Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl Priorytet V Dobre rządzenie POKL Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Informacja nt. stanu realizacji konkursu pn. Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, MAC Spotkanie Linia Współpracy Warszawa, 25 września 2013 r.

2 Plan prezentacji 1.Informacje podstawowe o konkursie; 2.Założenia konkursu – obszar, cele; 3.Wnioskodawca, odbiorca wsparcia; 4.Wyniki naboru wniosków; 5.Harmonogram konkursu. 2 z 14

3 1. Informacja podstawowe o konkursie V Priorytet Programu Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 5.2 POKL – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla V Priorytetu POKL; IP funkcjonuje w ramach Departamentu Współpracy z JST w MAC; Ramy realizacji konkursu wyznacza System realizacji POKL (wytyczne POKL wymienione w dok. konkursowej). Alokacja na konkurs wynosi 90 mln złotych. Termin składania wniosków upłynął 10 września 2013 roku. 3 z 14

4 2. Założenia konkursu - obszar, cele 4 z 14

5 Jaki e-urząd wspiera konkurs? (oczekiwany kierunek zmian) Cel – wzrost wymiany dokumentów elektronicznych w JST – określony % pism jest wysyłanych za pomocą ESP; Cel – wzrost kwalifikacji pracowników w obszarze e-administracji (wiedza + umiejętności); Poza tym: możliwe dofinansowanie wdrożenia/ modernizacji systemu Elektronicznego Zarządzania/Obiegu Dokumentów (EZD/EOD); systemów dziedzinowych stosowanych w JST. 5 z 14

6 Więcej e-dokumentów, mniej papieru 6 z 14

7 Szkolenia urzędników - potrzeby Źródło: Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. – PBS dla MAC 1! 5 4 3 2! 6 7 z 14

8 Jakie e-usługi wspiera konkurs? Cel – wzrost e-usług oferowanych przez JST (nie podlegają dof. usługirządowe realizowane w JST – te mają być realizowane centralnie); Cel – podniesienie świadomości obywateli - promocja wykorzystania e-usług; Poza tym: promocja wykorzystania profilu zaufanego, wzrost liczby punktów potwierdzających profil w JST, integracja e-usług z systemami posiadanymi przez JST (procedowanie e-usługi odbywa się bez papieru); 8 z 14

9 Rekomendowane podejście projektodawcy do konkursu NIE – konkurs nie jest konkursem dla informatyków, ale urzędów i urzędników stosujących TIK; NIE – dla zmian na chwilę braku TRWAŁOŚCI wdrożonych rozwiązań po zakończeniu projektu; NIE – dla zwiększonych nakładów na TIK na których utrzymanie nas nie stać w przyszłości - szacuj przyszłe koszty; NIE – dla niekonkretnych zmian (wskaźniki) => jakie mają być korzyści dla klienta i urzędu JST?; NIE – dla wdrożeń systemów, z których urzędnik nie potrafi sprawnie korzystać (oczekiwany wzrost efektywności pracy); NIE – dla projektów które adresują problemy niszowe - nie uwzględniają głównych celów konkursu 9 z 14

10 3. Wnioskodawca, odbiorca wsparcia; Odbiorcą wsparcia może być 100% JST w kraju (gminy, powiaty, województwa) oraz ich pracownicy; Podmiotami które mogły złożyć wniosek o dofinansowanie są m.in.: a)Jednostki samorządu terytorialnego; b)Związki / Stowarzyszenia JST; c)Instytucje szkoleniowe (firmy); d)Organizacje pozarządowe; Projekty składane na konkurs musiały być realizowane w partnerstwie min. 2 lub 5 JST. 10 z 14

11 4. Wyniki naboru wniosków Złożono 140 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu; Wartość projektów wynosi 330 mln złotych (alokacja konkursowa to 90 mln zł); Liczba JST ujętych we wnioskach o dofinansowanie wynosi blisko 1000 urzędów (36% ogółu JST); a)gminy - ponad 850 gmin, b)powiaty – 104, c)województwa – 9. Maksymalna wartość projektu to 5 mln złotych; Maksymalna liczba JST w 1 projekcie 20 gmin; 11 z 14

12 12 z 14

13 Realizacja projektów (12-18 miesięcy) Złożenie wniosku Do 10.09 Ocena wniosków XII.13 Pod- pisanie umów I/II kw. 14 Realizac ja projektó w Do VI.15 Harmonogram konkursu Procedura konkursowa – wybór wniosków, zawarcie umów o dofinansowanie 13 z 14

14 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Jerzy Siekiera Naczelnik Wydziału Wdrażania EFS, DWJST Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji www.ip.mac.gov.pl


Pobierz ppt "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31"

Podobne prezentacje


Reklamy Google