Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja GLW nr GWIz. 430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja GLW nr GWIz. 430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja GLW nr GWIz. 430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r
Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sporządzania sprawozdania z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności dla powiatowych lekarzy weterynarii . Poświętne, czerwiec – lipiec 2009

2 Sprawozdanie Sporządzane przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii właściwych w stosunku do miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika

3 Sporządzanie sprawozdania
na podstawie raportów z kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, owiec, kóz i świń w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności według tabeli – załącznik 1

4 Przedmiotowe sprawozdania sporządzane są w formacie Excel:
w systemie kwartalnym, nienarastająco, w systemie rocznym.

5 Jak, do kogo i do kiedy przesyłać sprawozdanie?
Drogą elektroniczną i w wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego inspektoratu weterynarii Do 15 kwietnia Do 15 lipca Do 15 października Do 15 stycznia Do 15 lutego (roczny)

6 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ………………………………..
 jednostka administracyjna OKRES SPRAWOZDAWCZY 1 LICZBA GOSPODARSTW WYTYPOWANYCH DO KONTROLI 2 LICZBA SKONTOLOWANYCH GOSPODARSTW 3 LICZBA SKONTROLOWANYCH SIEDZIB STAD 4 LICZBA SKONTROLOWANYCH ZWIERZĄT 4.1. BYDŁO 4.2. OWCE 4.3. KOZY 4.4. ŚWINIE 4.5. RAZEM

7 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓŁEM *
5 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI OGÓŁEM * 5.1 LICZBA GOSPODARSTW, W KTÓRYCH STWIERDZONO MIĘDZY INNYMI DROBNE NIEZGODNOŚCI ** 5.2 LICZBA GOSPODARSTW BYDŁA, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 5.3 LICZBA GOSPODARSTW OWIEC I KÓZ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI 5.4 LICZBA GOSPODARSTW ŚWIŃ, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI * Rubryka 5 nie jest sumą rubryk: 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 **Gospodarstwa, w których stwierdzono drobne niezgodności będą podlegały kontroli również w kolejnym roku

8 Instrukcja GLW nr GWIz. 430/CC-17-2/09 z dnia 18 maja 2009 r
Instrukcja GLW nr GWIz.430/CC-17-2/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalania czynników analizy ryzyka oraz liczby gospodarstw, które należy objąć kontrolami, jak również postępowania wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec i kóz

9 Sprawozdania z kontroli
Na szczeblu wojewódzkim: Kwartalne - na podstawie sprawozdań przesłanych z PIW, które przesyła do GIW w terminach do dnia: 30 kwietnia, 30 lipca, 31 października oraz 31 stycznia każdego roku. Roczne sprawozdanie z kontroli na terenie województwa (do końca lutego danego roku za rok ubiegły) Na szczeblu centralnym: Zbiorcze sprawozdania kwartalne z kontroli gospodarstw dla całego kraju (na podstawie kwartalnych sprawozdań z WIW) Zbiorcze sprawozdanie roczne z kontroli gospodarstw dla całego kraju (na podstawie zbiorczych sprawozdań kwartalnych dla całego kraju oraz rocznych sprawozdań opracowanych przez WIW) Roczne z kontroli gospodarstw GIW przesyła do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

11


Pobierz ppt "Instrukcja GLW nr GWIz. 430/CC-27/09 z dnia 18 maja 2009 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google