Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEUR/ PLNdziałaniedataEUR Dolnośląskie Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 01.2010 r.17 000 000 Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu II kwartał 2011 r.1 286 083 04.2010 r.4 500 000 III kwartał 2011 r.2 000 000 09.2010 r.12 000 000 IV kwartał 2011 r.1 500 000 12.2010 r.2 100 000 Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu07.2010 r.2 000 000 Działanie 1.4 Infrastruktura wspierająca Innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie 03.2010 r.13 058 015 09.2010 r.7 000 000 Kujawsko-pomorskie Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 07.2010 r.10 920 754 Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii II kwartał 201125 540 908 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikro przedsiębiorstw (01.2010 r.) 04.2010 r. 09.2010 r. 2 400 000, 2471420,00 Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 10.2009 r.-26.03.2010 r., 10.2009 r.-26.03.2010 r. 10 823 166,43, 4 176 833,57 Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska 04.2010 r.19 020 077 Działanie 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 04.2010 r.25 000 000

2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Lubelskie Poddziałanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw09.2010 r.7,57 mln Poddziałanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw09.2011 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw12.2010 r.17,29 mln Poddziałanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw03.2011 r. Poddziałanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii- Schemat B 03.2010 r., 12.2010 r.20,39 mln Poddziałanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii- Schemat B03.2011 r. Poddziałanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki05.2010 r.15,31 mln Poddziałanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki09.2011 r. Poddziałanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach09.2010 r.1,91 mln Poddziałanie 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach09.2011 r. Poddziałanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo03.2010 r.1,91 mln Poddziałanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo03.2011 r. Lubuskie Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych03.2010 r. (konkurs otwarty)1800 000

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego3 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r.Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011-2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Łódzkie Działanie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw szósty nabór- 18.01.2010 r. – 22.02.2010 r. siódmy nabór- 28.01.2010 r.– 03.03.2010 r. ósmy nabór- 08.02.2010 r. –16.03.2010 r. dziewiąty nabór-20.04.2010r.– 31.05.2010 r. dziesiąty nabór- 15.06.2010r.– 28.07.2010 r. szósty nabór- 23 000 000 siódmy nabór- 23 000 000 ósmy nabór- 800 000 dziewiąty nabór- 9 238 577 dziesiąty nabór- Działanie 3.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach11.05.2010 – 23.06.2010 r.7 000 000 Działanie 3.4 Rozwój otoczenia biznesu15.06.2010 – 28.07.2010 r.18 000 000 Działanie 3.6 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw21.09.2010 – 24.11.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu

4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego4 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r.Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011-2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Małopolskie (PLN) Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP Całkowita kwota wsparcia przeznaczona na to działanie to: 173 139 555 euro, w tym kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 147 168 622 euro. D 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP - mikroprzedsiębiorstwaIII kwartał 2010 r. - mikroprzedsiębiorstwa czwarty nabór- III kwartał 2011 r., piąty nabór-III kwartał 2012 r., szósty nabór- III kwartał 2013 r. - małe przedsiębiorstwa19.04.2010- 26.05.2010 r.45 483 515,61 PLN - małe przedsiębiorstwa czwarty nabór- I kwartał 2011 r., piąty nabó-I kwartał 2012 r., szósty nabór- I kwartał 2013 r. - średnie przedsiębiorstwa - drugi nabór-II kwartał 2011 r. Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 21.06.2010- 1.10.2010 r. 5 872 950 PLN Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 19.04.2010-31.12.2010 r. (nabór ciągły) 9 981 500,00 PLN Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R od 27.05. 2010 r. (nabór ciągły) 5 769 919,31 PLN

5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego5 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Mazowieckie Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości06.2010 r.16 000 000 Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego06.2010 r.5 000 000 Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym08.2010 r.5 000 000 Działanie 1.7 Promocja gospodarcza10.2010 r.5 000 000 Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu10.2010 r.5 000 000 Opolskie Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu14.05-31.05.2010 r.6 181 155,15 Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa12.2012 r. 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach15.03-31.03.2010 r.6 000 000,00 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach14.05- 31.05.2010 r.588 235,29 Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+ R oraz innowacje na rzecz przedsiębiorstw01.03-28.09.2010 r.6 655 070,77 Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach07.06-18.06.2010 r.5 016 468,71

6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego6 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Podkarpackie Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu06.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 05.2011 r., 05.2012 r. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji07.2010 r. Podlaskie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności12.2009 r. - 02.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjomluty- kwiecień 2010 r. Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesumarzec- kwiecień 2010 r. Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwakwiecień – maj 2010 r. Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa styczeń- luty, czerwiec - lipiec 2010 r. Pomorskie Poddziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych09.02.2010-12.03.2010 r.1 000 000 Poddziałanie 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw09.02.2010-12.03.2010 r.1 000 000 Poddziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa31.08.2010-16.11.2010 r.1 000 000

7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego7 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na DziałanieRamowy Plan realizacji RPO na lata 2011-2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Śląskie Poddziłanie 1.2.3 Innowacje w Mikro- i MŚP 12.02.2010- 15.04.2010 r.22,5 mln Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji 7.01.2011- 7.03.2011 r.36,7 mln Poddziłanie 1.3. Transfer technologii i innowacji 30.04.2010- 31.07.2010 r.20 mlnPoddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna 6.04.2011- 6.06.2011 r.2 mln Poddziłanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa15.04.2010 r.1,8 mln Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa15.04.2011 r.1,8 mln Poddziłanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna 7.09.2010-08.11.2010 r.3 mln Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 7.09.2011- 7.12.2011 r.20 mln Poddziałanie 1.3. Transfer technologii i innowacji 7.10.2011- 7.12.2011 r.18 mln Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikro- i MŚP 7.01.2012- 7.03.2012 r.24,75 mln Poddziałanie 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa16.04.2012 r.1,8 mln

8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego8 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Świętokrzyskie (PLN) Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw I. 01.12.2009-11.01.2010 r., II. 21.12.2009-08.02.2010 r., III.01.06.2010-02.07.2010 r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: I. 30 000 000,00 PLN II.40 000 000,00 PLN III.50 000 000 PLN Działanie 1.2. Tworzenie i rozwój powiązao kooperacyjnych przedsiębiorstwkonkurs otwarty od 01.10.2009 r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 18 000 000,00 PLN Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu28.06.2010-02.08.2010 r. Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora badania i rozwój18.01.2010-19.02.2010 r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 61 297 000,00 PLN Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego4.05.2010-14.06.2010 r. Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania: 20 000 000,00 PLN

9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego9 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Warmińsko-mazurskie Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 29.01- 11.03.2010, 19.04- 1.06.2010 r.3 529 412 Poddziałanie 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 11.02-24.03.2010, 17.05- 28.06.2010 r.2 949 853 Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo rozwojowymi, a przedsiębiorstwami 29.01- 11.03.2010 r., 14.05.2010 r.3 529 412 Poddziałanie 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym24.05-05.07.2010 r.1 797 568 Poddziałanie 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości21.05- 2.07.2010 r.27 548 005 Poddziałanie 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji24.05- 05.07.2010 r.5 828 884 Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu21.05- 2.07.2010 r.3 529 412 Poddziałanie 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych10.03.2010 r.5 030 564 Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa15.03.2010 r.31 711 382

10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego10 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011-2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Wielkopolskie Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat I Projekty inwestycyjne oraz Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze. I kwartał 2010 r. Szacunkowa wielkość kwoty do rozdysponowania w konkursie wynosi 4 300 000,00 EUR: - Schemat I: 3 800 000,00 i może ulec zmianie. Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze.I kwartał 2010 r. Schemat II: 500 000,00 i może ulec zmianie. Działanie Rozwój sieci i kooperacjiI kwartał 2010 r. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 000 000,00 i może ulec zmianie.

11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego11 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji RPO na lata 2011- 2012 r. Alokacja na Działanie działaniedataEURdziałaniedataEUR Zachodniopomorskie (PLN) Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 1.1.1. Schemat A Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa24.03.2010 r.15 000 000,00 PLN Poddziałanie 1.1.1. Schemat B Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa24.03.2010 r.7 500 000 PLN Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa06.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 1.1.3. Inwestycje MSP w nowe technologie17.05.2010-30.06.2010 r.30 000 000 PLN Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MŚP12.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu Poddziałanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym06.2010 r. decyzja o wysokości alokacji podejmowana jest przez Zarząd przed ogłoszeniem konkursu


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego1 Warszawa, 17 czerwca 2010 Konkursy w ramach RPO Planowane konkursy na 2010 r. Alokacja na Działanie Ramowy Plan realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google