Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unit 7 - People Materiał do sprawdzianu z działu 7 Podręcznik Steps in English 2 Klasa V.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unit 7 - People Materiał do sprawdzianu z działu 7 Podręcznik Steps in English 2 Klasa V."— Zapis prezentacji:

1 Unit 7 - People Materiał do sprawdzianu z działu 7 Podręcznik Steps in English 2 Klasa V

2 1. Słownictwo builder – budowniczychef – szef kuchni firefighter – strażaksoldier – żołnierz nurse – pielęgniarkadoctor – lekarz scientist – naukowiec journalist – dziennikarz mechanic – mechanik police officer – policjant shop assistant – sprzedawca office worker – pracownik biurowy computer programmer – programista komputerowy bus driver – kierowca autobusu

3 Należy pamiętać, że w języku angielskim nie ma różnicy, czy dany zawód jest wykonywany przez kobietę, czy mężczyznę – nazwa zawodu jest zawsze taka sama, np. teacher – to zarówno nauczyciel, jak i nauczycielka vet – pan weterynarz / pani weterynarz waiter – kelner / kelnerka

4 Who works in a... – Kto pracuje w...?... department store? – A shop assistant. (... centrum handlowym? – Sprzedawca.)... hospital? – A doctor and a nurse. (... szpitalu? – Lekarz i pielęgniarka.)... office? – An office worker. (... biurze? – Pracownik biurowy.)... garage? – A mechanic. (... warsztacie? – Mechanik.)... restaurant? – A chef and a waiter. (... restauracji? – Szef kuchni i kelner.)

5 Go on! – Mów dalej! What do you mean? – Co masz na myśli? Dont you believe me? – Nie wierzysz mi? We tricked you! – Nabraliśmy cię! Of course not! – Oczywiście, że nie!

6 On the phone – Rozmowa przez telefon Its Sally here. – Mówi Sally. Could I speak to John, please? – Czy mogę rozmawiać z Johnem? Just a moment. – Proszę zaczekać. Its Sally on the phone! – Dzwoni Sally! Would you like to go to the cinema today? – Czy chcesz iść dziś do kina? Could I come with you? – Czy mogę iść z tobą? See you at seven! – Do zobaczenia o siódmej!

7 2. Gramatyka – Past Simple tense Twierdzenia w czasie Past Simple (przeszłym prostym) tworzymy w następujący sposób: Osoba + czasownik (forma przeszła) + reszta zdania np. I watched a movie. – Obejrzałem film. He had breakfast. – On zjadł śniadanie. Tom and Jane went to school. – Tom i Jane poszli do szkoły.

8 Czasowniki regularne to takie, które w czasie przeszłym mają końcówkę –ed, np.: work – worked (pracować) listen – listened (słuchać) Jeśli czasownik kończy się na –e, dodajemy tylko końcówkę –d, np.: dance – danced (tańczyć) Jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę + –y, zamieniamy –y na –i oraz dodajemy –ed, np.: copy – copied (kopiować) W czasownikach jednosylabowych kończących się na samogłoskę + spółgłoskę podwajamy spółgłoskę i dodajemy –ed, np.: chat – chatted (gadać)

9 Lista czasowników regularnych: work – worked (pracować)watch – watched (oglądać) listen – listened (słuchać)walk – walked (spacerować) play – played (grać)visit – visited (odwiedzać) wash – washed (myć)help – helped (pomagać) like – liked (lubić)study – studied (uczyć się) stop – stopped (zatrzymywać)dance – danced (tańczyć) arrive – arrived (przybywać)chat – chatted (gadać) jump – jumped (skakać)love – loved (kochać) tidy – tidied (sprzątać)step – stepped (kroczyć, wejść na coś) copy – copied (kopiować)live – lived (żyć, mieszkać) phone – phoned (dzwonić)decide – decided (decydować) die – died (umierać)move – moved (przeprowadzać się) travel – travelled (podróżować)surf – surfed (surfować)

10 Czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć z tabeli odmiany czasowników. W drugiej części podręcznika Steps in English tabela ta znajduje się na stronie 120 (Irregular verbs list).

11 3. Writing a letter Zwroty rozpoczynające list: Dear (John/Ellie) – Drogi/Droga (Johnie/Ellie) I hope youre well. – Mam nadzieję, że masz się dobrze. How are you? – Jak się masz? Thanks for your letter. – Dziękuję za twój list. Zwroty kończące list: Bye for now. – Na razie. Anyway, thats all from me. – To już wszystko ode mnie. Write soon! – Napisz szybko! Hope to see you soon! – Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy! Love, (Kate) – Pozdrowienia, (od Kate) W liście, w którym opisujemy naszą wizytę w ciekawym miejscu, używamy czasowników w czasie przeszłym. Przykład poprawnie napisanego listu znajduje się w podręczniku Steps in English 2 na stronie 93 (zadanie 7).

12 Życzę owocnej nauki!


Pobierz ppt "Unit 7 - People Materiał do sprawdzianu z działu 7 Podręcznik Steps in English 2 Klasa V."

Podobne prezentacje


Reklamy Google