Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcje zarządzania jakością (prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcje zarządzania jakością (prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik)"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcje zarządzania jakością (prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik)
TQM (zarządzanie przez jakość) Trylogia Jurana (proces: planowanie, sterowanie, doskonalenie) Błędy sporadyczne i systemowe Jurana „Zero defects” Crosby`ego Funkcja strat jakości Taguchi Standardy jakości Feigenbauma 14 zasad Deminga Marnotrawstwo zasobów Ohno Z.Zymonik

2 Normalizacja – pojęcie i istota
Normalizacja – jest działalnością zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów. Zasady normalizacji: jawność i powszechna dostępność; dobrowolność i powszechność uczestnictwa w opracowaniu i stosowaniu norm; uwzględnienie interesu publicznego; konsensus jako podstawa działań dotyczących uzgadniania treści norm; Jednolitość i spójność postanowień norm; przestrzeganie niesprzeczności z obowiązującymi przepisami; nieingerowanie organów władzy w treść norm Opracowała: Z.Zymonik

3 Norma – pojęcie, istota Norma – reguła powszechnie przyjęta, a także dokument normalizacyjny, Który: jest powszechnie dostępny, jest przeznaczony do powszechnego i wielokrotnego stosowania, jest zatwierdzony i wydany przez upoważnioną do tego jednostkę, kodyfikuje najlepszą praktykę, poziom wiedzy i techniki, i z którym zgodność nie jest obowiązkowa. Opracowała: Z.Zymonik

4 Norma a przepis prawny Przepisy prawne są przyjmowane przez organa władzy, normy są opracowywane przez zainteresowane strony. Stosowanie norm jest dobrowolne, a przepisów prawnych – obowiązkowe. Przepisy prawne regulują przede wszystkim aspekty życia gospodarczego dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, normy zaś są związane z samoregulacją rynku i odnoszą się do: funkcjonalności, bezpieczeństwa, kompatybilności, jakości. Opracowała: Z.Zymonik

5 Szczeble normalizacji
Normalizacja międzynarodowa Normalizacja regionalna Normalizacja krajowa Z.Zymonik

6 Normalizacja międzynarodowa
ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) ITU (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna) Wynikiem tego szczebla normalizacji są normy: ISO, IEC, ITU. Z.Zymonik

7 Normalizacja regionalna
CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) Z.Zymonik

8 Normalizacja krajowa Brytyjski Instytut Normalizacyjny)- normy BS;
Niemiecki Instytut Normalizacyjny – normy DIN; Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne – normy NF; Polski Komitet Normalizacyjny – nomy PN. Z.Zymonik

9 Międzynarodowe normy ISO serii 9000
Dotyczą systemów zarządzania jakością. Są dorobkiem dobrych praktyk menedżerskich wielu pokoleń. Pierwsze wydanie tych norm – 1987 rok (norma terminologiczna ISO 8402). Obecnie model ISO 9001:2008, będzie ISO 9001:2015. Certyfikacja sytemu zarządzania jakością. Z.Zymonik

10 Ocena zgodności – pojęcie, istota
Jest to wykazanie, że wymagania dotyczące wyrobu, ujęte w formie specyfikacji, zostały spełnione. Tego typu ocena może dotyczyć także sytemu, procesu, osoby, jednostki organizacyjnej. Z.Zymonik

11 Symbol CE na wyrobie Jest dowodem potwierdzającym odpowiedzialność producenta za zgodność swojego wyrobu ze wszystkimi wymaganiami odpowiednich dyrektyw. Nie tylko z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa. Słowo „wszystkie” obejmuje wymagania podstawowe, stosowne przepisy prawne, zastosowanie odpowiedniej procedury oceny zgodności w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Jest formalnym potwierdzeniem, ze wyrób został poddany właściwym procedurom oceny zgodności. Za tego rodzaju działania jest odpowiedzialny producent, mimo że w procedurze oceny zgodności mogą uczestniczyć inne podmioty. Z.Zymonik

12 Moduły oceny zgodności
Jest osiem podstawowych modułów i osiem dodatkowych. Procedury dotyczą najpierw samej kontroli wewnętrznej, potem badania typu (projektu), weryfikacji jednostkowej, pełnego zapewnienia jakości wyrobu, a na końcu obejmują kompleksową ocenę wyrobu. Są one ułożone wg wzrastającego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko ludzi, ale także środowiska. Z.Zymonik

13 Koniec


Pobierz ppt "Koncepcje zarządzania jakością (prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google