Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gostynińskie Centrum Edukacyjne ul. Polna 39, 09-500 Gostynin tel/fax 24 235 38 80,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gostynińskie Centrum Edukacyjne ul. Polna 39, 09-500 Gostynin tel/fax 24 235 38 80,"— Zapis prezentacji:

1 Gostynińskie Centrum Edukacyjne ul. Polna 39, 09-500 Gostynin tel/fax 24 235 38 80, email: gce@gostynin.edu.pl

2 Historia 18 sierpnia 1961 – Szkoła Rzemiosł Budowlanych W następnych latach kolejne jednostki oświatowe: Zasadnicza Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane, Szkoła Przysposabiająca do Zawodu, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Średnie Studium Zawodowe, Ośrodek Dokształcania Zawodowego 28 sierpnia 1976 – Zespół Szkół Zawodowych 30 marca 2001 – Gostynińskie Centrum Edukacyjne

3 Struktura organizacyjna Szkoły młodzieżowe - Technikum - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoły dla dorosłych - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Praktycznego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Internat

4 Prowadzone zawody Technikum - technik budownictwa - technik pojazdów samochodowych - technik żywienia i usług gastronomicznych - technik handlowiec

5 Prowadzone zawody Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - elektryk - stolarz - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - kucharz - sprzedawca - fryzjer - cukiernik - wędliniarz - piekarz - blacharz samochodowy - lakiernik Zawody nowe, planowane na rok szkolny 2015/2016 - mechanik motocyklowy - elektromechanik pojazdów samochodowych

6 Kształcenie praktyczne U pracodawców Zawody: technik budownictwa*, technik pojazdów samochodowych*, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych W Centrum Kształcenia Praktycznego Zawody: technik żywienia i usług gastronomicznych*, kucharz, technik handlowiec*, sprzedawca, fryzjer, cukiernik, wędliniarz, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik * - w zakresie wybranych kwalifikacji

7 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych Oddział wielozawodowy to oddział niejednorodny ze względu na nauczane zawody Przebieg procesu kształcenia Przedmioty ogólnokształcące – w szkole Teoretyczne przedmioty zawodowe – w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zajęcia praktyczne – u pracodawców

8 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. Kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych - trzy turnusy w cyklu kształcenia (pierwszy, drugi i trzeci stopień) - każdy turnus trwa cztery tygodnie - w trakcie turnusu uczeń odbywa 136 godzin dydaktycznych (łącznie 408 godzin w cyklu kształcenia) - turnus odbywa się z oderwaniem od nauki

9 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. Kształcenie praktyczne u pracodawców Kształcenie odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Uczeń, który odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy jest jego pracownikiem młodocianym (wg. Kodeksu Pracy) Pracodawca otrzymuje bieżącą refundację wynagrodzenia młodocianego oraz końcową refundację kosztów kształcenia (ok. 8.100zł)

10 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. Opisany system kształcenia stanowi pewną odmianę systemu dualnego, popularnego w krajach zachodnich, a zwłaszcza w Niemczech

11 Zalety - funkcjonowanie ucznia w bliskości rynku i konkretnego pracodawcy, co stanowi ułatwienie w poszukiwaniu przyszłej pracy Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. - uczeń otrzymuje wynagrodzenie za świadczoną pracę (odbywane zajęcia) - elastyczne kształtowanie zadań rzeczowych przez szkoły - zdawalność egzaminów zawodowych jest w populacji młodocianych taka sama jak zdających z oddziałów jednorodnych

12 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. Niedoskonałości - oderwanie od nauki w czasie odbywania turnusów dokształcających - konieczność wyjazdu do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego - niekiedy odległy termin turnusu od terminu egzaminu zawodowego

13 Kształcenie w oddziałach wielozawodowych – c.d. - możliwość znalezienia właściwego pracodawcy Ograniczenia - znalezienie ośrodka, w którym młodociany może odbyć dokształcanie zawodowe

14 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie Zadania 1. Prowadzenie turnusów dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 2. Koordynacja kształcenia młodocianych w obrębie województwa mazowieckiego (oprócz m.st. Warszawy)

15 Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie Realizacja zadań przez ODiDZ Gostynin 1. W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzonych będzie łącznie 36 turnusów 2. W roku szkolnym 2013/2014 skoordynowano kształcenie 4.484 młodocianych z terenu województwa mazowieckiego. Do koordynacji krajowej zostało skierowanych 53 uczniów w zawodach: fotograf, zegarmistrz, monter- elektronik, tapicer, operator urządzeń przemysłu chemicznego, złotnik-jubiler

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Gostynińskie Centrum Edukacyjne ul. Polna 39, 09-500 Gostynin tel/fax 24 235 38 80,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google