Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego""— Zapis prezentacji:

1 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
PROJEKT "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata (Priorytet 4, Działanie 4.2)

2 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
AGENDA GENEZA CEL PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU REALIZACJA

3 Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020
Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości, zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. Cel strategiczny to: zaspokajanie informacyjnych potrzeb społeczeństwa – realizowany poprzez cele operacyjne: przygotowanie archiwaliów do udostępniania on-line, udostępnianie ewidencji archiwalnej on-line, udostępnianie zasobu archiwalnego on-line.

4 Wizja działalności archiwów obejmuje:
Zapewnienie każdemu obywatelowi przyjaznego, ciągłego i bezpiecznego dostępu, w dowolnym miejscu i czasie, do zgromadzonych w archiwach zasobów informacji.

5 Digitalizacja 2010 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby Cyfrowe” Wieloletni Program Rządowy „Kultura+” 2012 Program Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu archiwów polskich i zagranicznych Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” W 2009 r. liczba skanów w archiwach państwowych wynosiła 2 387 211. W latach archiwa państwowe wzbogaciły się o 42 mln skanów Na koniec 2014 r. na portalu administrowanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe zostało udostępnionych ponad 14 mln skanów z kilkunastu archiwów państwowych. Skany są także udostępniane na stronach poszczególnch archiwów państwowych np. Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwów Państwowych w Olsztynie, Szczecinie, Przemyślu. Digitalizowane są głownie akta najczęściej wykorzystywane przez użytkowników takie, jak akta metrykalne, projekty budowlane, akta miast czy Metryka Koronna.

6 Partnerzy projektu: Archiwum Państwowe w Toruniu
"Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" Lider projektu: Archiwum Państwowe w Toruniu Partnerzy projektu: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

7 CELE PROJEKTU

8 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
ZAKRES PROJEKTU Akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874 – 1903(10) Akta parafii rzymsko-katolickich z lat 1808 – 1900(10) Księgi meldunkowe począwszy od roku 1837

9 ZAKRES PROJEKTU To łącznie ok. 40010 ksiąg z tego:
z AP Toruń ok ksiąg z AP Bydgoszcz ok ksiąg co stanowi ok. 580 mb akt skanów stron

10 Koncepcja rozwiązania
ZAKRES PROJEKTU Koncepcja rozwiązania całego projektu

11 ZAKRES PROJEKTU Struktura Logiczna Aplikacji Moduł bazodanowy
Moduł Walidacji i QA (Quality Assesment) Moduł tworzenia metadanych Moduł klienta Moduł Recenzenta/redaktora Moduł Indeksacji /funkcja społecznościowa portalu/ Moduł analiz, statystyk i pomiaru zakładanych wskaźników rezultatu projektu Moduł raportów/statystyk Moduł zapytań /wyszukiwań danych/ Moduł prezentacji danych

12 REALIZACJA To nie tylko: Infrastruktura IT Digitalizacja To również:
Dbałość o jakość Prowadzenie konsultacji ze środowiskiem genealogów Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, macierze ATMOS

13 REALIZACJA Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, skanery

14 REALIZACJA Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, skanowanie akt

15 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bolesław Rassalski Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Sławomir Pułkownik, Artur Nogaj Archiwum Państwowe w Toruniu


Pobierz ppt ""Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego""

Podobne prezentacje


Reklamy Google