Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój zawodowy pielęgniarek Pińczów, 9 czerwiec 2006 dr n. med. Anna Blak – Kaleta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój zawodowy pielęgniarek Pińczów, 9 czerwiec 2006 dr n. med. Anna Blak – Kaleta."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój zawodowy pielęgniarek Pińczów, 9 czerwiec 2006 dr n. med. Anna Blak – Kaleta

2 Uwarunkowania rozwoju rozwój nauk medycznych rozwój technologii medycznych sytuacja epidemiologiczna zasoby kadrowe profesjonalistów oczekiwania pacjentów organizacja opieki środowiskowej

3 Samodzielność zawodowa regulacje prawne zakres uprawnień zawodowych opinie pacjentów oczekiwania wobec pielęgniarek oczekiwania pielęgniarek

4 Uwarunkowania rozwoju praktyki zawodowej 1. zapotrzebowanie na świadczenia pielęgniarek, położnych 2. możliwości w zakresie kształcenia i doskonalenia 3. liczba przygotowanych profesjonalistów 4. jakość świadczeń 5. konkurencja na rynku świadczeń 6. elastyczność grupy zawodowej na potrzeby rynku / pacjentów 7. ograniczenia finansowe

5 Obalanie stereotypów

6 1. korzystanie z określonych praw 2. pozyskiwanie odbiorców świadczeń i współpracowników 3. pozyskiwanie decydentów

7 Aktywność pielęgniarek 1. udział w tworzeniu struktury organizacyjnej 2. określanie stanowisk pracy 3. definiowanie kompetencji 4. określanie więzi 5. zapewnienie jakości świadczeń 6. zapewnienie rozwoju zawodowego na poziomie jednostki 7. kultura organizacyjna

8 Jest ścisłe powiązanie pomiędzy adekwatnym poziomem zatrudnienia a pozytywnymi wynikami leczenia / pielęgnowania Szwecja znacznie zwiększyła wskaźniki jakości opieki poprzez wzrost zatrudnienia pielęgniarek

9 Krytyczne elementy braku pielęgniarek wpływ HIV/AIDS wewnętrzna i zewnętrzna migracja reformy i reorganizacje systemów ochrony zdrowia

10 Pracownicy ochrony zdrowia na 100 000 mieszkańców RegionLekarzePielęgniarkiPołożne Afryka177120 Ameryka Płn. i Płd.212414? Płd.-Wsch. Azja45593 Europa32766342 Region Śródziemnomorski 96159? Zachodni Pacyfik15718613 Na podstawie James Buchan, Lynn Calman The Global Shortage of Registered Nurses Ana Overview of Issues and Actions, International Council of Nurses

11 Sytuacja USA USA wskazuje 773 pielęgniarki na 100 000 mieszkańców i….. aktualnie niedobór pielęgniarek w zakresie ok.. 140 000….. dalszy niedobór do roku 2020 w zakresie 800 000 pielęgniarek

12 Konieczne zmiany 1. określenie potrzeb w zakresie opieki pielęgniarskiej i położniczej w tym świadczeń specjalistycznych 2. Wyodrębnienie stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji 3. opracowanie struktury (gradacji) stanowisk 4. definiowanie kompetencji

13 WHO, Bank Światowy i OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development) wobec trudności kadrowych wielkie i wciąż wzrastające wyzwanie niezbędne jest zapewnienie właściwych pracowników aby zapewnić efektywne funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia

14 Podstawę do dokonywania jakichkolwiek zmian stanowi edukacja i doskonalenie

15 …..i co dalej? dokonanie oceny dotychczasowego systemu określenie potrzeb w zakresie kształcenia i praktyki zawodowej analiza rozwiązań w UE i w świecie zaprojektowanie nowych rozwiązań weryfikacja przepisów prawnych

16 Możliwe rozwiązania obowiązek kształcenia przez całe życie elastyczność sytemu kształcenie on - line


Pobierz ppt "Rozwój zawodowy pielęgniarek Pińczów, 9 czerwiec 2006 dr n. med. Anna Blak – Kaleta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google