Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEUR/ PLNdziałaniedataEUR Dolnośląskie Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw r Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu II kwartał 2011 r r III kwartał 2011 r r IV kwartał 2011 r r Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu r Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca Innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie r r Kujawsko-pomorskie Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu r Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii II kwartał Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw ( r.) r r , ,00 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw r r., r r ,43, ,57 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska r Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii r

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Lubelskie Poddziałanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw r.7,57 mln Poddziałanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw r.17,29 mln Poddziałanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw r. Poddziałanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii- Schemat B r., r.20,39 mln Poddziałanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii- Schemat B r. Poddziałanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki r.15,31 mln Poddziałanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki r. Poddziałanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach r.1,91 mln Poddziałanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach r. Poddziałanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo r.1,91 mln Poddziałanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo r. Lubuskie Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych r. (konkurs otwarty)

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r.Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Łódzkie Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw szósty nabór r. – r. siódmy nabór r.– r. ósmy nabór r. – r. dziewiąty nabór r.– r. dziesiąty nabór r.– r. szósty nabór siódmy nabór ósmy nabór dziewiąty nabór dziesiąty nabór- Działanie 3.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach – r Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu – r Działanie 3.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw – r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego4 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r.Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Małopolskie (PLN) Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Całkowita kwota wsparcia przeznaczona na to działanie to: euro, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: euro. D 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - mikroprzedsiębiorstwaIII kwartał 2010 r. - mikroprzedsiębiorstwa czwarty nabór- III kwartał 2011 r., piąty nabór-III kwartał 2012 r., szósty nabór- III kwartał 2013 r. - małe przedsiębiorstwa r ,61 PLN - małe przedsiębiorstwa czwarty nabór- I kwartał 2011 r., piąty nabó-I kwartał 2012 r., szósty nabór- I kwartał 2013 r. - średnie przedsiębiorstwa - drugi nabór-II kwartał 2011 r. Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów r PLN Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu r. (nabór ciągły) ,00 PLN Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R od r. (nabór ciągły) ,31 PLN

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Mazowieckie Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości r Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego r Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym r Działanie 1.7 Promocja gospodarcza r Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu r Opolskie Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie instytucji otoczenia biznesu r ,15 Poddziałanie Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa r Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach r , Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach r ,29 Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie Wsparcie sektora B+ R oraz innowacje na rzecz przedsiębiorstw r ,77 Poddziałanie Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach r ,71

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego6 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Podkarpackie Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne r., r. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji r. Podlaskie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności r r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjomluty- kwiecień 2010 r. Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesumarzec- kwiecień 2010 r. Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwakwiecień – maj 2010 r. Poddziałanie Małe i średnie przedsiębiorstwa styczeń- luty, czerwiec - lipiec 2010 r. Pomorskie Poddziałanie Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych r Poddziałanie Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw r Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa r

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na DziałanieRamowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Śląskie Poddziłanie Innowacje w Mikro- i MŚP r.22,5 mln Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji r.36,7 mln Poddziłanie 1.3. Transfer technologii i innowacji r.20 mlnPoddziałanie Promocja inwestycyjna r.2 mln Poddziłanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa r.1,8 mln Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa r.1,8 mln Poddziłanie Promocja inwestycyjna r.3 mln Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa r.20 mln Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji r.18 mln Poddziałanie Innowacje w Mikro- i MŚP r.24,75 mln Poddziałanie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa r.1,8 mln

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego8 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Świętokrzyskie (PLN) Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw I r., II r., III r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: I ,00 PLN II ,00 PLN III PLN Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązao kooperacyjnych przedsiębiorstwkonkurs otwarty od r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: ,00 PLN Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu r. Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: ,00 PLN Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: ,00 PLN

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Warmińsko-mazurskie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , r Poddziałanie Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , r Poddziałanie Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo rozwojowymi, a przedsiębiorstwami r., r Poddziałanie Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym r Poddziałanie Przygotowywanie stref przedsiębiorczości r Poddziałanie Regionalny System Wspierania Innowacji r Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie Instytucje otoczenia biznesu r Poddziałanie Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych r Poddziałanie Inne inwestycje w przedsiębiorstwa r

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego10 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Wielkopolskie Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze. I kwartał 2010 r. Szacunkowa wielkość kwoty do rozdysponowania w konkursie wynosi ,00 EUR: - Schemat I: ,00 i może ulec zmianie. Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze.I kwartał 2010 r. Schemat II: ,00 i może ulec zmianie. Działanie Rozwój sieci i kooperacjiI kwartał 2010 r. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi ,00 i może ulec zmianie.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Zachodniopomorskie (PLN) Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie Schemat A Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa r ,00 PLN Poddziałanie Schemat B Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa r PLN Poddziałanie Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie Inwestycje MSP w nowe technologie r PLN Poddziałanie Specjalistyczne doradztwo dla MŚP r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google