Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie

2 Celem działania RO EFS w Szczecinie jest rozwijanie kompetencji potencjalnych projektodawców w obszarze wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz wspieranie współpracy na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego na szczeblu lokalnym i regionalnym

3 Regionalny Ośrodek EFS ułatwia zainteresowanym osobom i instytucjom dostęp do informacji o możliwościach wykorzystania środków z EFS i wspiera potencjalnych projektodawców w trakcie przygotowywania i realizacji projektów.

4 Usługi ROEFS U 1 – Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS. Zindentyfikowanie potrzeb klienta oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS U 2 – Usługa informacyjna nt. możliwości skorzystania z projektów finansowanych ze środków EFS

5 Usługi ROEFS – cd. U 3 – Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS U 4 – Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie z EFS

6 Usługi ROEFS – cd. U 5 – Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS U 6 – Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS U 7 – Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw

7 Szkolenia kluczowe i specjalistyczne  szkolenia dotyczące problematyki objętej wsparciem EFS np. problematyka rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, szkoleń i poradnictwa zawodowego, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości.

8 Przykładowe tematy szkoleń w roku 2009 Szkolenia kluczowe Od pomysłu do projektu Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL Konstruowanie budżetu w projektach EFS Zarządzanie projektami Przygotowanie wniosków o płatność i rozliczenia

9 Przykładowe tematy szkoleń w roku 2009 Szkolenia specjalistyczne Razem łatwiej – budujemy partnerstwo Pomoc publiczna w projektach EFS Innowacyjność w ramach PO KL Prawo zamówień publicznych Księgowość w projektach EFS

10 Doradztwo kluczowe i specjalistyczne  doradztwo bezpośrednie dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek do EFS, albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów

11 Informacja  dla projektodawców na temat obszarów wsparcia EFS i PO KL,  dla beneficjentów ostatecznych na temat możliwości udziału w projektach finansowanych z EFS,  prezentacja oferty RO EFS,  seminaria, Punkt Informacyjny, newsletter, materiały promocyjne, strona internetowa RO EFS

12 Animacja  inspiruje w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty  wspiera w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania  promuje lokalne inicjatywy współpracy

13 Klient RO EFS formalny przedstawiciel projektodawcy/beneficjenta realizujący lub przygotowujący projekt do realizacji na terenie objętym działaniem RO EFS

14 Obszar działania ROEFS w Szczecinie m. Szczecin, m. Świnoujście, powiat choszczeński, powiat goleniowski, powiat gryficki, powiat gryfiński, powiat kamieński, powiat łobeski, powiat myśliborski, powiat policki, powiat pyrzycki, powiat stargardzki

15 Lokalizacja projektu województwo zachodniopomorskie, podregion szczeciński obszary priorytetowe: – gmina wiejska – gmina wiejsko miejska – miasto do 25 tys. mieszkańców – szkoły i placówki oświatowe RO EFS obejmuje wsparciem również projekty zlokalizowane w miastach powyżej 25 tys. mieszkańców zgodnie z aktualnymi możliwościami obsługi przez ROEFS

16 Punkt Informacyjny ROEFS Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 70-223 Szczecin, ul. Stoisława 2 Tel.: +48 91 4329317 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google