chłodnie ZAKŁADY PODLEGAJĄCE ZATWIERDZENIU REJESTRACJA I ZATWIERDZANIE

8 8 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego ZATWIERDZANIE ZAKŁADU WIZJA LOKALNA ZATWIERDZENIE WARUNKOWE ZATWIERDZENIE OSTATECZNE nastąpił wyraźny postęp lecz zakład nadal nie spełnia wszystkich wymagań ZATWIERDZENIE WARUNKOWE maksymalnie 6 miesięcy 3 miesiące

9 9 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Właściwy organ nadaje każdemu zatwierdzonemu zakładowi, w tym zakładom posiadającym zatwierdzenie warunkowe, numer identyfikacyjny, do którego można włączyć kody wskazujące rodzaj wytwarzanych produktów pochodzenia zwierzęcego. W przypadku rynków hurtowych, do numeru identyfikacyjnego można włączyć dodatkowe numery wskazujące jednostki organizacyjnych lub grupy jednostek organizacyjnych sprzedających lub wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego. ZATWIERDZANIE ZAKŁADU

10 10 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego CIĄGŁA OCENA PRZY OKAZJI URZĘDOWYCH KONTROLI poważne uchybienia wielokrotne wstrzymywanie produkcji podmiot nie jest w stanie zapewnić należytych gwarancji w zakresie przyszłej produkcji COFNIĘCIE ZATWIERDZENIA ZAWIESZENIE ZATWIERDZENIA podmiot zapewnia, że usunie uchybienia w określonym terminie uznanym za optymalny W przypadku rynków hurtowych, właściwy organ może cofnąć lub zawiesić zatwierdzenie w odniesieniu do niektórych jednostek organizacyjnych lub grup tych jednostek ocena pozytywna UTRZYMANIE ZATWIERDZENIA ZATWIERDZANIE ZAKŁADU

11 11 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego INSPEKCJE OKRESOWE ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ Na podstawie krajowych i wojewódzkich planów oraz zgodnie z prawem UE WIZJE LOKALNE POBIERANIE PRÓBEK STRUKTURALNE HIGIENICZNO-SANITARNE AUTOKONTROLA RAPORT KAŻDA WIZJA LOKALNA ZALECENIA ROCZNY MIKROBIOLOGICZNE CHEMICZNE POBIERANIA PRÓBEK Z OTOCZENIA

12 12 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Urzędowe kontrole muszą być organizowane ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI Częstotliwość Tryb Rodzaj Natężenie

13 13 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Częstotliwość i cykliczność określone w przepisach krajowych i uzupełniona o ewentualne plany wojewódzkie ORGANIZACJA URZEDOWYCH KONTROLI Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach

14 14 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach Stały nadzór weterynaryjny Czynności podejmowane przez urzędowego lekarza weterynarii w celu zapewnienia kontroli zakładu oraz zapewnienia stosowania obowiązujących przepisów ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI

15 15 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Okresowe udokumentowane kontrole Szczegółowe kontrole uzupełniające kontrole tradycyjne leżące w kompetencji urzędowego lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad zakładem (spełnienie wymogów strukturalnych, higieniczno- funkcjonalnych, autokontroli) ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach

16 16 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Inspekcja: Czynności kontrolne podejmowane przez upoważnione do tego osoby, nad stałym nadzorem weterynaryjnym urzędowego lekarza weterynarii, prowadzone w celu sprawdzenia zgodności, skuteczności, adekwatności ORGANIZACJA URZĘDOWYCH KONTROLI Stały nadzór weterynaryjny oraz inspekcje w zakładach

17 17 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego INSPEKCJA I-ego STOPNIA Dokonywana przez kierownika struktury, jego pełnomocnika lub wewnętrzny zespół INSPEKCJA II-ego STOPNIA Dokonywana przez przedstawicieli wyższego szczebla np. wojewódzkiego Generalnie możemy wyróżnić dwa typy inspekcji: INSPEKCJE

18 18 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Podejmowane działania mają na celu skontrolowanie: INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA właściwych warunków strukturalnych, higienicznych oraz utrzymania higieny obróbki produktów i higieny personelu warunków higieniczno-sanitarnych surowców, półproduktów oraz produktów gotowych planu autokontroli oraz systemu HACCP (czy istnieje i czy jest odpowiedni) zgodności działań urzędowego lekarza weterynarii z przepisami prawnymi przestrzegania wytycznych określonych w wojewódzkich planach kontroli (częstotliwość i dokumentacja)

19 19 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA skuteczności podejmowanych działań przez urzędowego lekarza weterynarii, w tym przede wszystkim zaleceń i kontroli zastosowanych czynności naprawczych zgodnie z poniższym schematem: wykazanie niezgodności udokumentowanie kroków podjętych w przypadku niezgodności stosowność działań naprawczych podjętych przez przedsiębiorstwo wyeliminowanie niezgodności i odnośna dokumentacja Podejmowane działania mają na celu skontrolowanie:

20 20 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego istnienia spisanych procedur właściwego wypełniania i przechowywania rejestrów przeprowadzania okresowych kontroli warunków strukturalnych, funkcjonalnych i związanych z zarządzaniem dokonywania okresowych kontroli planu autokontroli oraz programu szkoleń dokonywania okresowych kontroli spisanych podstawowych warunków pobierania próbek w celu kontroli higieny otoczenia pobierania próbek do badań mikrobiologicznych INSPEKCJA WETERYNARYJNA I° STOPNIA

21 21 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego ROZP. 882/04 Art. 8 PUNKT 3 sprawdzenie skuteczności przeprowadzanych kontroli urzędowych zapewnienia stosowania niezbędnych działań naprawczych Właściwe organy powinny określić procedury mające na celu: INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA

22 22 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego warunki panujące w zakładach zgodność działań podejmowanych przez lekarza weterynarii z obowiązującymi przepisami przestrzeganie wytycznych określonych w wojewódzkich planach kontroli INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA W tym przypadku podejmowane działania mają na celu sprawdzenie następujących zagadnień, nie wyłącznie (ale przy okazji): a przede wszystkim: plan działań i zarządzania kadrami w oparciu o poziom zagrożenia dokumentacja (sprawozdawczość)

23 23 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego istnienie ogólnych planów działań spójnych z założeniami planów na poziomie województw (polityka zdrowotna oraz zakres odpowiedzialności kierownictwa) istnienie procedur operacyjnych (tryb postępowania) znajomość procedur przez pracowników (dostępność instrukcji operacyjnych oraz działania bezpośrednie) istnienie aktualnej dokumentacji, wzorów roboczych oraz okresowych rejestrów INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA

24 24 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego wyposażenie biura i dostęp do niego posiadanie aktualnego spisu struktur podlegających kontroli weterynaryjnej istnienie skomputeryzowanego systemu przystosowanego do gromadzenia i przetwarzania informacji sanitarnych wynikających z podejmowanych działań kontroli i nadzoru tryb postępowania z informacjami sanitarnymi oraz przestrzeganie terminów przesyłania wymaganych danych równomierne rozmieszczenia działań oraz pracowników w terenie (zadania pracowników) urzędowe mianowanie pracowników zajmujących się poszczególnymi dziedzinami INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA

25 25 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego istnienie protokołów z zebrań roboczych oraz sprawdzanie wewnętrznego systemu przepływu informacji istnienie programu szkoleń wewnętrznych oraz tryb wymiany doświadczeń istnienie i stosowanie procedur związanych z podstawowymi czynnościami istnienie schematu organizacyjnego (jasne określone zadań, zakresu odpowiedzialności, zależności) istnienie rocznego planu kontroli wewnętrznych (kierownictwa Inspekcji, lekarza weterynarii pełniącego funkcję koordynatora i kierowników Służby Weterynaryjnej) INSPEKCJA WETERYNARYJNA II° STOPNIA

26 26 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI powierzenie głównej odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności samemu podmiotowi sektora żywności ważne jest osiągnięcie celu, a nie sposób, w jaki został on osiągnięty zadaniem urzędowej kontroli jest sprawdzenie czy dane cele zostały osiągnięte, ale nie zapewnia ona jakości produktów

27 27 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI urzędowa kontrola opiera się głównie na czynnościach audytu urzędowa kontrola jest przeprowadzana przez właściwy organ (zanika ustawiczna kontrola weterynaryjna) charakter i natężenie urzędowych kontroli powinny zależeć od oceny ryzyka charakter i natężenie czynności audytu w zakresie poszczególnych zakładów zależy od oceny ryzyka

28 28 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Kontrole urzędowe muszą być przeprowadzane w oparciu o ocenę ryzyka i uwzględniać: zidentyfikowane zagrożenia, które wpłynąć mogą na bezpieczeństwo pasz lub żywności oraz na zdrowie lub dobrostan zwierząt poprzednie dane dotyczące podmiotów w zakresie zgodności z przepisami prawnymi wiarygodność kontroli, które zostały przeprowadzone wcześniej w ramach autokontroli wszelkie informacje, które wskazywać mogą na niezgodność PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI

29 29 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI Właściwy organ kontroluje zgodność z zasadami i kryteriami mikrobiologicznymi (Rozp. 2073/05), co nie ogranicza prawa tego organu do dalszego pobierania próbek i przeprowadzania badań W celu wykrywania i oznaczania obecności innych mikroorganizmów, toksyn lub metabolitów tytułem kontroli procesów, w zakresie podejrzanych produktów spożywczych w kontekście analizy ryzyka

30 30 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Od 01/01/2007 każde państwo członkowskie jest zobowiązane do realizacji i aktualizacji plan PLANY KONTROLI – ROZP. 882/04 wieloletniego zintegrowanego kontroli krajowej jego celów zaangażowania organów oraz zasobów organizacji i sposobu prowadzenia kontroli ewentualnego oddelegowania zadań na rzecz organów zewnętrznych planów awaryjnych oraz do określania : Cele powinny być określane przy uwzględnieniu priorytetów, którego odzwierciedleniem będzie alokacja zasobów

31 31 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Plany kontroli mogą być zmieniane w trakcie ich realizacji, tak aby uwzględniały: Państwa członkowskie przesyłają corocznie Komisji raporty z wynikami z przeprowadzonych kontroli i audytów PLANY KONTROLI – ROZP. 882/04 nowe przepisy nowe niebezpieczeństwa i zagrożenia, nowe dane potwierdzone naukowo wyniki kontroli urzędowych prowadzonych także przez służby Komisji ogłoszenie nowych wytycznych

32 32 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego częstotliwość, z jaką należy przeprowadzać urzędowe kontrole powinna być ustalana w oparciu o ocenę ryzyka: CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI – ROZP. 882/04 związanego ze zwierzętami, paszami i żywnością, (zakłady, wykorzystanie, procesy) wnioskowanego na podstawie danych historycznych uwzględniającą wiarygodność jakichkolwiek własnych czynności kontrolnych przeprowadzonych wcześniej kontrole przeprowadza się zgodnie z udokumentowanymi procedurami właściwe organy przeprowadzają audyt wewnętrzny/zewnętrzny; organy te podlegają niezależnej kontroli i muszą weryfikować skuteczność przeprowadzanych kontroli

33 33 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PLANOWANIE URZĘDOWYCH KONTROLI częstotliwość podejmowanych działań w oparciu o kategoryzację zakładów ze względu na zagrożenia (882/04) ze specyficznymi wytycznymi dla niektórych gatunków żywności (854/04) działania zapobiegawcze: narzucenie procedur sanitarnych lub podjęcie wszelkich innych działań uważanych za niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa paszy lub żywności oraz zgodności z przepisami i zaleceniami, upoważnienie do wykorzystania paszy lub żywności do celów innych niż przewidziane początkowo, zawieszenie (produkt/produkcja – czasowe/ostateczne) sankcje przewidziane zostały w artykule 55 ROZP. 882/04 i muszą być ustanowione przez każde państwo członkowskie

34 34 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego prewencyjnie ocenić zagrożenia higieniczno-sanitarne związane z każdym zakładem produkującym żywność sklasyfikować różne warunki funkcjonowania poszczególnych zakładów w oparciu o faktyczne zagrożenia związane z działalnością produkcyjną zaplanować kontrole, w zakresie ilościowym i jakościowym, w oparciu o określone wcześniej obiektywne kryteria kontrolować zakłady na podstawie oceny ryzyka, wykorzystując jednolite parametry Pozwala KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O ZAGROŻENIE

35 35 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego wcześniejsze nieprawidłowości i niezgodności Zakład data budowy lub przebudowy ogólne warunki oraz utrzymanie Cechy produktów łatwość psucia się produktów przeznaczenie handlowe i wykorzystywanie Higiena produkcji profesjonalność i współpraca wykształcenie pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym System autokontroli formalna kompletność planu stopień wdrożenia i stosowność Dane historyczne Wielkość produkcji wielkość i zdolność produkcyjna wielkość obsługiwanego rynku KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O ZAGROŻENIE

36 36 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

37 37 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

38 38 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Każdemu z kryteriów przyznaje się punkty na podstawie dokonanej oceny. Należy je wpisać w odpowiednią komórkę w tabeli Wynik mnożony jest przez czynnik X, który uwzględnia wagę konkretnego kryterium w stosunku do pozostałych JAK UZYSKUJE SIĘ PROFIL RYZYKA SYSTEM AUTOKONTROLI DANE HISTORYCZNE

39 39 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Za najważniejsze kategorie uznano te, które związane są z autokontrolą, z danymi historycznymi oraz z produktem Mniejszą wagę przykłada się do cech zakładu oraz do wielkości produkcji Suma czynników X wynosi jeden W ten sposób skala uzyskanych punktów mieści się w przedziale od 0 do 100, przy czym ryzyko występujące w zakładzie wzrasta wraz ze wzrostem punktów JAK UZYSKUJE SIĘ PROFIL RYZYKA

40 40 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego poniżej 30: ryzyko niskie od 30 do 42: ryzyko średnie powyżej 42: ryzyko podwyższone KATEGORIE RYZYKA 30 odpowiada sumie punktów z drugiej kolumny (sytuacje zadawalające) 42 odpowiada sumie 30 plus 40% różnicy między sumą punktów z drugiej kolumny (30) oraz sumą punktów z trzeciej kolumny (60) Komórka znajdująca się na dole po prawej stronie zawiera wynik, na podstawie którego zakład przyporządkowywany jest do jednej z trzech kategorii ryzyka

41 41 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego poziom ryzyka nie musi koniecznie mieć negatywnych konotacji pojęcie ryzyka nie powinno być łączone z pozytywną lub negatywną oceną zakładu przyporządkowanie do kategorii podwyższonego ryzyka niekoniecznie musi odnosić się do zakładu o niepewnych warunkach higieniczno-sanitarnych kategoria ryzyka odzwierciedla sytuację w danym momencie, i nie może być uznawana jako ostateczna KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O RYZYKO

42 42 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego istotnych zmian w w zakresie struktury lub rodzaju produkcji wyników urzędowych badań, działań kontrolnych i inspekcji podejmowanych przez inne organy kontrolne pojawienia się niezgodności wykazanych podczas rutynowych czynności kontroli lub nadzoru wyeliminowania niezgodności Klasyfikacja może ulegać zmianie (zarówno w sensie pozytywnym jak i na negatywnym) przykładowo na skutek: KLASYFIKACJA ZAKŁADÓW W OPARCIU O RYZYKO

43 43 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego USTAWICZNA KONTROLA WETERYNARYJNA W zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, urzędowy lekarz weterynarii podejmuje szereg czynności stanowiących ustawiczną kontrolę weterynaryjną Z wcześniej ustaloną częstotliwością

44 44 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI W OPARCIU O RODZAJ PRODUKCJI I RYZYKO WYMOGI STRUKTURLNE I WYMOGI W ZAKRESIE AUTOKONTROLI Drobne zakłady

45 45 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Lista kontrolna Kontrola postępowania z produktami ubocznymi Lista kontrolna podwyższone ryzykośrednie ryzykoniskie ryzyko Okresowa kontrola przyjmowania i transportu produktów ubocznych Kontrola podstawowych warunków higienicznych pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń

46 46 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

47 47 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Kontrola postępowania z produktami ubocznymi Lista kontrolna podwyższone ryzykośrednie ryzykoniskie ryzyko Kontrola podstawowych warunków higienicznych pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń Okresowa kontrola przyjmowania i transportu produktów ubocznych

48 48 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego

49 49 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK Właściwe organy ustalają odpowiednie procedury zapewniające podmiotom prawo do zwrócenia się do specjalistów w celu uzyskania dalszych uwag i opinii Właściwe organy sprawdzają w szczególności czy podmioty otrzymują wystarczającą ilość próbek niezbędną do uzyskania dalszych opinii ekspertów, chyba że jest to niemożliwe ze względu na małą ilość materiału lub w przypadku żywności szybko psującej się Próbki należy oznakować i postępować z nimi w sposób nie podważający ich ważności zarówno z punktu widzenia prawnego jak i analitycznego

50 50 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05 WYZNACZA Kryteria mikrobiologiczne bezpieczeństwa żywności Kryteria mikrobiologiczne procesu czyli taki, które określają dopuszczalność procesów USTANAWIA kryteria mikrobiologiczne dla niektórych mikroorganizmów oraz przepisy wykonawcze dla przedsiębiorstw sektora spożywczego (w zakresie stosowania zasad higieny) dla właściwych władz (pobieranie próbek i przeprowadzenie badań)

51 51 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Ready-to-eat food żywność przeznaczona przez producenta lub wytwórcę do bezpośredniego spożycia przez ludzi, bez konieczności gotowania lub innej obróbki w celu wyeliminowania określonych mikroorganizmów lub ograniczenia ich liczby do dopuszczalnego poziomu Ready-to-eat food intended for infants and young children żywność przeznaczona specjalnie dla niemowląt, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 91/321/EWG oraz 96/5/WE, wykorzystywana jako ready-to-eat food Ready-to-eat food intended for special medical purposes żywność dietetyczna specjalnego przeznaczenia medycznego, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie Komisji 1999/21/EWG, wykorzystywana jako ready-to-eat food KLASYFIKACJA ŻYWNOŚCI POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

52 52 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DEFINICJA KRYTERIUM MIKROBIOLOGICZNEGO MIKROORGANIZMY LUB TOKSYNY I METOBOLITY METODY ANALITYCZNE PLANY POBIERANIA PRÓBEK LIMITY MIKROBIOLOGICZNE MATRYCE ŻYWNOŚCI n > m < M PUNKTY ŁAŃCUCHA POKARMOWEGO KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE KRYTERIA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAZIE NIEZGODNOŚCI POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

53 53 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Przedsiębiorstwa sektora spożywczego decydują o odpowiedniej częstotliwości pobierania próbek, zA wyjątkiem przypadków, w których częstotliwości te są określone. Określona częstotliwość jest przewidziana wyłącznie dla ubojni, zakładów produkujących mięso mielone oraz wyroby mięsne. Częstotliwość pobierania próbek powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości danego przedsiębiorstwa sektora spożywczego, pod warunkiem, że nie stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa środków spożywczych. Dopuszczalne jest zmniejszenie liczby próbek w planach pobierania próbek, o ile dane przedsiębiorstwo sektora spożywczego jest w stanie wykazać, że stosuje skuteczne procedury oparte na zasadach HACCP. POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

54 54 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego O ile jest to konieczne do sprawdzenia spełnienia kryteriów mikrobiologicznych: przy pobieraniu próbek z obszarów produkcyjnych oraz z wykorzystywanego sprzętu stosuje się normę ISO 18593:2004 (Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for sampling techiques from surfaces using contact plates and swabs) Wyjątek: przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące żywność gotową do spożycia, która stanowić może zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność Listeria monocytogenes, pobierają próbki z obszarów produkcyjnych oraz ze sprzętu w celu sprawdzenia obecności Listeria monocytogenes w ramach stosowanych przez nie schematów pobierania próbek. POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE

55 55 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Pobieranie próbek z otoczenia (materiały, budynki, pracownicy) Główne zasady: 1. Płytki / dipslide: płytkę należy przyłożyć do powierzchni, a następnie umieścić ją w inkubatorze 2. Gaziki: używając sterylnej maseczki pobiera próbkę się poprzez potarcie powietrzni gazikiem 3. Gąbka ścierna: używając sterylnej maseczki, pobiera próbkę się poprzez potarcie powietrzni POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE

56 56 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Płytki Gąbki ścierne Dipslide TGaziki Przyrządy do wycinania KRYTERIA HIGIENICZNE PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE

57 57 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego z powierzchni umytych i zdezynfekowanych bez pozostałości [w przypadku podejrzenia użyć roztworu neutralizującego (glucitanol monooleato 30 g/l; lecytyna 3 g/L; tiosiarczan sodu 5 g/l; ecc.)] POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE GĄBKI ŚCIERNE Pobrania próbki dokonuje się przy użyciu sterylnego przyrządu do wycinania wyznaczyć powierzchnię od 20 cm 2 do 100 cm 2 przygotowanie pojemników 25 ml z BPW

58 58 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE GĄBKI ŚCIERNE do woreczka, w którym umieszczona jest gąbka ścierna dodać odpowiednią ilość rozcieńczacza (10 ml ca), tak, aby ją namoczyć lekko naciskać palcami z zewnątrz włożyć sterylne rękawiczki wziąć gąbkę ścierną potrzeć gąbką określoną powierzchnię około 10 razy (w kierunku poziomym i pionowym) włożyć gąbkę do woreczka i dodać pozostały rozcieńczacz

59 59 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia za pomocą przenośnej lodówki Próbki powinny być przechowywane w temperaturze od 1°C do 4°C Próbki muszą zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania POBIERANIE PRÓBEK - POWIERZCHNIE Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi

60 60 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK – UBOJNIA Pobieranie próbek do oceny w ramach inspekcji Pobieranie próbek do kontroli higieny procesu (powierzchnie i tusze) Pobieranie próbek w ramach planu nadzoru farmakologicznego (pozostałości farmakologiczne) i nadzoru z zakresu niedozwolonego przetwarzania (anaboliki)

61 61 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Pobieranie próbek z tusz wołowych, wieprzowych, baranich, kozich i końskich według ISO 17604:2003 (Mikrobiologia żywności i pasz - pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych z tusz) Pobieranie próbek z tusz drobiowych: specjalne wytyczne POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

62 62 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego gąbka ścierna skalpele i noże do wycinania gaziki przyrządy do wycinania świder POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

63 63 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Przewidziane zostały próbki niszczące i nieniszczące (ISO 17604:2003, Rozp. 2073/05) W zakresie liczby mezofili i enterobacteriaceae granice przewidziane dla m i M stosuje się jedynie w przypadku próbek pobieranych za pomocą metody niszczącej (Rozdz. 2, uwaga 4, Rozp. 2073/2005) przewidziano metodę nieniszczącą, ale bez wskazania granic (Rozdz. 3, Rozp. 2073/05) Badanie Salmonelli wymaga zastosowania metody niszczącej lub nieniszczącej (za pomocą gąbki ściernej) (Rozp. 2073/2005) POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

64 64 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Moment oraz częstotliwość pobierania próbek zależą od: stosowanych praktyk uboju planów kontroli opartych na analizie ryzyka ilości produkcji warunków epidemiologicznych w obszarze pochodzenia zwierzęcego POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

65 65 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Kontrola procesu Moment oraz częstotliwość pobierania próbek uzależnione są od poziomu higieny uboju Nadzór jednostek chorobotwórczych Moment i częstotliwość pobierania próbek oraz punkt pobrania próbki z tuszy podyktowane są uzyskaniem jak największego prawdopodobieństwa oznaczenia badanej jednostki chorobotwórczej Prawdopodobieństwo pobrania próbki z każdej tuszy musi być takie samo POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

66 66 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Przedsiębiorstwa prowadzące ubojnie oraz zakłady produkujące mięso mielone, wyroby mięsne lub mięso odkostnione mechanicznie pobierają próbki dla badań mikrobiologicznych co najmniej raz w tygodniu Dzień pobierania próbek powinien być zmieniany co tydzień Podczas każdej sesji pobiera się losowo próbki z pięciu tusz POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

67 67 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego … jednak, w przypadkach uzasadnionych na podstawie analizy ryzyka oraz popartych upoważnieniem właściwych organów, małe ubojnie i zakłady produkujące mięso mielone oraz wyroby mięsne w małych ilościach mogą być zwolnione z obowiązku przestrzegania wskazanej wyżej częstotliwości pobierania próbek POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

68 68 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Wybór punktu pobrania (ISO 17604:2003) związany jest ze stosowaną praktyką uboju związany jest z zasadami analizy ryzyka związany jest z ewentualnie pojawiającymi się problemami Etap, na których kryterium zostaje zastosowane (Rozdz. 2, Rozp. 2073/2005) tusze po uboju, ale krótko przed schłodzeniem POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

69 69 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Wybór 4 miejsc pobierania próbek zależy od technologii uboju stosowanych w zakładach dla poszczególnych zwierząt Należy zwrócić uwagę na miejsca narażone na szczególne zanieczyszczenia względem technologii uboju Próbki pobrane z różnych miejsc tuszy przed badaniem zostają połączone POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

70 70 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego BYDŁO

71 71 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego WIEPRZE

72 72 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego KRYTERIA HIGIENY PROCESU Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalają cych wyników ncmM Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie (4) Liczba baterii tlenowych dzienna średnia logarytm iczna 3,5 log jtk/cm 2 dzienna średnia logaryt miczna 5,0 log jtk/cm 2 ISO 4833 Tusze po uboju, ale przed schłodzenie m Poprawa higieny uboju w procedurze uboju i przegląd środków kontrolnych procesu Enterobatteria cee dzienna średnia logarytm iczna 1,5 log jtk/cm 2 dzienna średnia logaryt miczna 2,5 log jtk/cm 2 ISO 21528-2 Uwaga 4 Uwaga 4: granice (m i M) stosuje się tylko do próbek pobranych metodą niszczącą. Dzienna średnia logarytmiczna jest wyliczana poprzez obliczenie wartości logarytmu z każdego pojedynczego wyniku testu, a następnie obliczenie średniej uzyskanych wartości logarytmów POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

73 73 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyj na metoda badania 2 Etap stosowani a kryterium Działanie w przypadku niezadowala jących wyników ncmM Tusze wieprzowe 4 Liczba bakterii tlenowych dzienna średnia logarytmi czna 4,0 log jtk/cm 2 dzienna średnia logarytmicz na 5,0 log jtk/cm 2 ISO 4833 Tusze po uboju, ale przed schłodzeni em Poprawa higieny uboju w procedurze uboju i przegląd środków kontrolnych procesu Enterobatteriac ee dzienna średnia logarytmi czna 2,0 log jtk/cm 2 dzienna średnia logarytmicz na 3,0 log jtk/cm 2 ISO 21528- 2 KRYTERIA HIGIENY PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05 Uwaga 4 Uwaga 4: granice (m i M) stosuje się tylko do próbek pobranych metodą niszczącą. Dzienna średnia logarytmiczna jest wyliczana poprzez obliczenie wartości logarytmu z każdego pojedynczego wyniku testu, a następnie obliczenie średniej uzyskanych wartości logarytmów

74 74 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowala jących wyników ncmM Tusze wołowe, baranie, kozie i końskie Salmonella50 5 26262626 Brak w badanym obszarze na jedną tuszę EN/ISO 6579 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu oraz pochodzenia zwierząt Uwaga 5: Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek, zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6 Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. KRYTERIA HIGIENY PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

75 75 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalającyc h wyników ncmM Tusze wieprzowe Salmonella50 5 56565656 Brak w badanym obszarze na jedną tuszę EN/ISO 6579 Tusze po uboju, ale przed schłodzeniem Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt oraz środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie pierwotnym Uwaga 5: Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek, zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością, określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6 Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. KRYTERIA HIGIENY PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

76 76 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj żywności Mikroorganizmy Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 2 Etap stosowania kryterium Działanie w przypadku niezadowalających wyników ncmM Tusze drobiowe (brojlerów i indyków) Salmonella50 5 76767676 Nieobecne w 25 g zbiorczej próbki skóry szyi EN/ISO 6579 Tusze po schłodzeniu Poprawa higieny uboju, przegląd środków kontrolnych procesu, pochodzenia zwierząt oraz środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie pierwotnym Uwaga 5: Uwaga 5: 50 próbek pobiera się w ramach 10 kolejnych sesji pobierania próbek zgodnie z zasadami pobierania próbek i częstotliwością, określonymi w omawianym rozporządzeniu. Uwaga 6 Uwaga 6: Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli. Wartość c podlega przeglądowi w celu uwzględnienia postępu w ograniczaniu występowania salmonelli. Państwa Członkowskie lub regiony o niskim poziomie występowania salmonelli mogą stosować niższe poziomy c również przed przeglądem. KRYTERIA HIGIENY PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

77 77 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Badanie obecności Salmonelli: w ciągu każdej sesji losowe pobieranie próbek z co najmniej 15 tusz po schłodzeniu Z każdej tuszy pobrać ok. 10 g skóry z szyi Stworzenie 5 próbek, z których każda zawiera próbki z trzech tusz Etap, na którym stosuje się kryterium: tusze po schłodzeniu ZASADY POBIERANIA PRÓBEK Z TUSZ DROBIOWYCH POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

78 78 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Próbki uznaje się za niezgodne w przypadku, gdy przekroczą wartość c: –Wołowe, baranie, kozie, końskie: > 2 –Wieprzowe: > 5 –Drobiowe (brojlery, indyki): > 7 KRYTERIA HIGIENY PROCESU POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

79 79 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego PRÓBKA CZĘŚĆ BADANIE CZĘŚĆ BADANIE CZĘŚĆ WŁAŚCICIEL CZĘŚĆ WŁAŚCICIEL CZĘŚĆ Wł. Sąd. CZĘŚĆ Wł. Sąd. CZĘŚĆ II INSTANCJA CZĘŚĆ II INSTANCJA n=5 c=2 m=1000 M=10000 ZGODNA NIEZGODNA 3080 127 803 480 620 220 127 12000 3800 100 700 2358 939 5750 732 1115 259 1492 1200 1806 NIEZGODNA ZGODNA BADANA PRÓBKA 1

80 80 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Rodzaj żywności Mikroorganizmy, ich toksyny, matabolity Plan pobierania próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 3 Etap stosowania kryterium ncm / M Mięso mielone i wyroby z mięsa przeznaczonego do spożywania na surowo Salmonella50Nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzone do obrotu podczas okresu przydatności do spożycia Mięso mielone i wyroby z mięsa drobiowego przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Salmonella50Od 1.1.06 nieobecne w 10 g Od 1.1.10 nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Mięso mielone i wyroby z mięsa z gatunków innych niż drób przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Salmonella50Nieobecne w 10 g EN/ISO 6579 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

81 81 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj żywności Mikroorganiz my, ich toksyny, matabolity Plan pobierani a próbek 1 Granice 2 Referencyjna metoda badania 3 Etap stosowania kryterium ncm / M Mięso odkostnione mechanicznie (CSM) 9 Salmonella50Nieobecne w 10 g EN/ISO 6579 Produkty wprowadzane do obrotu podczas okresu przydatności do spożycia Produkty mięsne przeznaczone do spożycia na surowo, z wyjątkiem produktów, w przypadku których proces produkcji lub ich skład eliminuje zagrożenie salmonellą Salmonella50Nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 Produkty z mięsa drobiowego, przeznaczone do spożycia po obróbce termicznej Salmonella50Od 1.1.06 nieobecne w 10 g Od 1.1.10 nieobecne w 25 g EN/ISO 6579 KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

82 82 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia, w przenośnej lodówce Próbki muszą być przechowywane w temperaturze 2°C ± 2°C Próbki musza zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania POBIERANIE PRÓBEK - TUSZE

83 83 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego STERYLNE WORECZKI WORECZKI PLASTIKOWE PLOMBY POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

84 84 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego musi być reprezentatywna dla jednolitej jednostki, z której została pobrana (partii produkcji) jeżeli partia ma słabą konsystencję, można pobrać całą próbkę z tej samej postaci i odwrotnie, pobiera się ilości częściowe z różnych postaci wybranych losowo w przypadku produktów o małych rozmiarach (100-150 gr.), każda sztuka może stanowić jedną badaną próbkę Próbka: POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

85 85 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego nóż z ostrzem, sonda do serów, ostrze do cięcia, szufelki, pinceta i szczypce ze stali nierdzewnej sterylne woreczki do badań mikrobiologicznych sprzęt do hartowania płomieniem gazu PRZYRZĄDY ŚRODKI OSTROŻNOŚCI przed każdą czynnością wycinania umyć i wysterylizować narzędzia POBIERANIE PRÓBEK– MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

86 86 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Próbki przewozić w temperaturze chłodzenia za pomocą przenośnej lodówki Próbki muszą być przechowywane w temperaturze od 1°C do 4°C Próbki muszą zostać zbadane w ciągu 24 godzin od ich pobrania POBIERANIE PRÓBEK – POWIERZCHNIE Przenośna lodówka z wkładkami chłodzącymi

87 87 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Protokół z pobierania próbek musi zawsze zawierać: wyraźne odniesienie do pobranej matrycy oraz do obróbki termicznej, której została ona poddana, umożliwiające dokonanie jej klasyfikacji wykaz wymaganych badań mikrobiologicznych w przypadku serów ze skórką określenie czy jest ona jadalna POBIERANIE PRÓBEK – MLEKO I PRODUKTY MLECZARSKIE

88 88 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego reprezentacyjne dla partii: wiele postaci tej samej partii wszystkie rodzaje produktów na przemian produkty o podwyższonym ryzyku: sery pleśniowe, świeże, z mleka surowego wycięcia w postaci występującej w większej ilości (zostają zwinięte) reprezentacyjne dla partii występującej prawie zawsze w tej samej postaci reprezentacyjne dla partii: wiele postaci tej samej partii produkty o podwyższonym ryzyku: sery pleśniowe, świeże, z mleka surowego POBIERANIE PRÓBEK – PRODUKTY MLECZARSKIE

89 89 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Listeria monocytogenes żywność gotowa do spożycia sprzyjająca wzrostowi 100 jtk/g n = 5 c = 0 Podczas okresu przydatności do spożycia Listeria monocytogenes żywność gotowa do spożycia sprzyjająca wzrostowi nieobecna w 25 g n = 5 c = 0 Przed wprowadzeniem do obrotu Listeria monocytogenes żywność gotowa do spożycia nie sprzyjająca wzrostowi 100 jtk/g Podczas okresu przydatności do spożycia POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

90 90 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Salmonella mleko w proszkunieobecne w 25 g n = 5 c = 0 Salmonellawszystkie produkty mleczarskie nieobecne w 25 g n = 5 c = 0 Salmonella sery wyprodukowane z mleka pasteryzowanego NIE WYSTĘPUJE Enterotoksyny gronkowcowe Rozp. 2073/05 różne rodzaje produktów mleczarskich niewykrywalne w 25 g Podczas okresu przydatności do spożycia POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

91 91 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Enterobatteriacee Mleko pasteryzowane i inne płynne produkty mleczarskie m < 1 jtk/ml M = 5 jtk/ml n=5 C=2 Enterobatteriacee Mleko w proszku i serwatka w proszku 10 jtk/g n=5 C=0 EnterobatteriaceeLody i desery mleczne m = 10 jtk/g M = 100 jtk/g n=5 C=2 E. Coli Sery wyprodukowane z mleka poddanego obróbce termicznej m =10 2 jtk/g M =10 3 jtk/g n=5 c=2 E. Coli Masło i śmietana wyprodukowane z mleka surowego lub z mleka poddanego obróbce termicznej w temperaturze niższej niż pasteryzacja m =10 jtk/g M =100 jtk/g n=5 c=2 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

92 92 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Gronkowce koagulazo- dodatnie Sery wyprodukowane z mleka surowego m = 10 4 jtk/g M =10 5 jtk/g n=5 c=2 Staphilococcus aureus Sery z mleka poddanego obróbce termicznej i z mleka pasteryzowanego m = 10 2 jtk/g M =10 3 jtk/g n=5 c=2 Staphilococcus aureus Sery świeże z mleka lub serwatki poddanych pasteryzacji lub obróbce cieplnej w wyższej temperaturze oraz z mleka w proszku m = 10 jtk/g M =100 jtk/g n=5 c=2 POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

93 93 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego W przypadku, gdy badania mające na celu sprawdzenie przestrzegania kryteriów bezpieczeństwa żywności są niezadowalające OCENA WYNIKÓW nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt decyzja taka zapadnie w ramach procedur HACCP zostanie zatwierdzone przez właściwy organ wycofanie lub odbiór zgodnie z Rozp. 178/2002 dalsze przetworzenie, które spowoduje wyeliminowanie zagrożenia (jeżeli produkty nie zostały wprowadzone do sprzedaży detalicznej) wykorzystanie do celów innych niż zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem … o ile… POBIERANIE PRÓBEK - ROZPORZĄDZENIE 2073/05

94 94 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH Wszystkie realizowane działania (nadzór, inspekcje, audyt, pobieranie próbek, itd…) muszą zostać udokumentowane Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadzający inspekcję zobowiązany jest do udokumentowania jej w postaci raportu, którego kopia przekazana zostaje również właścicielowi zakładu poddanego kontroli Zawiera on ewentualne zalecenia, które muszą być szczegółowe uwzględniać termin (dzień/miesiąc/rok), do którego należy się do nich dostosować być zgłoszone w formie pisemnej

95 95 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego urzędowe kontrole muszą zostać udokumentowane LISTY KONTROLNE ZAPISY DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

96 96 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego przyczyniają się do ujednolicenia działań poszczególnych podmiotów zapewniają przejrzystość oceny rozbudzają w podmiotach poczucie odpowiedzialności stanowią punkt odniesienia dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, jednostek kontrolujących, jednostek podlegających kontroli oraz konsumentów KORZYŚCI STOSOWANIA LIST KONTROLNYCH DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

97 97 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego jeżeli jest niewłaściwie opracowana, może zawierać niepotrzebne pozycje, a pomijać istotne czynniki jeżeli jest niewłaściwie opracowana lub wykorzystywana, może ograniczać działania realizowane z inicjatywy podmiotu oraz wpływać ujemnie na ocenę krytyczną istotne jest, aby nie przekształcić listy kontrolnej w mechaniczne wypełnianie pól, bez uwzględnienia oceny krytycznej MOŻLIWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z LISTĄ KONTROLNĄ DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

98 98 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zawierają co najmniej pozycje wynikające z podstawowych wymogów prawnych wsparte są podręcznikiem poprawnego stosowania przeznaczonym dla podmiotu zawierają pola przeznaczone na umieszczenie pisemnych komentarzy PODSTAWOWE WYMOGI LIST KONTROLNYCH DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

99 99 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego ZAZNACZA SIĘ NIEZGODNOŚĆ UWAGA ZOSTAJE UDOKUMENTOWANA PRZYJĘTE DZIAŁANIE NAPRAWCZE ZOSTAJE UDOKUMENTOWANE ZAZNACZA SIĘ NIEZGODNOŚĆ UWAGA ZOSTAJE UDOKUMENTOWANA PRZYJĘTE DZIAŁANIE NAPRAWCZE ZOSTAJE UDOKUMENTOWANE Przechowywanie w zakładzie zaleceń i protokołów z poprzednich inspekcji przeprowadzonych przez personel Unii Europejskiej, Ministerstwa oraz wojewódzkie i powiatowe organy władzy Każda pisemna uwaga, zalecenie oraz zgłoszona niezgodność musi doprowadzić do rozwiązania problemu DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

100 100 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH W PRZEMYSŁOWYM ZAKŁADZIE PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO

101 101 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego REJESTR ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO RAPORT Z INSPEKCJI PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBEK WYNIK BADANIA PRÓBEK ZALECENIA UDOKUMENTOWANE PRZEPROWADZONYCH PRAC SANKCJE DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO ZAWIESZENIA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH OSTRZEŻEŃ STRUKTURALNEJ HIGIENICZNO- SANITARNEJ AUTOKONTROLI IDENTYFIKOWALNOŚCI DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

102 102 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego INSPEKCJE DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH ZBIORCZY WYKAZ INSPEKCJI Rozp. 54/97 ROK 2003 PRZEPROWADZONE INSPEKCJE I NADZÓR MIESIĄC STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŻDZ. LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM PRÓBEK od 2002 do dn. dzisiejszego Przewidywane wartości Na podstawie planów regionalnych z 28.04.99, prot. 5613/27 uznaje się jako parametr odniesienia

103 103 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH ZBIORCZY WYKAZ Z POBIERANIA PRÓBEK Rozp. 54/97 ROK 2003 ILOŚĆ POBRANYCH PRÓBEK MIESIĄC STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŻDZ. LISTOPAD GRUDZIEŃ RAZEM PRÓBEK od 2002 do dn. dzisiejszego Przewidywane wartości

104 104 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

105 105 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego POBIERANIE PRÓBEK INSPEKCJE DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

106 106 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego HANDEL WEWN Ą TRZWSPÓLNOTOWY (UVAC) DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH PRODUKTRODZAJZAKŁAD POCHODZENIAZAKŁAD IMPORTUJĄCYILOŚĆ W KG

107 107 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego HANDEL WEWN Ą TRZWSPÓLNOTOWY (UVAC) DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH

108 108 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego OCENA DANYCH REJESTR ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO DANE ROCZNA KARTA DZIAŁA Ń DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur (czyszczenie, dezynfekcja, itd..) Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych Zakłady przemysłowe Wycinanie i pakowanie Zakłady przetwórstwa mleczarskiego Zakłady mleczarskie DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA PRODUKCJA MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRODUKTÓW MLECZARSKICH – Rok 2000

109 109 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych ANALIZA DZIAŁAŃ WETERYNARYJNYCH W PRZEMYSŁOWYCH ZAKŁADACH PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PRODUKTÓW MLECZARSKICH: 1999-2004

110 110 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, itd. Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych

111 111 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego OCENA DANYCH ANALIZA WYNIKÓW PLANOWANIE DZIAŁA Ń DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH Kontrola warunków strukturalnych, funkcjonalnych i zarządzania Kontrola planu autokontroli, programu szkolenia personelu i poszczególnych procedur Kontrola podstawowych warunków Pobieranie próbek na cele badań środowiska Pobieranie próbek na cele badań mikrobiologicznych i chemicznych surowców, półproduktów, produktów gotowych Sankcje Zawiadomienie władz sądowych Wniosek o zarządzenie/ nakaz Zawieszenie zezwoleń sanitarnych

112 112 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH UBOJNIE PRZEMYSŁOWE DOKUMENTACJA I PRZECHOWYWANIE DANYCH UBOJNIE PRZEMYSŁOWE

113 113 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Korzystanie na wyłączność Zamykane na klucz Należycie wyposażone Gromadzenie, zapisywanie i przechowywanie danych Inspekcje – pobieranie próbek Badanie na włośnie BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI Ocenić rozmiary zakładu

114 114 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Rodzaj produkcji Zaświadczenie odnośnie zdatności do picia wykorzystywanej wody Wydajność pracy Dokumentacja dotycząca charakterystycznych cech zakładu Zwalczenie szkodników Upoważnienie do uwalniania ścieków Umowy usuwania produktów ubocznych Decyzja o zatwierdzeniu Załączniki uzupełniające do procedury zatwierdzenia (planimetria, sprawozdanie techniczne, itd.) Zakładowy podręcznik higieny (określenie obszarów, maszyny, sprzęt - sieć działań – procedury kontroli z podziałem na obszary) BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

115 115 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Akt powołania Urzędowego Lekarza Weterynarii Procedury operacyjne dotyczące czynności kontroli i nadzoru Zorganizowanie wspierających lekarzy weterynarii (ilość, zadania) Dokumentacja dotycząca służby weterynaryjnej BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

116 116 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Zapisywanie z podziałem na partie (z wyjątkiem patologii podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu) Ściśle indywidualne zapisy Rejestr uboju System zestawiania danych Jednolity BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

117 117 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Niezgodności Teczka Kolczyk identyfikujący, paszport, dokument towarzyszący Rejestr niezgodności podczas wizyty przed ubojem Klinika Działania naprawcze Ubój odroczony Ubój z konieczności Odesłanie Ubój sanitarny Zajęcie zapobiegawcze Przekształcenie termodestrukcja BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

118 118 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Wypełnienie rejestru uboju z konieczności Zarejestrowanie uboju z konieczności Zapasowe zaświadczenie w przypadku, gdy ubój przeprowadzony został poza ubojnią BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

119 119 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Wągrzyca Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Wypełnienie rejestru wągrzycy Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Protokół z uzdatnienia mięsa Kolczyk BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

120 120 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Bąblowica Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Wypełnienie rejestru bąblowicy Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Kolczyk BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

121 121 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Gruźlica Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Wypełnienie rejestru gruźlicy Zarejestrowanie patologii podlegających osobnemu zgłoszeniu Wzór zgłoszenia na kopii Wzoru 4 i na paszporcie Kolczyk BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

122 122 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Zarejestrowanie uboju pogłowia zakażonego (TBC - BRC - LEB) Zaświadczenie uboju na Wzorze 4, paszport i odpis z karty obory Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Wypełnienie specjalnego rejestru Kolczyk Zarejestrowanie uboju pogłowia pochodzącego z hodowli zakażonej TBC Zaświadczenie o uboju Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

123 123 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Odnotowanie w rejestrze uboju (w przypadku uboju specjalnego: plan odpadów – badania pomocnicze, w celu wyrażeniu opinii na temat zdatności mięsa do spożycia przez ludzi – szybki test) Archiwacja Wypełnienie rejestru próbek Zarejestrowanie badań laboratoryjnych Protokół z pobrania próbek na kopii Wzoru 4, paszport Kolczyk związany z tuszą do momentu wydania raportu z badań Raport z badania Protokół z zajęcia, zniszczenia BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

124 124 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Dokumentacja dotycząca materiału nie nadającego się do spożycia przez ludzi: Produkty uboczne kategorii 1- 2 - 3 - MSR Odnotowanie w rejestrze uboju (w przypadku, gdy chodzi o tusze, półtusze, partie mięsa, SRM) Wypełnienie świadectwa transportu SRM Ewentualne wypełnienie świadectwa transportu głów Archiwacja Kopia świadectw Kopia dokumentów transportowych, Rozp.1774/02 Zaświadczenie odnośnie przeprowadzenia utylizacji BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

125 125 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Dokumentacja dotycząca zajęcia Odnotowanie w rejestrze uboju Archiwacja Kopia protokołu z zajęcia Archiwacja innych dokumentów Archiwacja wzorów gromadzenia danych Archiwacja dokumentów towarzyszących Statystycznych Opłat sanitarnych BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

126 126 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Znak jakości zdrowotnej Procedura pisemna (odniesienie do planu autokontroli) Powielenie wszystkich wykorzystanych oznakowań oraz materiałów zawierających oznakowania Rejestr załadowania i wyładowania materiału oznakowanego Składowanie materiału oznakowanego (oznakowanie) BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

127 127 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Ogólnokrajowa baza danych Rejestru Archiwacja Aktualizacje rejestru Rejestr w formie papierowej Sprawdzanie i uaktualnianie nieprawidłowości Paszporty anulowane prewencyjnie BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

128 128 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Zainicjowany w grudniu 1999 Musi być uzupełniany poprzez przesłanie danych przez służby weterynaryjne Wysyłanie za pomocą technik informatycznych, ale dopuszcza się również wersję na papierze Wersję w formie papierowej dopuszcza się w 1-szym semestrze 2000, a następnie przedłuża się do 1-szego semestru 2002 (dla małych zakładów). Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

129 129 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego W przypadku pogłowia ubitego począwszy od 1-szego lipca 2002, w celu zapewnienia szybkiej aktualizacji rejestru, zgłoszenia dokonywać należy wyłącznie przez INTERNET, za pomocą bezpośredniego połączenia z Ogólnokrajową Bazą Danych System informatyczny zostaje zastąpiony Program aktualizacji danych Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

130 130 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego W celu dostępu do Ogólnokrajowej Bazy danych przez INTERNET, ubojnie dysponować muszą kartą elektroniczną i osobistym hasłem, które wydane zostają wyłącznie przez Instytut Zooprofilaktyki w Teramo Krajowy Rejestr Bydła (skomputeryzowany) BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

131 131 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego O przydzielenie karty elektronicznej mogą ubiegać się: właściciele zatwierdzonych zakładów; przedstawiciele organizacji zawodowych i ośrodków pomocy rolnej, którzy z upoważnienia ubojni zastępują je w czynnościach zgłaszania wszelkich istotnych zdarzeń w celu aktualizacji rejestru bydła BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

132 132 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Służba Weterynaryjna: po sprawdzeniu skomputeryzowanych danych dotyczących zwierząt, które poddane zostały ubojowi, przekazuje je Ministerstwu Zdrowia BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

133 133 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego anuluje paszporty poprzez umieszczenie na nich odpowiedniego stempla Anulowano Ubojnia Rossi nr xxxx EWG 20/02/2004 przechowuje paszporty przez co najmniej 3 lata w celu udostępnienia ich podczas inspekcji (sprawdza prawidłowe prowadzenie paszportów zwierząt) Służba Weterynaryjna : BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

134 134 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego sprawdza zniszczenie kolczyków zwierząt poddanych ubojowi dokonywane przez właściciela zakładu poprzez ich poprzeczne przecięcie 1° 2° Służba Weterynaryjna: BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

135 135 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli ubojni sprawdza przestrzeganie przepisów dotyczących identyfikacji bydła, korzystając z określonych list kontrolnych Służba Weterynaryjna: BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

136 136 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli zakładów uboju: rodzaj nieprawidłowości Służba Weterynaryjna: BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI BRAK LUB NIEWŁAŚCIWY REJESTR ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI NIEZNISZCZONE KOLCZYKI NIESPEŁNIENIE WARUNKU PRZECHOWYWANIA PASZPORTÓW UBITEGO POGŁOWIA OPIS Kod nieprawidłowości

137 137 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zgłasza nieprawidłowości wykryte podczas kontroli zakładów uboju: sankcje Służba Weterynaryjna: BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI SANKCJE ADMINISTRACYJNE/ PIENIĘŻNE UBÓJ POGŁOWIA CZĘŚCIOWE ZAJĘCIE CAŁKOWITE ZAJĘCIE SANKCJE ADMINISTRACYJNE I UBÓJ OPISKod Marka

138 138 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zgłasza wszelkie pozytywne wyniki w zakresie odpadów substancji zakazanych Służba Weterynaryjna: zgłasza wyniki pozytywne w zakresie BSE BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

139 139 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego zapisuje i aktualizuje zmiany danych rejestru zakładów uboju Zmiany w zakładzie Służba Weterynaryjna: BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

140 140 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego kontrola dokumentów zwierząt kontrola właściwej identyfikacji zwierząt kontrola właściwego prowadzenia paszportów i danych, które on zawiera sprawdzanie czy zwierzęta odpowiadają przypisanym im dokumentom kontrola przekazywania danych do Ogólnokrajowej Bazy Danych Kontrole mające na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów w zakresie identyfikacji i rejestru Kontrola Kontrola właściwego stosowania procedur identyfikacji pogłowia przeznaczonego na ubój (kolczyki, paszport, dokumenty zwierzęcia), zapisywania danych, procedury niszczenia kolczyków, archiwacji dokumentacji Procedury muszą być monitorowane i udokumentowane przez sam zakład uboju BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

141 141 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Dokumentacja dotycząca kontroli weterynaryjnej Protokóły z inspekcji EWG, Ministerstwa, Organów Wojewódzkich Archiwacja Protokóły nadzoru weterynaryjnego Zalecenia Nakazy Sankcje Odnotowanie w rejestrze czynności BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

142 142 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego Produkty uboczne Kategoria 1-2–3 Rozp.1774/02 Dokumentacja Zintegrowany wzór 4 Ubój 9/33 Rejestr uboju Zgłoszenie wągrzycy, bąblowicy, gruźlicy Badania laboratoryjne Wzory Mięso opatrzone certyfikatem Oznakowanie Szybki Test Zajęcie 432/98 Nadzór, kontrole, procedury Charakterystyczne cechy zakładu Ubój specjalny Ubój domowy Rejestr nowotworów REJESTR UBOJU WZÓR 4 SRM Rejestr niezgodności Ogólnokrajowa baza danych Rejestru BIURO LEKARZA WETERYNARII W UBOJNI

143 143 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego luca.nicolandi@fastwebnet.ituca.nicolandi@fastwebnet.it E-mail PYTANIA ?


Pobierz ppt "1 Projekt Bliźniaczy Wzmacnianie Administracji Weterynaryjnej - Seminarium wprowadzające dla Inspektorów Weterynarii na temat Pakietu Higienicznego SEMINARIUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google