Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki."— Zapis prezentacji:

1 Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii mgr Elwira Zadęcka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

2 MŁODZIEŻ W DRODZE DO ŚWIATA PRACY Doradztwo zawodowe

3 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego czyli szukanie właściwej drogi Nauczyciel przedmiotu jako doradca Wychowawca klasy/pedagog jako doradca

4 JAKIE WARUNKI STWARZAJĄ ORGANY PROWADZACE DO REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH? Podmiotowość i przedmiotowość doradztwa zawodowego

5 Doradztwo zawodowe – konieczność czy szansa  Kraków  Małopolska

6 6

7 Cel główny Zmiany systemowe w krakowskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Doradztwo zawodowe

8 Cele operacyjne Realizacja na terenie każdej szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków zajęć z doradztwa zawodowego Opracowanie programu dla poszczególnych poziomów kształcenia

9 Cele operacyjne Wykształcenie profesjonalnej kadry doradców zawodowych Wdrożenie standardów poradnictwa zawodowego dla szkół krakowskich Stworzenie systemu wsparcia e-larningowego

10 Realizatorzy projektu

11 Rok szkolny 2014/ Gimnazja – kontynuacja zajęć Szkoły ponadgimnazjalne – rozpoczęcie zajęć - wrzesień 2015 Szkoły podstawowe – przygotowanie koncepcji

12 MERYTORYCZNE STREFY WSPARCIA KSDZ

13 Gimnazjum

14 Szkoła ponadgimnazjalna

15 Platforma KSDZ

16 Festiwal Zawodów

17 Cele operacyjne Budowanie systemu doradztwa zawodowego w Małopolsce Zmiana świadomości myślenia gimnazjalistów i ich rodziców na temat kształcenia zawodowego Upowszechnienie w profesjonalny sposób wśród gimnazjalistów wiedzy zawodoznawczej

18 Realizatorzy

19 MERYTORYCZNE STREFY WSPARCIA Festiwal Zawodów

20 Program dla uczniów

21 Program dla doradców zawodowych

22 Współpraca czyli mozaika podmiotów  Spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat Festiwalu Zawodów dla dyrektorów małopolskich gimnazjów (421 dyrektorów)

23 Festiwal Zawodów 20 – XXIV Konferencja Szkoleniowa Quo vadis? W poszukiwaniu własnej drogi i przewodnika Kraków

24 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE Predyspozycje zawodowe ucznia

25 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

26 Narzędzia diagnostyczne dla edukacji

27 Narzędzia diagnostyczne dla edukacji  ore.edu.pl

28 CZY WSPÓŁCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE W EDUKACJI DOJRZAŁO DO PRZEDMIOTOWEJ I PODMIOTOWEJ NIEZALEŻNOŚCI? W „uścisku” szans i ryzyka

29 Podmiotowość doradcy zawodowego - definicja operacyjna  Osoba udzielająca wsparcia młodzieży, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, związanych z wyborem zawodu, kierunku kształcenia uwzględniając jej możliwości psychofizyczne a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego,  Pomaga rodzicom i nauczycielom w procesie poradnictwa zawodowego uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość rynku pracy oraz multimedialne środki przekazywania informacji zawodowej,  Współpracuje ze środowiskiem lokalnym,

30 Przedmiotowość doradztwa zawodowego Zmienne Mentalne / osobowościowe Programowe Organizacyjne Finansowe

31 Doradztwo w szkole czyli instytucjonalizacja doradztwa Organ prowadzący Dyrektor PPP

32 Realizacja doradztwa zawodowego czyli zainteresowanie wywołane ZachowawczaPozalekcyjna

33 Doradztwo zawodowe w planie lekcji czyli szukanie właściwej drogi Osobny przedmiot Wymiana z innymi zajęciami Treści DZ w przedmiotach

34 Doradztwo zawodowe w edukacji PodmiotPrzedmiot

35 Podsumowanie … Organ prowadzący Doradztwo zawodowe jako wsparcie … Przydatność zawodowa jako odpowiedz … Standardy doradztwa zawodowego jako wyzwanie … Szkoła Nowa ś wiadomość dyrektora Większe zrozumienie nauczycieli, wychowawców Wsparcie merytoryczne doradców Uczniowie i rodzice Budowanie przydatności zawodowej ucznia Większa trafność wyborów Edukacja rodziców

36 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google