Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

co po gimnazjum ? Wybierz swoją przyszłość Przygotowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "co po gimnazjum ? Wybierz swoją przyszłość Przygotowała:"— Zapis prezentacji:

1 co po gimnazjum ? Wybierz swoją przyszłość Przygotowała:
mgr Małgorzata Paczkowska Pedagog szkolny

2 Doradca zawodowy - udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

3 Jak wybrać zawód ?

4

5 4 kroki które musisz zrobić 
Stwórz listę wszystkich cech, które oczekujesz po idealnej pracy. Musisz przemyśleć swoje mocne i słabe strony. Nie zmieniaj wyznaczonej przez siebie ścieżki kariery wyłącznie dlatego, że obawiasz się niskiego stopnia z przedmiotu lub trudnego semestru.

6 Krok 2: Znajdź wszystkie informacje dotyczące zawodów’
Po zrobieniu listy, przejrzyj książki oraz strony internetowe zawierające informacje na temat różnych zawodów. Poszukaj takich zawodów, które posiadają wypisane przez Ciebie cechy. Sprawdź dokładnie jakiej edukacji wymaga dany zawód, co należy do obowiązków osób, które go wykonują, za co są odpowiedzialni i jakie są możliwości rozwoju w tym zakresie.

7 Krok 3 Znajdź osoby, które wykonują taki zawód jaki chciałbyś i spytaj czy istnieje możliwość towarzyszenia im podczas pracy przez dzień lub dwa. Dowiedz się co osoba pracująca w interesującym Cię zawodzie lubi w swojej pracy a czego nie lubi, oraz jakie umiejętności są konieczne do jego wykonywania.

8 Krok 4 Daj sobie czas na przemyślenie tego, czego nauczyłeś się o sobie oraz o interesujących się zawodach. Bierz udział w różnych zajęciach dodatkowych, aby zobaczyć co Cię najbardziej zainteresuje.

9 System szkolnictwa ponadgimnazjalnego po reformie
Uzupełniające studia magisterskie 1,5 lub 2 lata Jednolite studia magisterskie 5 lat Studia doktoranckie Wyższe Studia Zawodowe 3 lata licencjat, 3,5 - inżynier matura Szkoła policealna Liceum ogólnokształcące dla dorosłych Technikum 4 lata Liceum ogólnokształcące 3 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata gimnazjum

10 Możesz wybrać: Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową

11 LICEUM Ogólnokształcące:
Trwa 3 lata w czasie których uczysz się przedmiotów ogólnokształcących

12 Technikum: Nauka trwa 4 lata W technikum uczysz się również przedmiotów ogólnokształcących, z których zdajesz maturę. Ale również otrzymujesz kwalifikacje zawodowe z dokumentem EUROPASS

13 Zasadnicza Szkoła zawodowa:
Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata, w trakcie których odbywasz praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy. Każda szkoła oferuje swój zestaw zawodów (bieżącą ofertę sprawdź na stronie internetowej szkoły, którą wybrałeś/aś)

14 Oferta zespołu szkół w Kozienicach 2013/2014
Liceum ogólnokształcące (trzyletnie) z rozszerzonym programem: -    matematyki i informatyki -    matematyki i geografii -    matematyki i  fizyki -    języka polskiego i historii -    biologii i chemii Uczniowie mogą wybrać dodatkowo do dwóch rozszerzeń oraz z skorzystać z bogatej oferty przedmiotów uzupełniających

15 Technikum: -Technika zawodowe (czteroletnie) zawody:
-technik mechanik  - rozszerzenie matematyki i fizyki -technik elektryk   - rozszerzenie matematyki i fizyki -technik ekonomista - rozszerzenie matematyki i geografii -technik żywienia i usług gastronomicznych     - rozszerzenie biologii i chemii

16 Zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia)
-   ślusarz -    elektryk -  wielozawodowa -  sprzedawca -   kucharz - mechanik monter maszyn i urządzeń

17 nie znoszą swojej pracy i tego, czym się zajmują,
W naszym społeczeństwie utarł się mit jednego zawodu. Z pewnością znasz osoby, które przez lata pracują w tej samej firmie, mimo że: nie znoszą swojej pracy i tego, czym się zajmują, nie są dobrze opłacani, nie są pewni stabilności zatrudnienia i żyją w notorycznym strachu przed zwolnieniem. Osoby takie przez długie lata (czasem przez całe życie) trwają w tej samej pracy i boją się przekwalifikowania, mimo że zmiana zawodu mogłaby przywrócić im satysfakcję z pracy! Niestety na sugestię zmiany profesji odpowiadają najczęściej: „A gdzie ja w tym wieku znajdę pracę!”… A jak to wygląda u Ciebie?


Pobierz ppt "co po gimnazjum ? Wybierz swoją przyszłość Przygotowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google