Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne systemy społeczno- gospodarcze. Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 2 O czy m mowa?? 1. Gospodarka wolnorynkowa Rynek i jego mechanizmy Interwencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne systemy społeczno- gospodarcze. Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 2 O czy m mowa?? 1. Gospodarka wolnorynkowa Rynek i jego mechanizmy Interwencja."— Zapis prezentacji:

1 Współczesne systemy społeczno- gospodarcze

2 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 2 O czy m mowa?? 1. Gospodarka wolnorynkowa Rynek i jego mechanizmy Interwencja państwa - reakcja na zawodny rynek 2. Ekonomia społeczna złotym środkiem Czym się zajmuje? Jak się realizuje? Instytucje 3. Przykłady systemów rynkowych 4. I wszystko od początku…

3 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 3 Miejsce spotkania popytu z podażą Samoistny mechanizm sterujący Regulator procesów gospodarczych Rynek podstawą gospodarki wolnorynkowej

4 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 4 Warunki zaistnienia rynku Własność prywatna Swoboda działalności gospodarczej Instytucje obsługi rynku Współdziałanie z innymi segmentami rynku

5 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 5 Funkcje rynku 1)Wycena usług, towarów i zasobów 2)Źródło informacji o relacjach cenach dóbr 3)Racjonalizuje gospodarowanie zasobami 4)Ustala równowagę w gospodarce

6 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 6 Co narusza wolny rynek? Interwencja ze strony państwa Interwencja innych grup związki zawodowe ruchy konsumenckie doświadczenia spółdzielcze

7 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 7 Ingerencja w rynek – 2 strony medalu niebezpieczna zakłóca równowagę mechanizmów rynkowych zniekształca ich samoczynność określa zasady funkcjonowania rynku broni interesów państwa

8 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 8 Interwencjonizm państwa inwestycje zwiększające zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne) dotacje lub nacjonalizacja nierentownych przedsiębiorstw protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego polityka monetarna polityka fiskalna

9 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 9 Tajemniczy trzeci sektor Czyli… ekonomia społeczna Neutralna alternatywa dla wolnego rynku i planowanej gospodarki Proces gospodarowania którego celem jest dobro społeczne

10 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 10 Tworzy dla: osób indywidualnych, organizacji obywatelskich przedsiębiorców nowe miejsca pracy mając na celu dobro społeczne. Dają w ten sposób szansę osobom które z różnych względów nie uczestniczą w rynku. Czym zajmuje się ekonomia społeczna?

11 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 11 Jak się realizuje ekonomia społeczna Zdania trzeciego sektora : stworzenie możliwości zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym programy aktywizacji i szkolenia poradnictwo zawodowe pomoc i doradztwo psychologiczne

12 Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 12 Instytucje ekonomii społecznej a)Fundacje b)Stowarzyszenia c)Spółdzielnie *Służą celom społecznym, są niezależnie zarządzane, a zysk nie jest najważniejszym celem.

13 Dziękujemy za uwagę Ula i Doris


Pobierz ppt "Współczesne systemy społeczno- gospodarcze. Dorota Bielawska i Ula Cieślak WGiSR 2 O czy m mowa?? 1. Gospodarka wolnorynkowa Rynek i jego mechanizmy Interwencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google