Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) PROJEKT

2 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" AGENDA GENEZA CEL PROJEKTU ZAKRES PROJEKTU REALIZACJA

3 Strategia archiwów państwowych na lata 2010-2020 Misją archiwów państwowych jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości, zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa obywatelskiego. zaspokajanie informacyjnych potrzeb społeczeństwa – realizowany poprzez cele operacyjne:  przygotowanie archiwaliów do udostępniania on-line,  udostępnianie ewidencji archiwalnej on-line,  udostępnianie zasobu archiwalnego on-line. Cel strategiczny to:

4 Wizja działalności archiwów obejmuje: Zapewnienie każdemu obywatelowi przyjaznego, ciągłego i bezpiecznego dostępu, w dowolnym miejscu i czasie, do zgromadzonych w archiwach zasobów informacji.

5 Digitalizacja 2010 Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasoby Cyfrowe” 2011-2015 Wieloletni Program Rządowy „Kultura+” 2012 Program Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu archiwów polskich i zagranicznych 2015-2020 Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” W 2009 r. liczba skanów w archiwach państwowych wynosiła 2 387 211. W latach 2012-2014 archiwa państwowe wzbogaciły się o 42 mln skanów Na koniec 2014 r. na portalu www.szukajwarchiwach.pl administrowanym przez Narodowe Archiwum Cyfrowe zostało udostępnionych ponad 14 mln skanów z kilkunastu archiwów państwowych.www.szukajwarchiwach.pl Skany są także udostępniane na stronach poszczególnch archiwów państwowych np. Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwów Państwowych w Olsztynie, Szczecinie, Przemyślu. Digitalizowane są głownie akta najczęściej wykorzystywane przez użytkowników takie, jak akta metrykalne, projekty budowlane, akta miast czy Metryka Koronna.

6 Partnerzy projektu: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe w Bydgoszczy "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" Lider projektu: Archiwum Państwowe w Toruniu

7 CELE PROJEKTU

8 ZAKRES PROJEKTU  Akta urzędów stanu cywilnego z lat 1874 – 1903(10)  Akta parafii rzymsko-katolickich z lat 1808 – 1900(10)  Księgi meldunkowe począwszy od roku 1837 "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

9 To łącznie ok. 40010 ksiąg z tego: z AP Toruń ok. 21293 ksiąg z AP Bydgoszcz ok. 18717 ksiąg co stanowi ok. 580 mb akt 1.800.000 skanów 3.600.000 stron ZAKRES PROJEKTU

10 Koncepcja rozwiązania całego projektu

11 Struktura Logiczna Aplikacji Moduł bazodanowy Moduł Walidacji i QA (Quality Assesment) Moduł tworzenia metadanych Moduł klienta Moduł Recenzenta/redaktora Moduł Indeksacji /funkcja społecznościowa portalu/ Moduł analiz, statystyk i pomiaru zakładanych wskaźników rezultatu projektu Moduł raportów/statystyk Moduł zapytań /wyszukiwań danych/ Moduł prezentacji danych ZAKRES PROJEKTU

12 REALIZACJA To nie tylko: Infrastruktura IT Digitalizacja To również: Dbałość o jakość Prowadzenie konsultacji ze środowiskiem genealogów Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, macierze ATMOS

13 REALIZACJA Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, skanery

14 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, skanowanie akt REALIZACJA

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Bolesław Rassalski Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Sławomir Pułkownik, Artur Nogaj Archiwum Państwowe w Toruniu "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"


Pobierz ppt ""Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google