Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PANEL I. Strategiczne kierunki kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PANEL I. Strategiczne kierunki kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PANEL I. Strategiczne kierunki kształcenia Lider: Tomasz Kulisiewicz Moderator: dr Stanisław Łobejko Sekretarz: Dominka Brodowicz I Posiedzenie Rady Programowej 28.04.2011

2 Cel: Określenie strategicznych kierunków kształcenia w szkołach wyższych Warszawy i Mazowsza w perspektywie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy do roku 2030. Przyjęte założenie: W perspektywie 2030 roku ważniejsza jest identyfikacja warunków dla powstania nowych kierunków niż ich nazwanie/wskazanie.

3 Dyskutowane zagadnienia: Warszawa i Mazowsze a migracje ludzi młodych (wewnętrzna i zewnętrzna)- procesy starzenia się społeczeństwa Rozwój Warszawy i Mazowsza (zrównoważony czy dychotomiczny) Warszawa i Mazowsze jako metropolia i ośrodek polityczno administracyjny Polski. Warszawa i Mazowsze europejskim ośrodkiem nauki i techniki (region innowacyjny) Kształcenie specjalistów z obszarów BIO-NANO-INFO oraz ENERGIA-ZDROWIE-ŚRODOWISKO warunkiem koniecznym dla rozwoju GOW.

4 Główne parametry opisu modeli dla przyjętego punktu odniesienia GOW 2030 w Warszawie i na Mazowszu: demografia spójność wewnątrzregionalna zarządzanie zasobami intelektualnymi system kształcenia na uczelniach potencjał kadry akademickiej globalny kontekst gospodarczy jakość życia i zdrowie

5 Trzy modele

6 Formułowanie tez do badania Delphi w odniesieniu do czterech dziedzin Demografia Migracje; Starzejące się społeczeństwo; Technologia Nowe zawody związane z branżą IT; Produktywność; Polityki społeczno-gospodarcza Większa/ mniejsza autonomia uczelni; Deregulacja/ regulacja zawodów; Rozwój regionalny Wstrzymanie funduszy regionalnych; Rozwój Warszawy kosztem mniejszych ośrodków na Mazowszu;

7 Tezy do badania Delphi Teza 1. Powiększająca się liczba osób starszych w populacji na Mazowszu wymusi rozwój kierunków kształcenia związanych z usługami dla tej grupy, związanych z opieką społeczną, e - usługami, psychologią, etc. Teza 2. Rozwój wysokich technologii w Warszawie i na Mazowszu doprowadzi do powstania nowych specyficznych kierunków kształcenia w szkołach wyższych

8 01 www.akademickiemazowsze2030.plWarszawa, 11.11.2009 www.akademickiemazowsze2030.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Realizowany w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 www.akademickiemazowsze2030.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PANEL I. Strategiczne kierunki kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google