Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012

2 „Żyjemy w zmieniającym się świecie
„Żyjemy w zmieniającym się świecie. Im więcej swobody mają ludzie w dobieraniu i stosowaniu nowych rozwiązań, tym lepiej radzą sobie ze zmianami” Bettina Bren Grawers

3 Zadaniem współczesnej polskiej szkoły zawodowej jest ukształtowanie absolwenta gotowego do wykonywania prac zawodowych zgodnych z potrzebami rynku.

4 Dlaczego reforma? Szkolnictwo zawodowe powinno:
Umieć reagować na potrzeby gospodarki Obserwować rynek, przewidywać zmiany Dostosowywać treści kształcenia i sposób nauczania w celu zwiększenia mobilności i elastyczności absolwenta szkoły zawodowej Być zdecentralizowane, dopasowane do lokalnych potrzeb

5 Jak to jest w Europie? Np. W większości krajów europejskich kilkanaście lat wstecz zwiększono autonomię pracy szkół (wyznaczono nauczycielom nowe obowiązki) Włochy, Belgia- N mogą decydować o strategiach pracy z U, uczestniczą w opracowaniu planów nauczania, planują własne rozwiązania pracy z U ze specjalnymi potrzebami, z dziećmi imigrantów. Holandia- N mogą decydować o zakresie treści programu nauczania dopasowanego do centralnie przyjętych celów kształcenia, Francja, Włochy, Szwecja- doboru metod nauczania-uczenia się, doboru podręczników, zasad łączenia uczniów w grupy

6 Dlaczego reforma kształcenia zawodowego?
Jest konsekwencją reformy edukacji zapoczątkowanej w 2008 r w gimnazjach. Kierunek zmian wskazuje ustawa o systemie oświaty z 2008 r z późniejszymi zmianami. Podstawą reformy są zmiany w otoczeniu gospodarczo - społecznym: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, mobilność gospodarcza i zawodowa, nowe techniki i technologie, wzrost oczekiwań pracodawców wobec pracowników

7 Obszary zmian w kształceniu zawodowym:
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach Organizacja kształcenia zawodowego (zmiany w ramowych planach nauczania) System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Możliwości organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych

8 Obowiązek nauki po ukończeniu gimnazjum spełnia się poprzez:
Uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

9 TYPY SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH
Technikum 4-letnie Liceum ogólnokształcące 3-letnie Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Szkoła policealna do 2,5 roku 3-letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

10 Z dniem 1 września 2012 likwiduje się nabór do klas pierwszych:
3-letniego liceum profilowanego dla młodzieży, 2-letniego uzupełniającego liceum dla młodzieży, 3-letniego technikum uzupełniającego dla młodzieży

11 Z dniem 1 września likwiduje się nabór do klas pierwszych:
zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

12 Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się nabór do klas pierwszych:
technikum uzupełniającego dla dorosłych

13 Nowe rozwiązania: podział zawodu na kwalifikacje,
zawód może składać się z 1,2 lub trzech kwalifikacji, uczeń zdaje egzamin z jednej kwalifikacji i otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację, jeżeli uczeń posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,.

14 Przykład: technik elektryk - ukończone technikum oraz kwalifikacje:
E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

15 Nowe rozwiązania (ciąg dalszy):
potwierdzanie kwalifikacji eksternistycznie, możliwość zmiany zawodu, możliwość uzupełnienia kwalifikacji przez osoby dorosłe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

16 przykład: ukończona ZSZ w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży) osoba może uzyskać tytuł technika handlowca, jeżeli na kursie kwalifikacyjnym uzupełni kwalifikację: Prowadzenie działalności handlowej oraz uzupełni poziom wykształcenia tzn. ukończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

17 Dziękuję za uwagę Anna Wilk ZSTI


Pobierz ppt "Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google