Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Past simple Czasowniki regularne

3 Podstawowe informacje Past simple to czas przeszły, za pomocą którego wyrażamy czynności, które miały miejsce w przeszłości. Są to czynności skończone ( dokonane). Wiemy kiedy w przeszłości wydarzyły się te czynności, ponieważ stosujemy charakterystyczne dla czasu Past Simple wyrażenia czasowe: -Yesterday- wczoraj -last Monday/week/weekend/month/summer/year- zeszłego poniedziałku/ w zeszłym tygodniu/… etc. -2 days/ a week/3 months/ a year ago- 2 lata/ tydzień/… etc. temu - In 1995/ 2000/… etc.- w 1995 roku/…etc. Poniższe wyrażenia czasowe stosujemy aby wyrazić kolejność wykonywanych czynności w przeszłości. - next- następnie - after that- po tym - later- później - first- najpierw - finally- na końcu

4 Zdania twierdzące w czasie Simple Past tworzymy za pomocą form przeszłych czasowników. Formy przeszłe czasowników mogą być regularne lub nieregularne. Ta lekcja poświęcona jest czasowi Simple Past i czasownikom regularnym. Czasowniki regularne w czasie przeszłym Simple Past przyjmuja końcówkę - ed - work- worked - start- started - wash-washed Pytania i odpowiedzi tworzymy za pomocą operatora did. Przeczenia tworzymy za pomocą didnt ( formy operatora did)

5 Czasowniki regularne wyjątki Niektóre czasowniki regularne kończące się na literkę y w czasie przeszłym Simple Past zamiast końcówki – ed przyjmują końcówkę - ied. W poniższych przykładach ostatnia litera -y zmienia się w i. try-tried carry- carried tidy- tidied study-studied

6 Konstrukcja- zdania twierdzące Osoba czasownik+ -ed wyrażenie czasowe I You He She It danced yesterday. We You they

7 Pytania i odpowiedzi operator Did osoba czasownik forma podsta- wowa Wyrażenie czasowe I You He She It We You They dance yesterday? Yes, It did. I You He she We You They No, It didnt. I You He She We You They odpowiedzi

8 Przeczenie I You He She It didnt dance yesterday. We You they osoba operator Czasownik forma podstawowa Wyrażenie czasowe

9 Sue była nieobecna w Wielkiej Brytanii przez 3 lata, ponieważ wyjechała na stypendium do Nowego Yorku. Po powrocie rozmawia z przyjacielem Mikiem o wydarzeniach ostatnich 3 lat. Wymieniają się informacjami na podstawie notatek ze swych kalendarzy. Past Simple in a dialog

10 Mike: What film did you watch last month in cinema? Jaki film oglądałaś w zeszłym miesiącu w kinie? Sue: I watched Madagascar 2 last week. Oglądałam Madagascar 2 w zeszłym tygodniu. Mike: Oh, great. Now, tell me something about music. Did you listen to the latest Justin Timberlakes record? Czy słuchałaś najnowszej płyty Justina Timberlakea? Sue: No, I didnt. I listened to the latest Madonnas record 2 weeks ago. Nie, nie słuchałam. Słuchałam najnowszej płyty Madonny 2 tygodni temu.

11 Sue: What about sport? What do you practise? Mike: I dont practise any sport this year. I practised tennis last year. Uprawiałem tenis w zeszłym roku. Sue: I trained netball 2 years ago. Trenowałam netball 2 lata temu.

12 Mike: How is it going at school? Sue: In French classes we are studying to be forms. Mike: Well, we studied it last month. My uczyliśmy się tego (formy czasownika być) w zeszłym miesiącu. Sue: In history we study the 1st World war. Mike: We studied the 1st world war 2 months ago. My uczyliśmy się o 1szej wojnie światowej 2 miesiące temu.

13 Mike: Did you finish reading Zbrodnia i kara? Czy skończyłaś czytać Zbrodnię i Karę? Sue: Yes, I did. I finished it yesterday. Tak, skończyłam. Skończyłam ją wczoraj. Mike: I started reading Proces last Thursday. Zacząłem czytać Proces w zeszły czwartek. Sue: Do you carry books to school in your school bag every day? Mike: Well, I carried books a year ago. Nosiłem książki w plecaku do szkoły rok temu. Now, I usually leave them in school lockers.

14 Mike: Do you have lots of free time? Sue: Yes, I do. I sometimes meet my friends. Last Saturday I invited my friends for my farewell party. W zeszłą sobotę zaprosiłam przyjaciół na przyjęcie pożegnalne. First, I prepared lots of food. Najpierw przygotowałam mnóstwo jedzenia. After that, I tried my clothes on. I wanted to look charming. Po tym przymierzyłam ubrania. Chciałam wyglądać czarująco. Next, I dressed up to kill. Później ubrałam się aby wyglądać zabójczo. Later, my friends arrived. Następnie moi przyjaciele przybyli. Finally, we danced at the disco. Na koniec tańczyliśmy w dyskotece.

15 Mike: Do you help your parents? Sue: Yes, I do Last Wednedsday my mum needed help with cooking. W zeszłą środę moja mama potrzebowała pomocy przy gotowaniu. I helped her in the kitchen. Pomogłam jej w kuchni. I cooked dinner and washed up after the dinner. Ugotowałam obiad i pozmywałam. Mike: Did you tidy your room? Czy uporządkowałaś swój pokój? Sue: Yes, I did. Tak, uporządkowałam. I tidied my room and cleaned the windows. Uporządkowałam swój pokój i wyczyściłam okna.

16 Sue: Did you help your parents yesterday? Czy pomagałeś swoim rodzicom wczoraj? Mike: No, I didnt. Nie, nie pomagałem. I didnt help my parents yesterday, but I helped my dad in pottering last weekend. Nie pomagałam swoim rodzicom wczoraj, ale pomogłem mojemu tacie w majsterkowaniu w zeszły weekend. First, we fixed a bike, Najpierw naprawiliśmy rower. Next, we painted the walls in a garage. Następnie pomalowaliśmy ściany w garażu. Finally, I washed my dads car. Na koniec umyłem samochód mojego taty.

17 Sue: Did you relax after the hard day of work? Czy zrelaksowałeś się po ciężkim dniu pracy? Mike: Yes, I did. Tak, zrelaksowałem się. I played football with friends. And you? Grałem w piłkę z przyjaciółmi. Sue: I didnt play football. Ja nie grałam w piłkę. First, I relaxed in front of TV. Najpierw zrelaksowałam się przed telewizorem. Later, I talked on the phone with Jenny. Później rozmawiałam przez telefon z Jenny. Finally, I walked dog. Na koniec, wyszłam z psem na spacer.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google