Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 14 WNE UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 14 WNE UW."— Zapis prezentacji:

1 Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 14 WNE UW

2 Główne cele transformacji Przejście od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przejście od autorytarnego socjalizmu państwowego do demokracji parlamentarnej Makroekonomiczna stabilizacja gospodarki

3 Systemowe cechy socjalizmu państwowego (typu radzieckiego) Planowanie centralne, jako podstawa mechanizmu regulacji gospodarki Własność kolektywna (państwowa i spółdzielcza), jako dominująca forma własności Brak rozdzielenia trzech rodzajów władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) Zasada kierowniczej roli partii Zasada nomenklatury

4 Dylematy transformacji Najpierw stabilizacja gospodarki a następnie demokratyzacja systemu politycznego, czy odwrotnie? Najpierw reformy systemowe, a następnie stabilizacja makroekonomiczna, czy odwrotnie? Reformy wdrażane szokowo (uderzeniowo) czy stopniowo (gradualistycznie)?

5 Cele stabilizacji makroekonomicznej Ograniczenie inflacji Wprowadzenie wymienialności złotówki Zahamowanie spadku PKB i zapoczątkowanie jego wzrostu Zmniejszenie zadłużenia zagranicznego Ograniczenie bezrobocia Ograniczenie deficytu budżetowego

6 Stadia transformacji gospodarczej w Polsce 1.Stadium anarchizacji życia gospodarczego (lata 80 do pocz r.) -pojawienie się pustki regulacyjnej -rozwój czarnego rynku -inflacja (zarówno utajona, jak i cenowa|) -recesja w gospodarce -zapoczątkowanie liberalizacji cen (uwolnienie cen żywności przez rząd M. Rakowskiego)

7 Stadia...(2) 2. Stadium stabilizacji makroekonomicznej i tworzenia instytucji rynkowych: -realizacja tzw. Planu Balcerowicza w latach Stadium kapitalizmu niedojrzałego (nieskonsolidowanego): od 1992 do 2004 r. 4. Stadium kapitalizmu dojrzałego: Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej

8 Efekty transformacji Sukcesy: -wyhamowanie inflacji i jej skuteczna kontrola -krótki okres tzw. recesji transformacyjnej -stosunkowo szybkie tempo wzrostu PKB od 1992 r. do chwili obecnej -mocna pozycja polskiej złotówki -napływ kapitału zagranicznego -znaczna redukcja zadłużenia zagranicznego -stosunkowo dobre przygotowanie się do członkostwa w UE

9 Efekty transformacji (2) Problemy i niepowodzenia: -bardzo wysokie bezrobocie -wzrost zróżnicowań społecznych i powiększanie się obszaru biedy -wolna przebudowa i modernizacja polskiego rolnictwa -wysoki deficyt finansów publicznych -miękkie państwo – mało skuteczne i korupcyjne -słabe społeczeństwo obywatelskie

10 Pytania do wykładu 14 1.Porównaj główne cechy systemu gospodarki planowej i gospodarki rynkowej 2.Na czym polegała tzw. makroekonomiczna stabilizacja polskiej gospodarki po 1989 r.? 3.Wyodrębnij i scharakteryzuj główne stadia transformacji post-socjalistycznej w Polsce 4.Jakie są najważniejsze sukcesy i niepowodzenia polskiej transformacji?


Pobierz ppt "Transformacja systemowa polskiej gospodarki Wykład 14 WNE UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google