Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jerzy Wilkin Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej autor prezentacji: Maciej Klocek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jerzy Wilkin Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej autor prezentacji: Maciej Klocek."— Zapis prezentacji:

1 Jerzy Wilkin Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej autor prezentacji: Maciej Klocek

2 Ogólny zarys ewolucji Pozycja ekonomii politycznej: dominująca do końca XIX wieku na marginesie głównego nurtu aż do końca XX wieku koniec XX wieku – próba syntezy z mainstream economics

3 Szczególna sytuacja w bloku wschodnim W krajach komunistycznych ekonomia polityczna dominuje Jest zniewoloną królową nauk ekonomicznych Całkowicie zdominowana przez ideologie komunistyczną (marksizm-leninizm)

4 Sytuacja w PRLu Po odwilży 56 powstało wiele wartościowych prac z dziedziny ekonomii politycznej M. Kalecki O. Lange Jednakże ogólnie skompromitowana, pozostały dwie katedry WNE Białystok

5 Podstawy ekonomii politycznej Prekursor – Antoine de Montchretien, XVII wiek Potem A. Smith i J.S Mill Ekonomia polityczna bada relacje między rynkiem a państwem Nazywana także ekonomią publiczną i społeczną

6 Klasyczna ekonomia polityczna Łączy ekonomię z filozofią i polityką Przedstawiciele: D. Hume i K. Marks Naukowe podejście do analizy procesów gospodarczych Uznanie autonomii i prymatu gospodarki nad innymi dziedzinami Koniec klasycznej ekonomii politycznej: Principles of economics A. Marshalla

7 Instytucjonalizm Elementy występowały już u Smitha i Marksa Rozwój od końca XIX wieku Od lat 60 nabiera coraz większego znaczenia Dzieli się na dwa odłamy: Klasyczną ekonomię instytucjonalną Nową ekonomię intytucjonalną

8 Przedstawiciele instytucjonalizmu Szkoła amerykańska: T. Veblen, J. R. Commons, W. C. Mitchell, C. Ayres, J. K. Galbraith Szkoła europejska: G. Myrdal, K. Polanyi, K. W. Kapp Instytucjonalizm w Japonii: S. Tsuru

9 Opozycja wobec ekonomii neoklasycznej Instytucjonaliści kontestowali: Statyczny model analizy Nadmierny formalizm Ponadkulturowy charakter praw Samoregulację gospodarki Próba rewolucji naukowej nie powiodła się Wg M. Blauga pierwsza fala instytucjonalizmu wygasła w latach 30

10 Nowa ekonomia instytucjonalna G. Myrdal przewidywał wyparcie szkoły neoklasycznej przez instytucjonalizm Nowa ekonomia instytucjonalna – połączenie obu spojrzeń na ekonomię Wykorzystanie neoklasycznych metod analizy (wspólny język) + zastosowanie teorii instytucji

11 Nowa ekonomia instytucjonalna Teoria kosztów transakcyjnych Ekonomia praw własności Ład gospodarczy a instytucje Teoria wyboru publicznego W 1984 J. M. Buchanan dostaje nagrodę Nobla

12 Keynesizm Przez wielu zaliczany do ekonomii politycznej, jako że: Stoi w opozycji do szkoły neoklasycznej Ukazuje zawodność rynku Dowodzi stabilizującej roli państwa Podkreślaja konieczność redystrybucji dochodów Później synteza neoklasyczna P.Samuelsona.

13 Postkeynesowska ekonomia polityczna Silniejszy związek z ekonomią polityczną w pracach: J. Robinsona i N. Kaldora Prace M. Kaleckiego: Analiza funkcjonowania rynku niedoskonałej konkurencji Model cyklu koniunkturalnego (analiza zmian zatrudnienia) Teoria zysku

14 Neoklasyczna (nowa) ekonomia polityczna Opisuje: zawodność rynku Znaczenie ochrony praw własności Analizę efektów zewnętrznych Problem dóbr publicznych Problem monopoli i oligopoli Występuje przeciwko aktywności państwa (w przeciwieństwie do instytucjonalizmu).

15 Renesans ekonomii politycznej Przyczyny: Niepowodzenia ekonomii głównego nurtu w rozwiązywaniu problemu społeczno-gospodarczych Potrzeba syntezy poszczególnych odcinków badań Potrzeba nowych obszarów badawczych Bezsprzeczne wzajemne uzupełnianie się obu szkół ekonomicznych

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jerzy Wilkin Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej autor prezentacji: Maciej Klocek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google