Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki."— Zapis prezentacji:

1 Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii mgr Elwira Zadęcka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie 2015-04-231

2 MŁODZIEŻ W DRODZE DO ŚWIATA PRACY Doradztwo zawodowe 2015-04-232

3 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego czyli szukanie właściwej drogi Nauczyciel przedmiotu jako doradca Wychowawca klasy/pedagog jako doradca 2015-04-233

4 JAKIE WARUNKI STWARZAJĄ ORGANY PROWADZACE DO REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH? Podmiotowość i przedmiotowość doradztwa zawodowego 2015-04-234

5 Doradztwo zawodowe – konieczność czy szansa  Kraków  Małopolska 2015-04-237

6 6

7 Cel główny 2015-04-237 Zmiany systemowe w krakowskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Doradztwo zawodowe

8 Cele operacyjne 2015-04-238 Realizacja na terenie każdej szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków zajęć z doradztwa zawodowego Opracowanie programu dla poszczególnych poziomów kształcenia

9 Cele operacyjne 2015-04-239 Wykształcenie profesjonalnej kadry doradców zawodowych Wdrożenie standardów poradnictwa zawodowego dla szkół krakowskich Stworzenie systemu wsparcia e-larningowego

10 Realizatorzy projektu 2015-04-2310

11 Rok szkolny 2014/2015 2015-04-2311 Gimnazja – kontynuacja zajęć Szkoły ponadgimnazjalne – rozpoczęcie zajęć - wrzesień 2015 Szkoły podstawowe – przygotowanie koncepcji

12 MERYTORYCZNE STREFY WSPARCIA KSDZ 2015-04-2312

13 Gimnazjum 2015-04-2313

14 Szkoła ponadgimnazjalna 2015-04-2314

15 www.ksdz.pzo.edu.p Platforma KSDZ www.ksdz.pzo.edu.pl 2015-04-2315

16 Festiwal Zawodów 2015-04-2316

17 Cele operacyjne 2015-04-2317 Budowanie systemu doradztwa zawodowego w Małopolsce Zmiana świadomości myślenia gimnazjalistów i ich rodziców na temat kształcenia zawodowego Upowszechnienie w profesjonalny sposób wśród gimnazjalistów wiedzy zawodoznawczej

18 Realizatorzy 2015-04-2318

19 MERYTORYCZNE STREFY WSPARCIA Festiwal Zawodów 2015-04-2319

20 Program dla uczniów 2015-04-2320

21 Program dla doradców zawodowych 2015-04-2321

22 Współpraca czyli mozaika podmiotów  Spotkania informacyjno-szkoleniowe na temat Festiwalu Zawodów dla dyrektorów małopolskich gimnazjów (421 dyrektorów) 2015-04-2322

23 Festiwal Zawodów 20 – 22.03.2014 2015-04-2323 XXIV Konferencja Szkoleniowa Quo vadis? W poszukiwaniu własnej drogi i przewodnika Kraków 20-22.03.2014

24 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE Predyspozycje zawodowe ucznia 2015-04-2324

25 NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO www.koweziu.edu.pl 2015-04-2325

26 Narzędzia diagnostyczne dla edukacji 2015-04-2326

27 Narzędzia diagnostyczne dla edukacji 2015 2015-04-2327  ore.edu.pl

28 CZY WSPÓŁCZESNE DORADZTWO ZAWODOWE W EDUKACJI DOJRZAŁO DO PRZEDMIOTOWEJ I PODMIOTOWEJ NIEZALEŻNOŚCI? W „uścisku” szans i ryzyka 2015-04-2328

29 Podmiotowość doradcy zawodowego - definicja operacyjna 2015-04-2329  Osoba udzielająca wsparcia młodzieży, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, związanych z wyborem zawodu, kierunku kształcenia uwzględniając jej możliwości psychofizyczne a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego,  Pomaga rodzicom i nauczycielom w procesie poradnictwa zawodowego uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość rynku pracy oraz multimedialne środki przekazywania informacji zawodowej,  Współpracuje ze środowiskiem lokalnym,

30 Przedmiotowość doradztwa zawodowego 2015-04-2330 Zmienne Mentalne / osobowościowe Programowe Organizacyjne Finansowe

31 Doradztwo w szkole czyli instytucjonalizacja doradztwa Organ prowadzący Dyrektor PPP 2015-04-2331

32 Realizacja doradztwa zawodowego czyli zainteresowanie wywołane 2015-04-2332 ZachowawczaPozalekcyjna

33 Doradztwo zawodowe w planie lekcji czyli szukanie właściwej drogi 2015-04-2333 Osobny przedmiot Wymiana z innymi zajęciami Treści DZ w przedmiotach

34 Doradztwo zawodowe w edukacji 2015-04-2334 PodmiotPrzedmiot

35 Podsumowanie … 2015-04-2335 Organ prowadzący Doradztwo zawodowe jako wsparcie … Przydatność zawodowa jako odpowiedz … Standardy doradztwa zawodowego jako wyzwanie … Szkoła Nowa ś wiadomość dyrektora Większe zrozumienie nauczycieli, wychowawców Wsparcie merytoryczne doradców Uczniowie i rodzice Budowanie przydatności zawodowej ucznia Większa trafność wyborów Edukacja rodziców

36 Dziękujemy za uwagę mp.krakow@interia.pl elwirazadecka@wp.pl 2015-04-2336


Pobierz ppt "Czy doradztwo zawodowe w edukacji może zdobyć swoją przedmiotową i podmiotową niezależność? dr Marian Piekarski Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google