Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas Present Simple. Kiedy używamy czasu Present Simple? Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. Karolina pije herbatę codziennie na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas Present Simple. Kiedy używamy czasu Present Simple? Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. Karolina pije herbatę codziennie na."— Zapis prezentacji:

1 Czas Present Simple

2 Kiedy używamy czasu Present Simple? Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. Karolina pije herbatę codziennie na śniadanie. Dzieci jedzą kanapki w szkole. Gram w siatkówkę w każdy wtorek. Ola nie lubi opiekować się młodszym bratem. Czasami spóźniam się na lekcje pianina.

3 Kiedy dodajemy es lub s Kiedy budujemy zdania w 3 osobie: He, she, it do czasownika dodajemy s albo es She goes to the cinema every Sunday Beth always drinks milk for breakfast. W pozostałych osobach I, you, we, you, they nie dodajemy żadnych końcówek do czasownika - zostawiamy go w formie podstawowej np. I watch TV twice a day. They never vacuum the carpet.

4 Zdania twierdzące w czasie Present Simple He, She, It + czasownik + (s lub es) + reszta zdania He watches TV every day I,You, We, You, They + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania You watch TV every day

5 Kiedy używamy,,es lub s Jeśli czasownik kończy się na literkę -y, a przed nią jest spółgłoska, to w trzeciej osobie zamiast y wstawiamy – ies Np. Study –studies Jeśli czasownik kończy się na s, ss, sh, x, ch, z i o wstawiamy es Np. go –goes, watch –watches, mix- mixes

6 Pytania Ogólne Do tworzenia pytań używamy operatora do lub does który zawsze jest na początku zdania Does - użyjemy do 3 osoby (he/she/, it) Do - do reszty (I/ you/ we/ you /they ) Używając Does do czasownika nie dodajemy końcówek,,es i s Pytanie Do lub Does + osoba + czasownik + reszta zdania Does he smoke? Do you play football after school? Does Sally like ice-cream

7 Pytania szczegółowe Używamy słówek pytających np. How, Where, When, What Słówko pytające + operator + osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania What does Sarah do every Monday ? How do you get to school? What do Dave and Sarah want for Christmas ?

8 Zdania przeczące Przeczenia tworzymy za pomocą operatorów do i does, po których dodajemy wyraz not (do not, does not). Operatory do not i does not zazwyczaj występują w skróconych formach - don't i doesn't. Niezależnie od osoby do czasownika nic nie dodajemy Osoba + operator (do lub does) + not + czasownik + reszta zdania Przykłady: Mike doesnt learn at the weekends. We dont eat ice – cream. I dont sing during break.

9 Okoliczniki Every (day, month, week, year, hour …) każdego dnia, miesiąca, tygodnia, roku, godziny Often - często Always - zawsze Sometimes - czasami Never - nigdy Usually - zwykle twice a (day, month, year…) – dwa razy dziennie, w miesiącu, w roku

10 Przykłady różnych zdań Candy loves reading books. Zendaya makes a cake every Monday. Mother tidies a living room twice a week. They usually play chees. Do you celebrate your birthay? Stiven doesnt smoke. What does Caroline do after school ? Made by Anna Falk V c


Pobierz ppt "Czas Present Simple. Kiedy używamy czasu Present Simple? Kiedy czynność jaką wykonujemy powtarzamy regularnie np. Karolina pije herbatę codziennie na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google