Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał do testu z działu 7 Podręcznik Steps in English 1 Klasa IV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał do testu z działu 7 Podręcznik Steps in English 1 Klasa IV"— Zapis prezentacji:

1 Materiał do testu z działu 7 Podręcznik Steps in English 1 Klasa IV
Unit 7 – My Day Materiał do testu z działu 7 Podręcznik Steps in English 1 Klasa IV

2 1. Słownictwo go to school – iść do szkoły do my homework – robić zadanie domowe get up – wstawać z łóżka go to bed – iść spać have a shower – brać prysznic have breakfast – jeść śniadanie have dinner – jeść obiad play computer games – grać w gry komputerowe watch TV – oglądać telewizję play with my friends – bawić się z przyjaciółmi get dressed – ubierać się help my mum – pomagać mamie

3 What time do you get up? - O której godzinie wstajesz?
I get up... - Ja wstaję... ...at seven o'clock – o siódmej ...at half past seven – o siódmej trzydzieści ...at quarter to seven – za kwadrans siódma ...at quarter past seven – kwadrans po siódmej kwadrans = piętnaście minut

4 Wyrażenia: That's a joke! - To żart! / Żartujesz!
Hurry up! - Pospiesz się! I know. - Wiem. It's too late. - Za późno. go by car – jechać samochodem go by bus – jechać autobusem go on foot – chodzić na piechotę

5 2. Gramatyka – czas Present Simple (twierdzenia)
Czasu Present Simple używamy, gdy: - mówimy o czynnościach, które się regularnie powtarzają, np. I go to school every day. (Chodzę do szkoły codziennie.) - mówimy o faktach, np. It’s cold in winter. (Zimą jest zimno.), I learn at primary school. (Uczę się w szkole podstawowej). - mówimy o rozkładach jazdy pociągów lub autobusów, np. This train leaves at nine o’clock. (Ten pociąg odjeżdża o dziewiątej.)

6 W czasie Present Simple występują słowa charakterystyczne, czyli takie, których używamy tylko w zdaniach tworzonych w tym czasie. Te słowa to: always – zawsze usually – zazwyczaj often – często sometimes – czasami seldom – rzadko never – nigdy every day – codziennie every week – co tydzień every Saturday – w każdą sobotę

7 Jak budujemy twierdzenia w Present Simple?
- kiedy tworzymy zdanie z osobą I (ja), you (ty, wy), we (my) oraz they (oni, one): Osoba + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania np. I watch TV every evening. (Ja oglądam telewizję co wieczór.) They get up at six o’clock. (Oni wstają o szóstej.) - kiedy tworzymy zdanie z osobą he (on), she (ona) lub it (ono): Osoba + czasownik z końcówką „s” + reszta zdania np. He plays with his friends after school. (On bawi się z kolegami po szkole.) She likes apples. (Ona lubi jabłka.) TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE CZĘSTO ZAMIAST OKREŚLENIA „SHE”, „HE”, „THEY” PODANE JEST IMIĘ np. John (Jaś), LUB FUNKCJA, np. my friend (mój kolega), the boys (chłopcy)

8 Jak dodajemy końcówkę „s” do czasownika?
Jeśli w twierdzeniu w czasie Present Simple osobą (podmiotem) jest he (on), she (ona) lub it (ono – czyli np. dziecko, jakiś przedmiot, zwierzę), TRZEBA dodać wtedy do czasownika końcówkę „s”. np. play – plays (grać), dance – dances (tańczyć) Wyjątki: - czasowniki zakończone na „x”, „o”, „sh”, „ch”, „s” – dodajemy końcówkę „es”, np. go – goes (iść), watch – watches (oglądać) - czasowniki zakończone na spółgłoskę + „y” – „y” zamieniamy na „i” oraz dodajemy „es”, np. copy – copies (kopiować) - czasownik „have” zamienia się na „has” O dodawaniu „s” do czasownika warto pamiętać szczególnie wtedy, gdy opisujemy czynności wykonywane przez kogoś innego, np. kolegę, mamę, brata, nauczyciela itd.

9 Przykłady twierdzeń w Present Simple:
I listen to music. – Ja słucham muzyki. Diana listens to music. – Diana słucha muzyki. You have a big dog. – Ty masz dużego psa. My friend has a big dog. – Mój kolega ma dużego psa. My friends and I like playing. – Moi koledzy i ja (czyli: my) lubimy się bawić. The baby likes playing. – Dziecko lubi się bawić.

10 3. Opis – Mój dzień I get up at six o’clock. – Ja wstaję o szóstej. I have a shower. – Ja biorę prysznic. I get dressed. – Ja się ubieram. I have breakfast. – Jem śniadanie. I go to school by bus. – Jadę do szkoły autobusem. I have six lessons. – Mam sześć lekcji. I go home at three o’clock. – Wracam do domu o trzeciej. I have dinner. – Jem obiad. I do my homework. – Odrabiam zadanie domowe. I play with my friends. – Bawię się z kolegami. I watch TV. – Oglądam telewizję. I play computer games. – Gram w gry komputerowe. I help my mum. – Pomagam mamie. I go to bed. – Idę spać. W języku angielskim na początku zdania zawsze musi stać osoba – bez niej zdanie nie miałoby sensu. W języku polskim nie musimy za każdym razem powtarzać np. „ja”, ponieważ bez tego zdanie również będzie zrozumiałe.

11 Życzę owocnej nauki! 


Pobierz ppt "Materiał do testu z działu 7 Podręcznik Steps in English 1 Klasa IV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google