Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja systemowa polskiej gospodarki Konspekt 14 WNE UW Jerzy Wilkin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja systemowa polskiej gospodarki Konspekt 14 WNE UW Jerzy Wilkin."— Zapis prezentacji:

1 Transformacja systemowa polskiej gospodarki Konspekt 14 WNE UW Jerzy Wilkin

2 Główne cele transformacji Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przejście od autorytarnego socjalizmu państwowego do demokracji parlamentarnej Makroekonomiczna stabilizacja gospodarki

3 Systemowe cechy socjalizmu państwowego (typu radzieckiego) Planowanie centralne, jako podstawa mechanizmu regulacji gospodarki Własność kolektywna (państwowa i spółdzielcza), jako dominująca forma własności Brak rozdzielenia trzech rodzajów władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) Zasada kierowniczej roli partii Zasada nomenklatury

4 Dylematy transformacji Najpierw stabilizacja gospodarki a następnie demokratyzacja systemu politycznego, czy odwrotnie? Najpierw reformy systemowe, a następnie stabilizacja makroekonomiczna, czy odwrotnie? Reformy wdrażane szokowo (uderzeniowo) czy stopniowo (gradualistycznie)?

5 Cele stabilizacji makroekonomicznej Ograniczenie inflacji Wprowadzenie wymienialności złotówki Zahamowanie spadku PKB i zapoczątkowanie jego wzrostu Zmniejszenie zadłużenia zagranicznego Ograniczenie bezrobocia Ograniczenie deficytu budżetowego

6 Stadia transformacji gospodarczej w Polsce 1.Stadium anarchizacji życia gospodarczego (lata 80 do pocz. 1990 r.) 2. Stadium stabilizacji makroekonomicznej i tworzenia instytucji rynkowych: -realizacja tzw. Planu Balcerowicza w latach 1990-1991 3. Stadium kapitalizmu niedojrzałego (nieskonsolidowanego): od 1992 do 2004 r. 4. Stadium kapitalizmu dojrzałego: Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej

7 Stadia...(2) 2. Stadium stabilizacji makroekonomicznej i tworzenia instytucji rynkowych: -realizacja tzw. Planu Balcerowicza w latach 1990-1991 3. Stadium kapitalizmu niedojrzałego (nieskonsolidowanego): od 1992 do 2004 r. 4. Stadium kapitalizmu dojrzałego: Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej

8 Ważniejsze dane o rozwoju kraju (1990=100) 1990199520002005 PKB (ceny stałe) Tempo wzrostu PKB % Eksport Stopa bezrobocia % Stopa inflacji % Absolwenci szkół wyższych, w tys. 100.0 - 100.0 6.5 564 56.1 111.4 7.0 129.9 14.9 27.9 89.0 144.8 4.0 226.5 15.1 10.1 261 167.7 3.4 426.2 17.6 2.1 391

9 Efekty transformacji Sukcesy: -wyhamowanie inflacji i jej skuteczna kontrola -krótki okres tzw. recesji transformacyjnej -stosunkowo szybkie tempo wzrostu PKB od 1992 r. do chwili obecnej -mocna pozycja polskiej złotówki -napływ kapitału zagranicznego -znaczna redukcja zadłużenia zagranicznego -stosunkowo dobre przygotowanie się do członkostwa w UE

10 Efekty transformacji (2) Problemy i niepowodzenia: -bardzo wysokie bezrobocie -wzrost zróżnicowań społecznych i powiększanie się obszaru biedy -wolna przebudowa i modernizacja polskiego rolnictwa -wysoki deficyt finansów publicznych -miękkie państwo – mało skuteczne i korupcyjne -słabe społeczeństwo obywatelskie

11 Pytania do wykładu 14 1.Porównaj główne cechy systemu gospodarki planowej i gospodarki rynkowej 2.Na czym polegała tzw. makroekonomiczna stabilizacja polskiej gospodarki po 1989 r.? 3.Wyodrębnij i scharakteryzuj główne stadia transformacji post-socjalistycznej w Polsce 4.Jakie są najważniejsze sukcesy i niepowodzenia polskiej transformacji?


Pobierz ppt "Transformacja systemowa polskiej gospodarki Konspekt 14 WNE UW Jerzy Wilkin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google