Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY."— Zapis prezentacji:

1 MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

2 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest na wniosek państw członkowskich UE, gdy cena tusz wieprzowych na rynku Wspólnoty, ustalona na podstawie cen notowanych w państwach członkowskich, spadnie poniżej 103% ceny bazowej i istnieje prawdopodobieństwo, że utrzyma się na tym poziomie Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest na wniosek państw członkowskich UE, gdy cena tusz wieprzowych na rynku Wspólnoty, ustalona na podstawie cen notowanych w państwach członkowskich, spadnie poniżej 103% ceny bazowej i istnieje prawdopodobieństwo, że utrzyma się na tym poziomie (Cena bazowa wynosi obecnie 1509,39 /t) (Cena bazowa wynosi obecnie 1509,39 /t)

3 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Komisja Europejska określa m. in. listę produktów oraz minimalną ilość produktów objętych mechanizmem, okres ich przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia Komisja Europejska określa m. in. listę produktów oraz minimalną ilość produktów objętych mechanizmem, okres ich przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu

4 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Złożenie oferty/ wniosku + zabezpieczenie Zawarcie umów Ustalenie dopłaty Przedsiębiorcy Komisja Europejska Agencja Rynku Rolnego

5 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Wprowadzanie do chłodni Przemieszczanie Przechowywanie Zakończenie wprowadzania Inf. o wprowadzeniu do chłodni Inf. o całkowitym wprowadzeniu Inf. o przemieszczaniu Wycofanie z mechanizmu Inf. o wycofaniu z mechanizmu

6 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Pierwszym dniem przechowywania jest dzień następujący po dniu, w którym zakończono wprowadzanie do chłodni całkowitej ilości wieprzowiny objętej umową Pierwszym dniem przechowywania jest dzień następujący po dniu, w którym zakończono wprowadzanie do chłodni całkowitej ilości wieprzowiny objętej umową Przechowywanie wieprzowiny kończy się w terminie określonym w umowie, wycofanie jej z mechanizmu dopłat może nastąpić następnego dnia po ostatnim dniu przechowywania Przechowywanie wieprzowiny kończy się w terminie określonym w umowie, wycofanie jej z mechanizmu dopłat może nastąpić następnego dnia po ostatnim dniu przechowywania

7 Partia wprowadzona do chłodni powinna: - pochodzić z jednej ubojni/ zakładu rozbioru - zostać wprowadzona w ciągu jednego dnia - obejmować ilość nie mniejszą niż 5 ton - być oznaczona kolejnym numerem porządkowym w ramach umowy - temperatura wprowadzanej wieprzowiny nie może być wyższa niż +7ºC i nie niższa niż 0ºC Kontrola wprowadzenia

8 Zakres kontroli całkowitego wprowadzenia: stwierdzenie, że wprowadzone partie wieprzowiny znajdują się w chłodni stwierdzenie, że wprowadzone partie wieprzowiny znajdują się w chłodni kontrola dokumentacji znajdującej się w chłodni kontrola dokumentacji znajdującej się w chłodni sprawdzenie właściwego oznakowania opakowań i palet sprawdzenie właściwego oznakowania opakowań i palet Kontrola całkowitego wprowadzenia

9 Kontrola wyrywkowa obejmuje sprawdzenie fizycznej obecności wieprzowiny w chłodni oraz prowadzonej przez chłodnię dokumentacji Kontrola wyrywkowa obejmuje sprawdzenie fizycznej obecności wieprzowiny w chłodni oraz prowadzonej przez chłodnię dokumentacji Kontrola fizyczna dotyczyć powinna co najmniej 5% ilości wieprzowiny wprowadzonej w ramach umowy Kontrola fizyczna dotyczyć powinna co najmniej 5% ilości wieprzowiny wprowadzonej w ramach umowy W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrola musi zostać rozszerzona na całą umowną ilość W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrola musi zostać rozszerzona na całą umowną ilość Kontrola wyrywkowa

10 Wycofanie z mechanizmu może nastąpić: następnego dnia po upływie umownego okresu przechowywania następnego dnia po upływie umownego okresu przechowywania po upływie dwumiesięcznego okresu przechowywanie z przeznaczeniem na wywóz po upływie dwumiesięcznego okresu przechowywanie z przeznaczeniem na wywóz Kontrola wycofania z mechanizmu

11 Wycofanie z mechanizmu następuje wprowadzonymi do chłodni partiami Wycofanie z mechanizmu następuje wprowadzonymi do chłodni partiami Dla każdej wycofanej partii chłodnia wystawia: Dla każdej wycofanej partii chłodnia wystawia: - dokument wydania mięsa z chłodni (WZ) lub - dokument przesunięcia międzymagazynowego (MM) Kontrola wycofania z mechanizmu

12 Ostatnim dniem przechowywania dla każdej partii wycofanej z mechanizmu jest dzień poprzedzający dzień wydania z chłodni lub dzień poprzedzający dzień akceptacji zgłoszenia wywozowego Ostatnim dniem przechowywania dla każdej partii wycofanej z mechanizmu jest dzień poprzedzający dzień wydania z chłodni lub dzień poprzedzający dzień akceptacji zgłoszenia wywozowego Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny

13 Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy co najmniej 90% umownej ilości wieprzowiny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy co najmniej 90% umownej ilości wieprzowiny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową (w tym przypadku wysokość kwoty dopłaty zostaje wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej wieprzowiny) (w tym przypadku wysokość kwoty dopłaty zostaje wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej wieprzowiny)

14 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Jeżeli ilość wieprzowiny faktycznie przechowywanej w umownym okresie: Jeżeli ilość wieprzowiny faktycznie przechowywanej w umownym okresie: jest mniejsza niż 90%, lecz nie mniejsza niż 80% ilości objętej umową – kwota dopłaty do ilości faktycznie przechowywanej zostanie zmniejszona o 50%, a kwota zabezpieczenia ulegnie proporcjonalnemu przejęciu w kwocie równej różnicy miedzy ilością wieprzowiny objętej umową, a ilością faktycznie przechowywaną jest mniejsza niż 90%, lecz nie mniejsza niż 80% ilości objętej umową – kwota dopłaty do ilości faktycznie przechowywanej zostanie zmniejszona o 50%, a kwota zabezpieczenia ulegnie proporcjonalnemu przejęciu w kwocie równej różnicy miedzy ilością wieprzowiny objętej umową, a ilością faktycznie przechowywaną jest mniejsza niż 80% - dopłata nie zostanie wypłacona, a zabezpieczenie w całości ulegnie przepadkowi jest mniejsza niż 80% - dopłata nie zostanie wypłacona, a zabezpieczenie w całości ulegnie przepadkowi

15 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny Przekroczenie 28 dniowego terminu wprowadzenia wieprzowiny do chłodni o więcej niż 10 dni – dopłata nie zostanie wypłacona i cała kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi Przekroczenie 28 dniowego terminu wprowadzenia wieprzowiny do chłodni o więcej niż 10 dni – dopłata nie zostanie wypłacona i cała kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi Wycofanie wieprzowiny przed zakończeniem umownego okresu przechowywania – każdy dzień nie przestrzegania umownego okresu przechowywania pociąga za sobą 10% przepadek dopłaty Wycofanie wieprzowiny przed zakończeniem umownego okresu przechowywania – każdy dzień nie przestrzegania umownego okresu przechowywania pociąga za sobą 10% przepadek dopłaty

16 Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe możliwość połączenia: dopłat do prywatnego przechowywania z refundacjami wywozowymi możliwość połączenia: dopłat do prywatnego przechowywania z refundacjami wywozowymi Przedsiębiorcy do wywiezionych poza obszar celny UE produktów w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (po 2 miesięcznym lub po zakończeniu okresu przechowywania), mogą ubiegać się o refundacje wywozowe Przedsiębiorcy do wywiezionych poza obszar celny UE produktów w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (po 2 miesięcznym lub po zakończeniu okresu przechowywania), mogą ubiegać się o refundacje wywozowe

17 Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe W celu uzyskania refundacji wywozowych przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz oraz spełnić wymagania wynikające z regulacji handlu zagranicznego W celu uzyskania refundacji wywozowych przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz oraz spełnić wymagania wynikające z regulacji handlu zagranicznego


Pobierz ppt "MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google