Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska."— Zapis prezentacji:

1 2013 Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska

2 Brak usług doradztwa edukacyjno-zawodowego …

3 Przygotowany absolwent …

4 Materiały metodyczne doradztwo Poradnik multimedialny Poradniki drukowane Scenariusze Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach Zmiany w prawie www.sdsiz.pl

5 Podsumowanie rozporządzenia MEN: Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jest obowiązkiem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeśli w szkole nie ma doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela, który będzie pełnił taką funkcję. Szkoła może korzystać ze wsparcia doradcy zatrudnionego poza szkołą. Doradca zatrudniony w szkole jest członkiem zespołu. Doradca zatrudniony w poradni może uczestniczyć w posiedzeniach zespołu na wniosek dyrektora. Zadania zespołu są również zadaniami doradcy. Doradca lub nauczyciel realizujący zadania doradcy współpracuje z nauczycielami i rodzicami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

6 Zadania doradcy zawodowego § 31. 1. Do zadań doradcy zawodowego należą ponadto: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych danemu poziomowi kształcenia; 3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

7 Potrzebny jest doradca … Innowacyjne technologie Nowe formy i kanały przekazu Fachowa literatura i czasopisma Stałe szkolenie kadry Centrum metodyczne Nowoczesne narzędzia i metody Uczyć bawiąc, a nie nudzić ucząc… Multimedia, video, interaktywność … Stałe wsparcie merytoryczne Stały dostęp do nowości … Kompleksowe wsparcie i pomoc

8 Pakiet Kariera na Maksa Myśli przewodnie: Mówić językiem młodzieży… Docierać do nich innymi kanałami… Uczmy bawiąc, a nie nudźmy ucząc…

9

10 Innowacyjny, kompleksowy Pakiet Wsparcia Serial Życie na Maksa Multimedialne przewodniki, Testy Kariery, + wsparcie! Społecznościowa gra na Facebooku

11 Pakiet Kariera na Maksa 1. Serial Życie na Maksa 15 odcinków serialu Życie na Maksa + 15 scenariuszy lekcji z pełnym instruktażem ich poprowadzenia oraz pełną obudową dydaktyczną. Założenia serialu oparte zostały na znanej i cenionej koncepcji Piramidy Kariery. Całość została przygotowana tak, aby lekcję w pełni efektywnie mógł poprowadzić każdy nauczyciel w szkole. Można je realizować na lekcjach wychowawczych, okienkach, zastępstwach, bądź godzinach będących do dyspozycji dyrektora szkoły (także w godzinach tzw. karcianych)Piramidy Karierylekcję w pełni efektywnie mógł poprowadzić każdy nauczyciel w szkole

12 Poradnictwo pokazuje po co się uczymy, dlaczego warto się uczyć Poradnictwo nadaje cel, kierunek i motywację do uczenia się Poradnictwo nadaje edukacji sens Jeśli nasza edukacja ma sens sprawniej budujemy nasz Osobisty Potencjał Jeśli dzięki temu osiągamy sukcesy … Doceniamy naszą edukację, naszą szkołę, naszych nauczycieli … Budujemy PRESTIŻ szkoły - PODSUMOWANIE:

13 Zróbmy z doradztwa edukacyjno- zawodowego duży atut i mocny punkt swojej szkoły! Pamiętajmy, że nowoczesne doradztwo kariery – profesjonalne wspieranie uczniów w planowaniu dalszej edukacji i kariery zawodowej - stanowi zawsze bardzo istotną wartość dodaną nawet do najlepszej oferty edukacyjnej. Wprowadzenie w fachowy sposób tych zajęć do szkoły znacznie podnosi jej prestiż w otoczeniu społecznym i jest sporym atutem w rekrutacji przyszłych uczniów. Budujemy PRESTIŻ szkoły - PODSUMOWANIE:

14 Pakiet Kariera na Maksa Opinie innych …

15 PRESTIŻ ma wiele wymiarów … Nauczyciel … Szkoła … Organ prowadzący…

16

17

18 Życzę powodzenia! Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska wojtek@ecorys.pl Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska wojtek@ecorys.pl


Pobierz ppt "2013 Poradnictwo kariery jako atut i element prestiżu nowoczesnej szkoły Wojciech Kreft Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP ECORYS Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google