Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zmiany dotyczące raportów z IRZ. 2 Nowe rozporządzenia: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zmiany dotyczące raportów z IRZ. 2 Nowe rozporządzenia: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 1 Zmiany dotyczące raportów z IRZ

2 2 Nowe rozporządzenia: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1505/2006 w odniesieniu do rocznych sprawozdań składanych przez państwa członkowskie, dotyczących wyników kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1034/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1082/2003 w odniesieniu do kontroli dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła.

3 3 BYDŁO – 3% Rozporządzenie Komisji nr 1034/2010

4 4 Część pierwsza raportu: Ogólne informacje na temat siedzib stad i zwierząt. Łączna liczba siedziba stad zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego (1) Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w okresie sprawozdawczym Łączna liczba zwierząt według stanu rejestracji na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego (1) Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w okresie sprawozdawczym

5 5 Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w okresie sprawozdawczym - liczba siedzib stad bydła, które zostały poddane inspekcji przez osobę przeprowadzającą kontrole: ile siedzib stad skontrolowano?

6 6 Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w okresie sprawozdawczym - liczba sztuk bydła, które zostały poddane kontroli, tj. rzeczywista liczba zwierząt przebywających w siedzibach stad podczas kontroli. ile zwierząt skontrolowano?

7 7 Część druga raportu: Niezgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1760/2000. Siedziby stad, w których stwierdzono niezgodność

8 8 Siedziby stad, w których stwierdzono niezgodność - liczba siedzib stad, w których podczas kontroli stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.

9 9 Część trzecia raportu: Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98. Zwierzęta objęte sankcjami Siedziby stad objęte sankcjami 1. Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt 2. Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z danej siedziby stada 3. Zabicie Ogółem

10 10 1. Ograniczenia przewozu pojedynczych zwierząt: pojedynczychZwierzęta objęte sankcjami – liczba pojedynczych sztuk bydła, w stosunku do których zostały wdrożone restrykcje dotyczące przemieszczeń, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 494/98; Siedziby stad objęte sankcjami - liczba siedzib stad, w których pojedyncze sztuki bydła, zostały objęte restrykcjami dotyczącymi przemieszczeń, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez PLW, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 494/98.

11 11 2. Ograniczenia przewozu wszystkich zwierząt z danego gospodarstwa: Zwierzęta objęte sankcjami – liczba sztuk bydła, w stosunku do których zostały wdrożone restrykcje dotyczące przemieszczeń, w przypadku gdy wszystkie sztuki bydła w siedzibie stada zostały objęte sankcjami, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez PLW, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 494/98; Siedziby stad objęte sankcjami - liczba siedzib stad, w których wszystkie sztuki bydła zostały objęte restrykcjami dotyczącymi przemieszczeń, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez PLW, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 494/98.

12 12 3. Zniszczenie zwierząt: Zwierzęta objęte sankcjami – liczba zwierząt, które zostały zabite i skierowane do utylizacji, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez PLW, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 494/98; Siedziby stad objęte sankcjami - liczba siedzib stad, z których przynajmniej jedno zwierzę zostało zabite i skierowane do utylizacji, na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez PLW, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 494/98.

13 13 OWCE I KOZY Rozporządzenie Komisji nr 1033/2010

14 14 Część pierwsza raportu: Ogólne informacje o siedzibach stad, zwierzętach i kontrolach. Łączna liczba siedzib stad zarejestrowanych na terytorium Polski na początku roku okresu sprawozdawczego ( 1 ) Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w roku okresu sprawozdawczego Łączna liczba zwierząt zarejestrowanych na terytorium Polski na początku roku okresu sprawozdawczego ( 1 ) Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w siedzibach stad w okresie sprawozdawczym

15 15 Łączna liczba objętych kontrolą siedzib stad w roku okresu sprawozdawczego - liczba siedzib stad owiec i kóz, które zostały poddane inspekcji przez osobę przeprowadzającą kontrole: ile siedzib stad skontrolowano?

16 16 Łączna liczba objętych kontrolą zwierząt w siedzibach stad w okresie sprawozdawczym - liczba sztuk owiec i kóz w skontrolowanych siedzibach stad, tj. rzeczywista liczba zwierząt przebywających w siedzibach stad podczas kontroli: ile zwierząt skontrolowano?

17 17 Część druga raportu: Stwierdzone niezgodności. Liczba siedzib stad, w których stwierdzono niezgodność

18 18 Liczba siedzib stad, w których stwierdzono niezgodność - liczba siedzib stad, w których podczas kontroli stwierdzono jakiekolwiek nieprawidłowości.

19 19 Część trzecia raportu: Nałożone kary Liczba siedzib stad, na które nałożono kary

20 20 Liczba siedzib stad, na które nałożono kary - liczba siedzib stad, w których w stosunku do pojedynczych sztuk owiec i kóz zostało wdrożone postępowanie zgodnie art. 31 ust. 10 lub art. 33 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z późn. zm.).

21 21 Dziękuję za uwagę. marta.wojciechowska@wetgiw.gov.pl


Pobierz ppt "1 Zmiany dotyczące raportów z IRZ. 2 Nowe rozporządzenia: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1033/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google