Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISSA European Network Technical Seminar on Efficient e-services in social security Warsaw, 25 May 2012 r. Włodzimierz Marciński The Plenipotentiary of.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISSA European Network Technical Seminar on Efficient e-services in social security Warsaw, 25 May 2012 r. Włodzimierz Marciński The Plenipotentiary of."— Zapis prezentacji:

1 ISSA European Network Technical Seminar on Efficient e-services in social security Warsaw, 25 May 2012 r. Włodzimierz Marciński The Plenipotentiary of the Minister The Ministry of Administration and Digitization, Poland A coordinated approach to e-competences

2 2 2 Społeczeństwo Informacyjne Społeczeństwo informacyjne – terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych. informacja Źródło: Wikipedia Społeczeństwo informacyjne określane jest jako społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową. Zródło: Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

3 A coordinated approach to e-competences3 Ewolucje: sprzęt, zastosowania administracyjne 1970 1980 1990 2000 2010 Elektroniczne maszyny liczące, Duże centra obliczeniowe Minikomputery Duże centra obliczeniowe Minikomputery Sieci lokalne Komputery Personalne Internet (w Polsce 1990) Sieci globalne oparte sprzęcie PC Technologie łączności satelitarnej Mobilność Systemy geolokalizacyjne Smatrfony Tablety Sieci szerokopasmowe Przetwarzanie wsadowe Gospodarka materiałowa Płace, Kadry, planowanie Edycja dokumentów arkusze kalkulacyjne Zastosowania bezpośrednie Poczta elektroniczna Udostępnianie danych i rejestrów Interoperacyjność Chmura Konsolidacja zasobów Modele partycypacjne Usługi dodane

4 A coordinated approach to e-competences4 Ewolucja zawodu informatyka Konstruktor EMC

5 A coordinated approach to e-competences5 Ewolucja zawodu informatyka Konstruktor EMC Inżynier elektronik Programista

6 A coordinated approach to e-competences6 Ewolucja zawodu informatyka Konstruktor EMC Inżynier elektronik Programista Operator Inżynier serwisowy Projektant systemów Analityk systemowy Administrator systemu

7 A coordinated approach to e-competences7 Ewolucja zawodu informatyka Konstruktor EMC Inżynier elektronik Programista Operator Inżynier serwisowy Projektant systemów Analityk systemowy Administrator systemu Projektant baz danych Specjalista ds. wdrożeń Projektant sieci Administrator sieci

8 A coordinated approach to e-competences8 Ewolucja zawodu informatyka Konstruktor EMC Inżynier elektronik Programista Operator Inżynier serwisowy Projektant systemów Analityk systemowy Administrator systemu Projektant baz danych Specjalista ds. wdrożeń Projektant sieci Administrator sieci Integrator systemów Oficer bezpieczeństwa teleinf. Architekt systemu Kreator stron internetowych Help desk Specjalista ds. jakości Grafik komputerowy

9 A coordinated approach to e-competences9 Kompetencje cyfrowe Kompetencje są widoczną/demonstrowaną zdolnością do stosowania wiedzy i umiejętności oraz postaw prowadzących do osiągnięcia zauważalnych rezultatów* knowledge – skills - attitudes Cyfrowe – w obszarze wykorzystywania metod i technologii teleinformatycznych * European e-Competence Framework 2.0

10 A coordinated approach to e-competences10 Obszary kompetencyjności Planowanie Tworzenie Eksploatacja Dostosowanie, ewoluowanie Zarządzanie Kategorie e-umiejętności ICT practitioner skills e-business skills ICT user skills 36 e-kompetencji

11 A coordinated approach to e-competences11 Dlaczego dyskusja o e-competences jest potrzebna administracji? Coraz większa złożoność systemów Coraz większe możliwości techniczne Coraz szybsze zmiany za którymi musi nadążać wiedza i umiejętności Potrzeba integracji rozwiązań technicznych i organizacyjnych Potrzeba wspólnego wytyczania przyszłych rozwiązań Potrzeba ekonomizacji pracy oraz kosztów Potrzeba planowania karier zawodowych i stabilizacji zespołów Potrzeba zdefiniowania miejsca informatyka w organizacji

12 A coordinated approach to e-competences12 Podjęte w Polsce działania przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Powołanie Pełnomocnika Ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji Uruchomienie projektu Nowoczesne kadry teleinformatyki polskiej administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji Wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.1

13 A coordinated approach to e-competences13 Cel projektu Nowoczesne kadry teleinformatyki polskiej administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji Tworzenie warunków dla podnoszenia kompetencji urzędników oraz specjalistów z zakresu teleinformatyki zatrudnionych w instytucjach administracji publicznej oraz efektywnej wymiany doświadczeń, współpracy koncepcyjnej, projektowej i realizacyjnej procesu cyfryzacji państwa.

14 A coordinated approach to e-competences14 Instrumenty działania projektu Zebranie informacji o grupie docelowej, tj komórkach organizacyjnych odpowiadających za procesy cyfryzacji w administracji Przeprowadzenie analizy grupy docelowej, określenie jej stanu i kondycji zawodowej Opracowanie szczegółowych kierunków oddziaływania projektu na grupę docelową Zorganizowanie podyplomowego studium dla dyrektorów odpowiedzialnych za procesy informatyzacji w instytucjach administracji państwowej

15 A coordinated approach to e-competences15 Instrumenty działania projektu (2) Zorganizowanie podyplomowego studium dla kadry zarządzającej i projektującej systemy teleinformatyczne Organizowanie spotkań dyskusyjnych oraz warsztatów roboczych dla teleinformatyków administracji publicznej poświęconych konkretnym tematom – wewnętrznie ustalanym Opracowanie ram kompetencyjnych informatyka administracji publicznej na podstawie dyskusji środowiskowej oraz wytycznych European e- Competence Framework 2.0

16 A coordinated approach to e-competences16 Instrumenty działania projektu (3) Stworzenie nieformalnej rady dyrektorów IT administracji państwowej, think tanku administracji Wypracowanie instrumentów wsparcia wewnętrznego przedsięwzięć cyfryzacyjnych administracji (wewnętrzne grono ekspertów) Współpraca z KSAP oraz Szefem Służby Cywilnej Współpraca z uczelniami kształcącymi teleinformatyków lub posiadających kierunki administracja Współpraca z firmami teleinformatycznymi w zakresie edukacyjnym i informacyjnym w zakresie nowych rozwiązań technicznych oraz systemowych

17 A coordinated approach to e-competences17 Instrumenty działania projektu (4) Pośredniczenie w wymianie doświadczeń o potrzebach oraz metodach rozwoju zasobów kadrowych teleinformatyki w krajach UE np. w ramach programu eSkills for the 21th Century Udział w Case Study w ramach wspólnego projektu OECD dot. kadr IT w administracji Wprowadzenie do legislacji zapisów o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby odpowiedzialne za procesy informatyzacji

18 A coordinated approach to e-competences18 Studium podyplomowe dla osób kierujących procesami informatyzacji w administracji Konieczność zaoferowania konkretnego procesu edukacyjnego, wykładów, seminariów, pracy dyplomowej – dyplomu Program ustalony z zainteresowanymi, zgodny z polityką informatyzacji państwa Najlepsi wykładowcy w tym praktycy procesów teleinformatyzacji Uczelnia prowadząca wybrana w drodze postępowania o zamówienie publiczne Spotkania z ciekawymi osobistościami administracji Prace dyplomowe nakierowane na praktyczne rozwiązania, publikacja prac dyplomowych

19 A coordinated approach to e-competences19 Studium podyplomowe dla osób kierujących komórkami IT – bloki tematyczne programu Nowoczesna administracja i jej legislacja w obszarze wykorzystania teleinformatyki – wykład Przegląd współczesnych narzędzi budowy i integracji systemów teleinformatycznych - wykład Architektura teleinformatyczna państwa – wykład z ćwiczeniami Proces budowy systemu teleinformatycznego - wykład z ćwiczeniami Skuteczne przywództwo, kierowanie zespołami – wykład Studium przypadku – seminarium System Informatyczny Państwa 2020 (Państwo 2.0) – seminarium

20 A coordinated approach to e-competences20 W procesach cyfryzacji człowiek jest najważniejszy! wlodzimierz.marcinski@mac.gov.pl


Pobierz ppt "ISSA European Network Technical Seminar on Efficient e-services in social security Warsaw, 25 May 2012 r. Włodzimierz Marciński The Plenipotentiary of."

Podobne prezentacje


Reklamy Google