Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie inwestycji w kształcenie/rozwój pracowników i przedsiębiorstw – EFS 2014-2020 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie inwestycji w kształcenie/rozwój pracowników i przedsiębiorstw – EFS 2014-2020 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie inwestycji w kształcenie/rozwój pracowników i przedsiębiorstw – EFS 2014-2020 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO KL Warszawa, 28 maja 2013 r.

2 Ogólny schemat wsparcia procesu kształcenia Wybór usługi z portalu - rejestracja Udział w szkoleniu/ skorzystanie z usługi Ocena jakości usługi i przydatności wsparcia Refundacja kosztów przez IZ Akceptacja uczestnika przez usługodawcę Informacja do IZ o udziale w szkoleniu/usłudze

3 Możliwość pozyskania zwrotu części kosztów usług rozwojowych (obowiązkowy wkład własny) – maksymalny poziom wsparcia, np. 50% Określony limit kwotowy wsparcia na firmę z uwzględnieniem liczby pracowników Określony limit kwotowy przypadający na pracownika (PESEL w danej firmie, przy zmianie pracy limit naliczany od nowa) System refundacji oparty o rozliczenie faktury za wykonaną usługę (pod warunkiem skorzystania z usługi i dokonania jej oceny) System dystrybucji środków – założenia (1 )

4 Kwota refundacji kosztów usług określona mniejszą z kwot: - max intensywność wsparcia (np. 50% kosztu usługi) i - max kwota wsparcia na pracownika/rok – PESEL w danej firmie (np. 2000 PLN) Przy kolejnej usłudze (w ciągu roku) kwota określona: - max intensywność wsparcia (np. 50% kosztu usługi) i - max pozostała kwota wsparcia na pracownika (= max kwota wsparcia na pracownika/rok – kwota już wykorzystana) System dystrybucji środków – założenia (2)

5 Mocne strony systemu – perspektywa przedsiębiorców Wybór usług z bazy różnych (rodzajowo, tematycznie, cenowo) ofert – pełna swoboda i odpowiedzialność po stronie odbiorcy Równy dostęp do środków EFS dla wszystkich MŚP z danego regionu z możliwością skorzystania z usług wykonawców z całego kraju - dostęp do szerokiej bazy ofert zweryfikowanych/ocenionych przez inne firmy Uczenie się firm od siebie nawzajem oraz zapewnienie jakości usług dzięki wymianie informacji pomiędzy odbiorcami usług Skrócenie czasu od wystąpienia potrzeby do jej zaspokojenia dzięki otwartemu dostępowi do szerokiej bazy ofert oraz uproszczonemu procesowi aplikowania o środki Wsparcie potrzeb odbiorców, a nie dostawców/pośredników – równowaga popyt – podaż kształtowana przez mechanizm ryn kowy

6 Ryzyka dla przedsiębiorców Brak środków finansowych w regionie (większy popyt niż pula dostępnych w regionie środków) Wybór niewłaściwej oferty Wyzwania dla regionów Popyt na wsparcie (zbyt mały, zbyt duży) Parametry wsparcia (np. intensywność wsparcia, wysokość dofinansowania) Strategiczne ukierunkowanie wsparcia – metody, kryteria Zarządzanie budżetem działania na usługi rozwojowe Powiązanie systemu prostego dla odbiorców z rozbudowanymi wymogami EFS

7 Dziękuję za uwagę Małgorzata Lelińska, mlelinska@konfederacjalewiatan.pl Departament Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan www.konfederacjalewiatan.pl


Pobierz ppt "Wspieranie inwestycji w kształcenie/rozwój pracowników i przedsiębiorstw – EFS 2014-2020 Grupa robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy przy KM PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google