Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zachodniopomorski System Informacji i – początek drogi Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zachodniopomorski System Informacji i – początek drogi Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Zachodniopomorski System Informacji i – początek drogi Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

2 Współpraca bibliotek szczecińskich Szczeciński Zespół Biblioteczny 2005 – Szczecińskie Porozumienie Bibliotek 2007 – Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek

3 Szczeciński Zespół Biblioteczny (4) Politechnika Szczecińska Pomorska Akademia Medyczna Uniwersytet Szczeciński Wyższa Szkoła Morska ZAKUP ŚRODOWISKOWEJ LICENCJI SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO ALEPH 50% dofinansowanie z Open Society Institute

4 Szczecińskie Porozumienie Bibliotek (7) Politechnika Szczecińska Pomorska Akademia Medyczna Uniwersytet Szczeciński Wyższa Szkoła Morska Akademia Rolnicza Książnica Pomorska Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

5 Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek (12) 5 bibliotek uczelni wyższych Szczecina Książnica Pomorska Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie Koszalińska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu Politechnika Koszalińska Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 2008 – Biblioteka C entrum D oradztwa i D oskonalenia N auczycieli

6 Cele ZPB Wspólne działanie na rzecz poprawy poziomu usług bibliotecznych Poprawa dostępu do informacji o zbiorach bibliotek regionu zachodniopomorskiego Ścisłe powiązanie sfery usług bibliotecznych z oczekiwaniami czytelników Wspieranie działalności naukowej bibliotekarzy oraz działania na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania Integracja zachodniopomorskiego środowiska bibliotekarzy

7 Zachodniopomorski System Informacji i - ZSIReNa Główne cele: Udostępnienie centralnego wirtualnego katalogu bibliotek publicznych i naukowych województwa zachodniopomorskiego Udostępnienie bibliografii piśmiennictwa regionu i baz wiedzy o regionie Udostępnienie naukowych baz danych instytucji naukowo-badawczych Pomorza Zachodniego Publikowanie on-line prac naukowych dotyczących regionu

8 Zachodniopomorski System Informacji i - ZSIReNa Główne cele: Prezentacja kulturowego dziedzictwa regionu historycznego Pomorza Zachodniego, a także wybranych elementów dziedzictwa narodowego i światowego zgromadzonych na terenie Pomorza Zachodniego Ochrona najcenniejszych zbiorów bibliotecznych przechowywanych w bibliotekach i innych instytucjach przystępujących do Porozumienia Wspieranie działalności kulturalnej, dydaktycznej i edukacyjnej

9 Zachodniopomorski System Informacji i - ZSIReNa Rozproszony katalog bibliotek Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa BWoR – Baza Wiedzy o Regionie

10 Rozproszony katalog bibliotek Katalogi on-line bibliotek naukowych i publicznych województwa zachodniopomorskiego Naukowe bazy danych bibliotek akademickich Bibliografie regionalne

11 Rozproszony katalog bibliotek Jednolity interfejs wyszukiwawczy Możliwość zdefiniowania indywidualnych portali dla poszczególnych bibliotek Równoległe p rzeszukiwanie w katalogach bibliotecznych, bibliograficznych bazach danych oraz subskrybowanych naukowych bazach danych i czasopismach

12 Rozproszony katalog bibliotek Możliwość równoległego przeszukiwania w katalogach bibliotecznych oraz bibliograficznych bazach danych pracujących w następujących systemach: ALEPH, Prolib, Sowa, MAK, ISIS, KOHA Wyświetlanie listy rezultatów przeszukania w postaci jednej zdeduplikowanej listy Możliwość dotarcia do wyników wyszukiwań w poszczególnych katalogach na poziomie rekordu bibliograficznego Możliwość dotarcia do zasobów danej biblioteki z poziomu katalogu centralnego i wykonanie funkcji (usług elektronicznych) oferowanych przez system, w którym biblioteka pracuje

13 Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa – zadania Ochrona dziedzictwa narodowego i regionalnego poprzez digitalizację Archiwizacja najcenniejszych zbiorów Ochrona pojedynczych cennych oryginałów będących w posiadaniu jednostek uczestniczących w projekcie Scalenie działań bibliotek i usystematyzowanie prac w celu wyeliminowania powielania digitalizacji tych samych dokumentów

14 Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa – zakres zbiorów podlegających digitalizacji Zasób dziedzictwa kulturowego – wybrane zabytki piśmiennictwa Zasób regionalny – pomeranica – zabytki piśmiennictwa oraz DŻS Ikonografia Muzykalia

15 Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa – zakres zbiorów podlegających digitalizacji Nauka i dydaktyka – doktoraty, habilitacje, artykuły naukowe, skrypty i podręczniki tworzące repozytoria bibliotek i uczelni zachodniopomorskich Przepisy prawa lokalnego Informacje o gospodarce regionu Biuletyny informacyjne gmin, powiatów, urzędów i prasy lokalnej

16 Baza Wiedzy o Regionie - zadania Scalenie bibliografii regionalnych i terytorialnych tworzonych w bibliotekach publicznych i Bibliografii Pomorza Zachodniego na jednolitej platformie wyszukiwawczej Połączenie bazy bibliograficznej z katalogiem on-line Udostępnienie pełnych tekstów artykułów prasowych poprzez hiperłącza do stron internetowych www czasopism Połączenie bibliografii z KHW – tworzenie bazy o pisarzy, publicystów, dziennikarzy regionu zachodniopomorskiego

17 Dokumenty strategiczne Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim na lata Strategia lizbońska ( gospodarka oparta na wiedzy) i2010 – Biblioteki Cyfrowe (dokument Komisji Wspólnot Europejskich z 30 września 2005) Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych

18 Dokumenty strategiczne Konkluzja Rady w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych (dokument Rady Unii Europejskiej z 7 grudnia 2006 r.) Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020

19 Realizacja projektu – stan obecny Działania mające na celu wyłonienie dostawców oprogramowania dla centralnego katalogu bibliotek, bazy obiektów cyfrowych oraz dostawców sprzętu takiego jak serwery aplikacji, skanery, a także wykonawców usług w zakresie digitalizacji i zarządzania modułami ZBC.

20 Dziękuję z uwagę Dagmara Budek


Pobierz ppt "Zachodniopomorski System Informacji i – początek drogi Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google