Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły”"— Zapis prezentacji:

1 jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły”
2013 „Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły” Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska

2 Brak usług doradztwa edukacyjno-zawodowego …

3 Przygotowany absolwent …

4 Materiały metodyczne doradztwo
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach Zmiany w prawie Materiały metodyczne doradztwo Poradniki drukowane Poradnik multimedialny Scenariusze

5 Podsumowanie rozporządzenia MEN:
Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jest obowiązkiem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeśli w szkole nie ma doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela, który będzie pełnił taką funkcję. Szkoła może korzystać ze wsparcia doradcy zatrudnionego poza szkołą. Doradca zatrudniony w szkole jest członkiem zespołu. Doradca zatrudniony w poradni może uczestniczyć w posiedzeniach zespołu na wniosek dyrektora. Zadania zespołu są również zadaniami doradcy. Doradca lub nauczyciel realizujący zadania doradcy współpracuje z nauczycielami i rodzicami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

6 Zadania doradcy zawodowego
§ Do zadań doradcy zawodowego należą ponadto: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych danemu poziomowi kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

7 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Potrzebny jest doradca … Nowoczesne narzędzia i metody Innowacyjne technologie Uczyć bawiąc, a nie nudzić ucząc… Nowe formy i kanały przekazu Multimedia, video, interaktywność … Fachowa literatura i czasopisma Stałe wsparcie merytoryczne Stałe szkolenie kadry Stały dostęp do nowości … Centrum metodyczne Kompleksowe wsparcie i pomoc

8 Pakiet „Kariera na Maksa”
Myśli przewodnie: Mówić językiem młodzieży… Docierać do nich „innymi” kanałami… Uczmy bawiąc, a nie nudźmy ucząc…

9

10 Innowacyjny, kompleksowy Pakiet Wsparcia
Serial „Życie na Maksa” Innowacyjny, kompleksowy Pakiet Wsparcia Społecznościowa gra na Facebooku Multimedialne przewodniki, Testy Kariery, + wsparcie!

11 Pakiet „Kariera na Maksa” 1. Serial „Życie na Maksa”
15 odcinków serialu Życie na Maksa + 15 scenariuszy lekcji z pełnym instruktażem ich poprowadzenia oraz pełną obudową dydaktyczną. Założenia serialu oparte zostały na znanej i cenionej koncepcji Piramidy Kariery. Całość została przygotowana tak, aby lekcję w pełni efektywnie mógł poprowadzić każdy nauczyciel w szkole. Można je realizować na lekcjach wychowawczych, okienkach, zastępstwach, bądź godzinach będących do dyspozycji dyrektora szkoły (także w godzinach tzw. „karcianych”)

12 Budujemy PRESTIŻ szkoły - PODSUMOWANIE:
Poradnictwo pokazuje po co się uczymy, dlaczego warto się uczyć Jeśli nasza edukacja ma sens sprawniej budujemy nasz Osobisty Potencjał + + Poradnictwo nadaje cel, kierunek i motywację do uczenia się Jeśli dzięki temu osiągamy sukcesy … Poradnictwo nadaje edukacji sens Doceniamy naszą edukację, naszą szkołę, naszych nauczycieli …

13 Budujemy PRESTIŻ szkoły - PODSUMOWANIE:
Zróbmy z doradztwa edukacyjno-zawodowego duży atut i mocny punkt swojej szkoły! Pamiętajmy, że nowoczesne doradztwo kariery – profesjonalne wspieranie uczniów w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej - stanowi zawsze bardzo istotną wartość dodaną nawet do najlepszej oferty edukacyjnej. Wprowadzenie w fachowy sposób tych zajęć do szkoły znacznie podnosi jej prestiż w otoczeniu społecznym i jest sporym atutem w rekrutacji przyszłych uczniów.

14 Pakiet „Kariera na Maksa”
Opinie innych …

15 PRESTIŻ ma wiele wymiarów …
Nauczyciel … Szkoła … Organ prowadzący…

16

17

18 Życzę powodzenia! wojtek@ecorys.pl Wojciech Kreft
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska


Pobierz ppt "jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google