Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JERZY JAGODZIŃSKI Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JERZY JAGODZIŃSKI Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 JERZY JAGODZIŃSKI Wydział Zarządzania UW
RYNEK I JEGO AKTORZY JERZY JAGODZIŃSKI Wydział Zarządzania UW

2 ADAM SMITH TEORIA NIEWIDZIALNEJ RĘKI RYNKU SPOŁECZNA HARMONIA

3 Cechy gry rynkowej siła przetargowa nabywców-popyt siła przetargowa dostawców-zasoby, podaż rywalizacja między konkurentami - wolna konkurencja - pomnażanie dochodów i zysków swoboda wyboru i zawierania umów – decyzji o alokacji środków wolny przepływ na rynku pracy

4 Elementy społeczności rynkowej wg Linbloma(2002)
Własność prywatna Przedsiębiorcy Zespoły Pośrednicy Wolność Zasada wzajemności Pieniądz - banki Aktywna sprzedaż - cena

5 Aktorzy gry rynkowej Teoria racjonalnego wyboru Adama Smitha Istnieje związek pomiędzy kanonem racjonalności i decyzją aktorów gry rynkowej…..

6 Zachowania aktorów…. Gospodarką rynkową rządzą chciwość i strach. Czy rzeczywiście rynek działa racjonalnie? Popełniamy błąd, zakładając, że organizacje, których celem jest zysk, będą w największym stopniu zdolne chronić własnych udziałowców i ich kapitał.

7 TEORIA RACJONALNEGO WYBORU (SOUTHERLAND 1992)
EFEKT DOSTĘPNOŚCI EFEKT PIERWSZEŃSTWA EFEKT NOWOŚCI EFEKT NAIWNOŚCI EFEKT STEREOTYPU EFEKT NADMIERNEJ PEWNOŚCI ZŁUDZENIE KONTROLI KONFORMIZM SPOŁECZNY ZŁA OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

8 Efekt dostępności - asymetrii
Wiedza i informacja nie są symetryczne Np. lekarz i pacjent. Pacjent musi zaufać lekarzowi. Ale jednocześnie lekarz nie może odmówić porady i leczenia-co oferuje wolny rynek.

9 Efekt pierwszeństwa Nie ma równości pomiędzy graczami giełdowymi - najszybsze komputery świata Istnieje zróżnicowanie w dostępności ze względu na technologie i rewolucje innowacyjne Dostępność do kapitału

10 Efekt nowości Nie wszystko co nowe ma większą wartość i jest lepsze! Ale to może być względne!

11 EFEKT NAIWNOŚCI Biznes stał się teatrem namiętności i emocji. Pod wpływem tych czynników obiektywna rynkowa wiedza schodzi na dalszy plan.

12 Kryzys fundamentalizmu rynkowego przełom XIX i XX w.
Pogłębienie nierówności , także nierównomierność dostępu do informacji Rozwój transportu, łączności, rynku finansowego Postęp techniczny i wynalazków Upadek idealizmu etycznego Nowa rola państwa – regulowanie handlu pomiędzy stanami, ustalanie płacy minimalnej, system opieki społecznej, itp.

13 Fazy cyklu koniunkturalnego.

14 Istota kryzysu amerykańskiego -lata 30.
Cykl koniunkturalny – recesja i spekulacja giełdy, upadek banków. Kryzys walutowy - polityka niskich stop procentowych (FED) – hiperinflacja Nietrafione inwestycje.

15 KEYNES NA RATUNEK RYNKI NIE KORYGUJĄ SIĘ SAME AKTYWNA POLITYKA PAŃSTWA KEYNES URATOWAŁ KAPITALIZM

16 UTOPIA KOMUNISTYCZNA CENTRALNY PLANISTA Dominacja własności państwowej ALOKACJA ZASOBÓW PRZEZ PAŃSTWO RYNEK ZNIEWOLONY- brak konkurencji, autarkia i protekcjonizm oraz niska efektywność gospodarki i państwa.

17 Utopia komunistyczna Degradacja przedsiębiorczości i inicjatywy społecznej Osłabienie więzi społecznych opartych na wspólnie akceptowanych wartościach. Wyobcowanie elit politycznych

18 CZY BYŁY JAKIEŚ PLUSY W KOMUNIZMIE
TAK GDZIE NIE TRZEBA BYŁO RYNKU KULTURA CZEŚCIOWO SŁUŻBA I OCHRONA ZDROWIA WYRÓWNYWANIE SZANS

19 ALE KONKLUZJA JEST OCZYWISTA
ZAWODNOŚCI RYNKU NIE PRZEZWYCIĘŻY ZAWODNE PAŃSTWO!

20 EKONOMICZNE CECHY GLOBALIZACJI
LIBERALIZACJA HANDLU ŚWIATOWEGO i DEREGULACJA. ŚWIATOWY RYNEK FINANSOWY I INSTYTUCJI FIANSOWYCH DOMINACJA RYNKOWCH SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH

21 GLOBALNY RYNEK ROZWÓJ I BOGACTWO Unia Europejska USA Japonia Indie CHINY REPRODUKCJA BIEDY Kraje Afryki, znaczna część Ameryki Łacińskiej.

22 Pozytywy globalizacji
Wzrost światowych dochodów Szansa przyspieszenia rozwoju gospodarczego Poprawa warunków życia Postęp technologiczny i informatyczny Skok cywilizacyjny

23 Negatywy globalizacji
Dominacja wielkich korporacji ponadnarodowych - Ameryka górą! Niesprawiedliwy podział dóbr pogłębiają się dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi. Zagrożenie ekologiczne świata – rośnie! Imperializm kulturowy.

24 PRZYPADEK JARMARKU EUROPA
RYNEK A PORZĄDEK SPOŁECZNY RACJONALNE ZACHOWANIA AKTORÓW RYNKU?

25 STADION – AKTORZY GRY RYNKOWEJ
HANDLARZE WŁAŚCICIELE SŁUŻBY PUBLICZNE KLIENCI

26 CO ŁĄCZYŁO AKTORÓW GRY RYNKOWEJ NA JARMARKU?

27 JARMARK EUROPA BRAK WSPÓLNYCH PRZEKONAŃ KULT SUKCESU NIEZGODA NA REGULACJE DOKONYWANE PRZEZ PAŃSTWO NEGOCJACJE JAKO METODA WYMIANY SPOŁECZNEJ SIEĆ AKTORÓW

28 Cecha sieci aktorów Sieć oparta jest na relacjach, i podobnych wartościach, które się pielęgnuje po to, by mogła nastąpić dwustronna wymiana informacji i rad, by można było się wzajemnie rekomendować i wspierać.

29 DLACZEGO MELIŚMY DYSTANS DO JARMARKU EUROPA?

30 PROBLEM PORZĄDKU SPOŁECZNEGO
KONFLIKT ELEMENTARNYCH WARTOŚCI I NORM. ZAUFANIE JAKO ELEMENT SYSTEMU WARTOŚCI NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA. INTERES INDYWIDUALNY A INTERES GRUPOWY- DOBRO WSPÓLNE.

31 Obszary DOBRA WSPÓLNEGO
PAŃSTWO INICJUJE: ROZWÓJ SYETMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ- przedłużanie życia. DBA O OCHRONĘ NIEZDOLNYCH DO PRACY. NIE JEST OBOJĘTNE NA RYZYKO BEZROBOCIA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. NORMY PRAWNE

32 Przykłady dobra wspólnego
Flaga, hymn. Bezpieczne granice. Finanse publiczne. Ochrona mianowanych urzędników państwowych. DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI?

33 PYTANIE KTO STOI LUB POWIEN STAĆ NA STRAŻY DOBRA WSPÓLNEGO?

34 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZĄD? PARTIE POLITYCZNE? OBYWATELE? KOŚCIOŁY? MEDIA?

35 Czy dobro wspólne może być…
Kategorią zależną od danej kultury i warunków społecznych i politycznych?

36 Największy slums Azji - Dharavi
10 lat temu ludzkie „wysypisko” -emigranci, bezrobotni, ubodzy Dziś prawie milion ludzi, którzy wytwarzają 1 mld $ dochodu rocznie istnieją: garbarnie, zakłady włókiennicze, firmy produkujące meble, piekarnie. Źródło: „The Rise of India” Niranjan Rajadhyaksha

37 HARMONIA INTERESÓW „TYLKO WOLNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ ŁĄCZNIE, TWORZĄ PERESPEKTYWĘ ROZWOJU......” KTO TO POWIEDZIAŁ?

38 KTO TO POWIEDZIAŁ? DONALD TUSK (2007)

39 Nie ma jarmarku Europa jest…?
Co powstanie zamiast… ?

40 Powstanie stadion narodowy
Jaka będzie jego nazwa?

41 Nazwa stadionu narodowego – CZY TO MOŻLIWE?
STADION NARODOWY IM. COCA COLI? STADION NARODOWY IM. Mc DONALDSA

42 Rynek i jego aktorzy Dziękuję


Pobierz ppt "JERZY JAGODZIŃSKI Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google